Archive for april, 2011

Årsmøte 2011

tirsdag, april 5th, 2011

Det stundar til vår  og møtetid igjen.  No er det årsmøtet som står for døra.  Dette bør vere unnagjort  før juni.  Kanskje er påska ei høveleg tid?  Kanskje tidleg i mai?  Eg lanserer her eit par alternativ (andre kan også vere aktuelle):    1. Langfredag   2. Laurdag 7.mai.

Sverre har alt antyda at han kan halde lokale – det set vi pris på!

Til alle:  Meld tilbake om når du kan stille…