Archive for september, 2007

Styremøte

søndag, september 16th, 2007

Etter det ein kan hugse frå årsmøtet i vår, har vi mykje arbeid som skal gjerast.   Det er difor på sin plass å å kalle inn til «Styremøte» i Gubbetrimmen.  Som vanleg er styret i vår organisasjon alle….  Eg foreslår laurdag 17.november som dato for møtet.

Dersom vår kjære referent Dag klarar å sy saman referatet frå årsmøtet, kan vi alle sjå våre gjeremål fram mot møtet…..

Er dette ein dato som passar gubbane?