Treningar 2017

07.01.2017:
Nytt år – og det er kjekt å registrere at iallefall 16 stk. går på ein ny sesong. I dag var vi som vanleg ein god gjeng av unge og ikkje fullt så unge. Her er dei som fekk dei første kryssa på den nye flotte lista som Roald har laga: Anders, Asbjørn, Dag, Erling B, Fredrik, Jan, Johnny, Jon-Kristoffer, Kjell N, Kjell S, Leif, Magne, Ola H, Rune, Turid og Aase-Britt. Vi merkar oss, og synes det er ekstra kjekt, at Turid er på plass igjen. Så har vi for første gong ein ekte 80-åring med. Der er Kjell S historisk!

Eit skummelt føre i dag med issvullar og greier, men på gangvegen langs E39 fann vi gode tilhøve. Økta i dag var slik: 1000m-1000m-500m-500m: Kjell, Jon-Kristoffer og Johnny låg ganske samla på dei to første. Så kom Jan og vann dei to neste. Jon-Kr. er solid og var nr.2 med KjellN og Johnny like bak. Også Fredrik er «yppar» seg og har dei fleste gubbane bak seg. Det er bra! Tidene i tet var desse: 3.55-4.05-1.55-1.47. Pausane 2-3-4 min.

Ver og føre: Ca. 0 grader og småglatt. Ein stor takk til den som har grusa og stelt gangvegen, for her var det gode forhold.
——————————————-
14.01.2017:
Godt frammøte også i dag -trass i at vinteren er komen og ein trudde at mange kanskje var på ski? 15 stk. var vi og det var desse: Alex, Anders, Asbjørn, Dag, Erling D, Fredrik, Jan, Johnny, Jon-Kristoffer, Kjell N, Kjell S, Leif, Magne, Rune og Turid.

Det var ganske så glatt i dag, så det var vanskeleg å finne gode forhold. Etter oppvarming inn til Kjelsneset, vart det først sprunge 1000m + 500 + 650m flatt, før det vart 350m + 400m opp Gjesdalsvegen. Med Alex i feltet vart det ikkje så langt å springe for oss andre! Han var suverèn i tet heile vegen. På flata var KjellN og Johnny på dei neste plassane, men når motbakkane kom var Jan sjølvsagt der og haddeei sikker hand om 2.plassen. Det vart ikkje rekordtider i dag for nokon, men slitne blei vi og godt gjorde det!

Ver og føre: Ca 4 minus vindstille og snøbyger. Fint å vere ut hadde det ikkje vore så glatt.
————————————–
21.01.2017:
Ein grei gjeng på 12 stk. var på plass kl. 17:00 for å få sin vanlege inngang på helga. Desse var: Alex, Anders, Dag, Jon-Kristoffer, Kjell N, Kjell S, Leif, OlaH, Roald, Simen, Siw og Aase-Britt.

Treninga: Leif skulle etter reglane vore trenar, men Roald «kuppa» den rolla før førstnemnde fekk sukk for seg, for deretter å overlate sjefinga til Alex. Hmmm… er er grunn til reaksjonar?? Årsmøtesak??. Uansett: Det vart sprunge 4 x 1000m frå Vassenden Skule mot Heimeyrkeskulen og tilbake. Dvs. Alex sprang 1200m då han låg så langt føre… Dessverre måtte han «kaste inn handkledet» etter 2 intervallar grunna skade. Håpar ikkje dette er alvorleg! Dermed var det duka for Jon-Kr og KjellN i tet, og eg vil tru at Leif og Roald var på dei neste plassane??

Ver og føre: Vi har omtrent vår med plussgrader og fine tilhøve for springing!
————————————-

28.01.2017:
På ein grå men fin dag var det 14 stk. på plass ved Garsje Grønfur. Det var: Asbjørn, Dag, ErlingK, Heidi, Jan, Johnny, Jon-Kristoffer, KjellN, KjellS, Magne, Leif, Roald, Rune og Aase-Britt. Kjekt å sjå Heidi tilbake etter langt fråvær. Håpar du vert fast med no..!

Treninga: Etter ein runde med jogg og stigningsløp på gangvegen, samla ein seg ved Jølstratunet for dagens dose: 2x1000m + 4x500m. Pausane var 2 min. Dei to første gjekk nedover til Flugelona, dei 4 siste same veg tilbake. Jon-Kristoffer tok teten med papsen i hælane, medan Jan og Johnny held ærbødig avstand. På returen var først KjellN den kvassaste, men så kom Jan og tok over på siste draget. Elles er å merke at Asbjørn på eit par av 500metrane var godt oppe i «Red Group» og sånn sett får ei stjerne i margen! Tidene i tet: 3.59-3.52-1.57-1.59-1.57-1.53. Dette var ein solid dose, men ikkje verre enn at ein tok nokre stigningsløp på kunstgrasbana før uttøying og heimreise.

Ver og føre: Ca. 5+, vindstille og flotte forhold (for løp)!
————————-
4.febr. 2017:
Truleg siste økta denne vinteren med refleksvest. På ein flott «vårdag» møtte 14 stk. til treninga: Anders, Asbjørn, ErlingK, Heidi, Johnny, Jon-Kristoffer, KjellN, KjellS, Leif, Ola, Reidar, Roald, Rune og Siw. Kjekt å sjå Reidar tilbake etter lang tids avbrot. Håpar dette no vert fast standard!

Etter ein oppvarmingstur nedover sørsida av Jølstra, samla gjengen seg ved Jostein Øvrebø sitt tun for denne økta: 2x400m + 2x300m + 4x200m Pausar var neste 3min, så her skulle det vere litt meir fart enn det som har vore vanleg. Og det vart det (for dei fleste). På dei to første var det KjellN og Johnny som var først, deretter var det Johnny og Jon-Kr. som styrte. Bakover var Leif kvass og yppa seg.. Det er flott. Elles var det flott for alle å få opp farten litt meir.

Ver og føre: Ca. 6 +gr, vindstille, klarver og heilt max!

——————————-
Notert 18.mars: Etter at referenten har vore «vekkreist» følgjer her ei kort oversikt av det som har skjedd:
———————————
11.febr. 2017: ??

———————

18.febr. 2017:
Desse møtte: Leif, Roald, Kjell N. Kjell S. Jan S. Anders. Dag. Ola H. Jon Kr. Fredrik S. Heidi G. Siv. Turid. Det skulle bli 13 stk. det, med heile 3 damer inkludert!
Med Leif som trenar var det sprunge slik: 5 bakkeløp ved H. Flatabø + 2x300m heimover.
——————

25.febr. 2017:
9 stk. møtte i dag. Det var: Roald, Asbjørn, Kjell S Jan S, Anders, Dag, Fredrik S. Øystein Høyvik og SveinÅ.

Roald var trenar og dei hadde sprunge «pyramiden» på sørsida. Lurer på korleis den såg ut? 🙂
——————–

4.mars 2017: ??

——————–

11.mars 2017:
I dag møtte desse: Anders, Asbjørn, Ola, Roald, Siv, Jon Kr, Jan, Åse Britt, Erling D, Erling B og Dag. Altså 11 stk.

Det var motbakkeintervall frå Jølvassbu Camping til Øvrebø Hytter.
———————

18.03.2017:
8 stk på plass i dag: Anders, Dag, ErlingB, ErlingD, Fredrik, Jan, KjellN og Aase-Britt.
Det vart sprunge 5x500m på Bakkeslåttene og rapportane går på at Jan og Kjell var i tet, som venta, men at Fredrik no nærmar seg meir og meir!

——————
01.04.2017:
Ingen spøk at det var 11 stk. på trening sjølv om det er 1.april i dag. Her er namna: Dag, ErlingB, Fredrik, Jan, KjellS, Leif, OlaH, Roald, Rune, Svein Å og Øystein Støfring. Spesielt kjekt at ein av dei viktige Kollenløparane, Øystein, var på plass. Resten av gjengen er neppe aktuelle der!!!

Rune var trenar, og ei god «Runeøkt» vart det: 4 x 1000m frå skulen – forbi gravplassen og tilbake. Med Øystein i feltet vart det kort å springe for mange. Han var iallefall heilt suverèn! Vil tru at Jan og Fredrik kom på dei neste plassane.

Ver og føre: Det vårast – om enn seint. I dag var det lett regn og ca. 5 +grader. Ok springever m.a.o.

————–
22.04.2017:
Våren let vente på seg då vi i dag hadde både snøbyger og vind… Likevel 13 fann det høveleg å møte til trening. Det var desse: Anders, Asbjørn, Dag, ErlingB, Gyrid, Jan, Johnny, KjellØ, Leif, Magne, Roald, Rune og Turid. Eit vårteikn er det at KjellS møter til springetrening. Måtte beina halde heile sesongen! Det same kan seiast om Br. Solheimsnes med sine hamstring-problemer… Det er snart 3 månader sidan dei kunne delta her. Så skal det nemnast at vi har hatt 4 «gubbar» på Rett Vest i Florø i dag: KjellS, KjellN, Jon-Kristoffer og Håvard.

Treninga: Det vart varma opp med å springe ut til «Bjørkelia-krysset». Her var det bakkeløp 4 x ca 380m med jogg tilbake. Jan og Kjell låg i tet heile vegen på akseptable tider (1.31-1.32). Gyrid hadde hand om 3.plassen, medan Johnny og Asbjørn delte på 4.plassen. Etter dette var det 2 x 1,5min intervall heimover. Her var Gyrid først på begge 🙂 Litt «rustne» fleire her, men no kjem sikkert snart varmen og då……

Ver og føre: Det var +4 grader og vind frå vest. Det var ok når vi sprang, men det kom ei god snøbyge når vi kom tilbake til bilane.
—————–

29.04.2017:
Då trur eg vi kan erklære våren som komen! Flott ver og bra temperatur møtte dei 11 som ville ha kryss på lista i dag. Det var desse: Anders, ErlingK, Fredrik, Jan, Jon Kristoffer, Johnny, KjellN, KjellØ, Leif, Magne, Roald og Rune.

For første gong i 2017 vart «Golfrunden» arènaen vår. Her sprang vi denne serien: 2x3min + 2x2min + 2x1min. (Pausar 2-1,5-1min). Som venta var det Kjell`ane som var i teten. Dvs. på siste draget var Jon Kristoffer der, då han elles tok det pent med tanke på Oldestafetten i morgon. Jan var stort sett nr.3 og deretter kom resten i tur og orden. Kjekt å vere ute utan vottar og lue!

Ver og føre: Ca. 8 +grader sol og nesten vindstille.

——————–
06.05.2017:
Ja, det er utruleg kor for ver og temperatur snur her på Jølster! Berre sjå kva som var stoda for 14 dagar sidan… I nydeleg sommarver møtte desse til dagens dont: Anders, Asbjørn, ErlingK, Jan, Johnny, KjellN, Leif, Magne og Ola.

Det var grusvegen på Bakkeslåttene som vart vår arèna i dag. Her sprang vi denne serien: 1-2-3-2-1min. Pausane var like lange. Johnny, som har vore ute i lange tider med hamstringproblemer, er gradvis starta å vakne til liv, og i dag var han i tet heile vegen. Jan, som ligg til lading for Breim-stafetten i morgon, tok neppe ut alt. Bak desse to var det Magne, Asbjørn og Leif som duellèrte. Alle fekk sitt og alle var godt nøgde når dei var tilbake til garasjen komne igjen!

Ver og føre: Vi har ein gradestokk på garasjen. Den synte +35grader i sola!!! I skuggen var det vel omtreng 18gr. Uansett ein flott sommardag i Jølster!

——————
13.05.2017:
På ein fin vårdag i Jølst stilte ein nett liten gjeng på 7 personar til dagens dont! Det var desse: Anders, Asbjørn, ErlingK, Fredrik, Jan, Leif og Roald. Det skal elles nemnast nokre av gubbane var i Oslo og Holmenkollstafetten – både som leiarar og løparar.

Leif var litt sein, så det var Roald som tok ansvar og leia gjengen. Han tok dei med ut i lysløypa og bakkeløp der. 5 gonger frå dumpa og opp vart det – noko som er ein distanse på ca. 220m. Det var var far og son Sunde som var først i køen. Vidare bakover sa referenten ikkje noko om, men ein vil tru at det var kamp om 3.plass mellom fleire…

Ver og føre: Fin dag – lettskya og grei temp.

————–

20.05.2017:
Det er sol og det er sommar! På denne flotte jølsterdagen stilte 12 gubbar til økta: Anders, Asbjørn, ErlingB, Jon-Kristoffer, Johnny, KjellN, KjellS, Leif, Magne, Ola, Roald og Siw.

I dag sprang vi intervallar ein tørr og fin lysløype-trasè. Her sprang vi først 5 x ca. 400m med ca. 1,5 min pause. Jon-Kristoffer var suverèn i tet på alle draga. Vi ser at treningane på Byrkjelo torsdagane virkar! Far Kjell og Johnny og Magnne følgde på dei neste plassane. Etter 5 lette spurtar på kunstgrasbana var det helg og alle kunne kvile ut!

Ver og føre: Ja, vi har hatt over 20 grader i dag. Det er er lettskya og sol.

—————–
03.06.2017:
Vi kreka oss opp i 2-sifra tal gubbar i dag også… Spesielt kjekt var det å ynskje velkommen Gry og Heidi etter lang tids fråvær. Håpar de no blir fast å sjå framover. Her er namna på alle: Anders, Asbjørn, Gry, Heidi, Jan, Johnny, KjellS, Leif, Magne og Roald.

Etter gamalt tok vi turen innover langs vatnet for å besøke vår gamle «arèna» Stampesletta. Her har vi lagt igjen mange svettedråpar og kaloriar opp igjennom åra! I dag hadde sjefstrenar Johnny funne ut at det måtte tempointervall til, då det kun er 3 veker til NM Veteran! Det vart slik: 600m-500m-400m-300m. Johnny hadde teten heile vegen tett følgt av Jan. På siste draget var Jan først. Tider i tet: 1.57-1.40-77-52. For mange vart denne meny eit ikkje så lite «sjokk» for kroppen, så det var mange som var godt peste når dette var over. Men, godt gjorde det!

Ver og føre: Veldig flott ver. Ca. 17 grader lettskya og vindstille. Berre lekkert!

————————–
10.06.2017:
Så vidt over to-sifra tal i dag (10 stk). Det var desse karane: Asbjørn, ErlingB, ErlingK, Johnny, Jon-Kristoffer, KjellN, KjellS, Leif, Magne og Rune.

Igjen tok vi turen innover mot Stampesletta. Her vart det sprunge tempo-intervall slik: 2×200-2×300-2×400-300-200. Pausar var 1-1,5-2min. Det var Jon-Kristoffer som var frontmann i dag, dvs. på dei to siste tok sprang han heim, medan vi andre tok vestover. Johnny og KjellN var på som regel nærast, men sanneleg var Leif oppe og yppa seg også på eit par av draga. Elles var det Magne som var best på siste draget. Tider i tet: 34-35-55-56-77-78-57-34. Hardt gitt!

Ver og føre: I dag vart vi skikkeleg blaute. Det sip-regna skikkeleg heile økta. Heldigvis var temperaturen 13-14 grader, så det gjekk bra.
***************************************************

26.08.2017:

Ja folkens…. Då er vi gang igjen. Eg trur det er 40.sesongen i det som no er blitt Gubbetrimmen. Det borgar for fest i haust!!! Då mange er over «alle haugar», var frammøtet i dag heller labert – som vanleg på denne tid av året. Dei som kom var Asbjørn, Jan, Johnny, KjellN, KjellS og Siv. Etter ei gratulasjonsrunde for europameisteren vår var vi i gang.

Siv tok kursen austover (frivillig), medan vi andre sette kursen for Bjørkelia. Vi jogga utover lysløypa for å få lunk i kroppen før hoveøkta. Det var 2 minutts- intervallar opp Trekktrasèen. 1 min ventepause. Stillingen oppover var vel omtrent som venta. Jan er solid i motbakkar og var først. Tidene: Jan (8.20), KjellN (8.45), Johnny (9.15), Asbjørn (10.05), KjellS (10.45). Mange var dyktig slitne, så det passa godt å få gå nedatt.

Ver og føre: Ein skikkeleg sommardag i Jølster i dag. Gradestokken på garasjen synte 35 grader! Vil tru det var ca. 18 i skuggen. Sol og greier. Måtte det bli sånn heile hausten!

———————–
02.09.2017:
I dag var deltakartalet auka frå 6 til 9 stk. Det var desse: Anders, Asbjørn, Fredrik, Jan, Johnny, Jon Kristoffer, KjellN, Ola og Siv.

I dag måtte vi syne oss fram for golf-folket. Runden vart delt inn i 5 x 2min drag. Her drog Jon K, Kjell og Johnny hardast ut, med Jan tett bak. På 3. og 4. intervallen var Johnny fremst, men så var Jon K tilbake på siste draget og vann dette. Vi kom ca. 50m forbi start. OK, men her er ein jobb å gjere skal vi nå gamle høgder.

Ver og føre: Sommardag igjen. Payback for ein skral sommar! Ca. 19 grader og lettskya. Flott var det!

————————–
09.09.2017:
Då var vi på 2-sifra tal, nemleg 10 stk! Fleire gjorde sesongstart hos oss i dag. Her er namna på alle: Asbjørn, Fredrik, Gunn-Marie, Jan, Johnny, KjellN, KjellS, KjellØ, Leif og Roald. Kjekt at vi får med oss ei dame idag!

Treninga: Det vart golfvegen igjen. Ikkje så verst det for her er det godt å vere! Runden var i dag slik: 1-2-3-2-1min intervallar med pausar slik: 1-1,5-2,5-1,5min. Ein litt «haustyr» (!!) Johnny tok teten på første draget. På andre draget kom KjellØ sigande opp i tet med Johnny tett bak. Plasseringa var slik resten av draga. Bak her kjempa Jan og KjellS om 3.plassen. VIdare bakover gjekk det også bra unna sjølv om det er mykje å hente endå…

Ver og føre: Gråver, ca. 14 grader og vindstille. Fint ver å trene i!

—————————–
23.09.2017:
Førre helg var det Trekktrasèen Opp, så dermed var «alle» der… Men i dag var vi sterkt tilbake. 13 stk. er rekord i haust! Ein ny gubbe dukka og opp: John Viken. Det er ein ungdom på 24 år frå Hjellbrekkefeltet.. Som ein vil sjå kom han godt i frå økta. Velkommen til deg!
Her er namna på dei som var her i dag: Anders, Asbjørn, ErlingB, Gyrid, John, Johnny, Jon-Kristoffer, KjellN, KjellS, KjellØ, Leif, Ola og Rune (Haust-debutant).

I slik ein vakker dag måtte vi innover langs vatnet. Her sprang vi denne økta: 1000-800-500-400-200m. Pausane var 2min med unntak av dei to siste (1,5min). I dag var det ei «kraftig» red-group. Sjelden mange var der framme i dag. KjellØ var først på alle med unntak av siste der John tok sats og var først. Men det var mange i helane og rundt han. Både Jon-K, Gyrid, John, Johnny og KjellN hadde los og leverte bra tider. Her er tidene i tet: 3.34, 2.47, 1.41, 75 og 31. I gruppe2 var Asbjørn og Leif først.

Ver og føre: Ein fantastisk Jølsterdag! Sol frå skyfri himmel og vindstille. Ca. 18 grader. Reine sommaren.

——————–
30.09.2017:
På siste dagen i september var frammøtet heller dårleg. Årsak er m.a. Stoltzen og at mange er på diverse turar. Uansett desse 7 møtte: Anders, Asbjørn, Dag, Leif, Roald, Rune og Øystein. Vi gledar oss over at Dag gjer sesong-debut, og verkar å gå på ein ny sesong!

I dag var det Rune som var trenar. Dette har han gjort mange gonger før, og leia det heile med stødig hand… I dag var det 14x200m som vart sprunge. Ei forholdvis «kvass» økt for gamle skrottar, men det er ikkje rapporter om skadar. Det er ikkje rapportert om kven som var først og sist, men eg vil tru at yngstemann, Øystein, var der.

Ver og føre: Som vanleg frisk vind frå aust, men god temperatur – ca. 14 grader.

——————–
07.10.2017:

Vi rundar inn i oktober og merkar at vinteren nærmare seg. Snøen ligg no ned på 800-900m. Likevel, eller kanskje difor, var vi fleire på trening enn tidlegare i haust. 14 stk. er eit ok tal. Dei som møtte var: Anders, Asbjørn, Dag, ErlingB, Johnny, KjellS, KjellØ, Leif, Magne, OlaH, Roald, Rune, Øystein og Aase-Britt. Vi merkar oss at Magne gjer comeback etter at sykkelen er parkèrt.

Det vart golfrunde i dag og. Roald proklamerte at han alt hadde gått 2 runder her tidlegare i dag, utan at det hausta større applaus 🙂 I dag vart intervallane slik: 4-3-2-1min. Pausar 3-2,5-2 min. KjellØ, som neste laurdag spring NM i terrengløp i Vik, var som venta best. Johnny var nr. 2 og deretter var det fleire som var innom 3.plassen. Magne, Leif og Asbjørn etter det ein kunne sjå. På siste draget klarte Johnny å komme først, medan Kjell likegodt tok «dessert» og sprang ein 1000m ekstra! Det er gutten sin!

Ver og føre: Vi ligg på ca. 8 grader. Det er lite vind og opphald. Ok å drive med springing.

————-
14.10.2017:
Ein heller liten gjeng møtte i dag: 6 stk. som var Dag, ErlingB, KjellS, Magne, Roald og Rune.

Det var ass. sjefstrengar Rune som hadde regien. Då vart det 4x4min. Dette føregjekk frå Vassenden Skule mot gravplassen og tilbake. Magne var i tet heile vegen, og etter det referenten tippar, vil ein tru at Roald hadde 2.plassen.

Ver og føre: Ca. 10 grader, overskya og ok.

————–
21.10.2017:
Då kraup vi igjen opp i 2-sifra deltakartal igjen. 11 møtte og det var desse: Alex, Anders, Dag, Fredrik, Jan, Johnny, KjellS, Leif, Magne, Rune og Aase-Britt. Kjekt å sjå Alex tilbake for første gong i haust. Jan og Fredrik kom dessverre litt seint, så dei køyrde eige opplegg.

Litt streng austavind gjorde at vi søkte ly nede i skogane rundt Golfen. Her sprang vi ein klassikar: 5x2min. Pausane var frå 1,5-2min. Det gjekk som venta unna i tet og det vart fort mykje «vatn mellom båtane». Alex sa han tok det med ro, men kom likevel lenger enn vi nokon gong har gjort før. Johnny var heile tida nr.2 og Magne like sikkert på 3.plass.

Ver og føre: Eit snev av sommar i dag… Ca. 11 grader, lettskya og supert ver!

——————–
29.10.2017:

I dag kom det 13 stk. og det er jo bra. Det var desse: Alex, Anders, ErlingB, KjellS, KjellØ, Magne, Leif, OlaH, Roald, Rune, Simen og Sofie. Vi ynskjer spesielt velkomen dei to sistnemnde 13 og 10 år. Pappa er Alex.

Ei god Rune-økt i dag: 4x4min mellom Vassenden Skule og Gravplassen. Tur-retur.
Alex var først, og som venta var KjellØ nr.2 og ikkje så alt for langt bak. Likevel imponerer både Simen og Sofie med å ligge godt frammme. Meget bra!

Ver og føre: Det var ca. 6 grader og striregna. Skikkeleg surt.

——————
04.11.2017:
Vel inne i november kan vi konstatere at løpsforholda er gode. I dag kom 13 stk og dermed tangering av rekorden for semesteret. Det var desse: Alex, Anders, Asbjørn, Finn, Johnny, KjellS, Kristian Nestor, Leif, Magne, OlaH, Roald, Rune og Simen. Nokon som lurer på kven Kristian er? Han har vore med før….Velkommen igjen!

Treninga: Etter at vi er komne på vintertid er det omtrent mørkt når vi startar, så dermed vart intervallar på gangvegen mot Langhaugane. 8x500m er ei solid økt. Pausane var 1,5 min. Alex var først men Kristian var forholdsvis nær. Tidene i front låg i området 1.35-1.37.
Elles imponerer 13-åringen Simen voldsomt og avslutta siste 500m på 1.42! Johnny var som regel nr. 3 eller 4. Lenger bak var det Finn og Magne som kjempa om 5.plassen.

Ver og føre: Det var vått på vegen, men ikkje i lufta. Ca. 5 grader og ok å trene….

———————-
11.11.2017:
Ja, då har vi fått vinteren på besøk… Snøfall og ca. 0 grader. Likevel, i dag kom det 10 stk. til økta. Her er dei heldige: Asbjørn, ErlingD, Johnny, KjellN, KjellS, Leif, Magne, Roald, Rune og Aase-Britt.

Treninga: Som sist var det oppvarmingsjogg ut til Einehogjen og som sist var det 500m-intervallar. I dag meir tempo-intervall. 5 stk. frå Bøafeltet og opp til hotellet med joggepause tilbake. Dette har vi gjort mange gonger før. Då Alex ikkje var her i dag vart intervallane lengre enn sist! Johnny måtte ta ansvar og lede an, og det gjorde han heile vegen. TIdene var slik: 1.48-1.52-1.51-1.52-1.51. KjellN var stort sett nr.2, men vart etterkvart trua meir og meir av Magne og Asbjørn, men på siste draget kom Leif som ei «kule» og tok 2.plassen. Ei god økt vart det!

Ver og føre: Vindstille og lett yr. Heldigvis var det ikkje glatt, så vi kan ikkje skulde på andre enn oss sjølve om farten ikkje var så god som ein ønska seg.

————-
18.11.2017:
Endeleg- rekordframmøte! 16 stk. på plass i dag. Det likar vi! Her er namna på dei heldige: Anders, Asbjørn, Fredrik, ErlingD, Jan, Johnny, Jon-Kristoffer, KjellN, KjellS, KjellØ, Leif, OlaH, Roald, Rune, Siw og Aase-Britt.

På sørsida var det brukbart feste – trass i sludd og slaps, så dermed vart det dit vi drog. SLik var økta: 2x1000m-4x500m. Pausar var 1,5-2min. KjellØ var første heile tida og hadde desse tidene: 3.42-3.46-1.47-1.42-1.47-1.42. Ingen var nær, men på første draget var Jon-Kr. nr.2 med Johnny og KjellN deretter. Vidare var Johnny nr.2, med Jon-Kr og Jan deretter. Ei god økt – forholda tatt i betraktning.

Ver og føre: Det hadde vore surt ver med regn og sludd heile dagen, men akkurat då vi skulle sette i gang var det opphald.

———————
26.11.2017:
Det er vått og det er mørkt… Likevel, 12 stk. på plass i dag for å få ei god start på helga. Det var desse: Anders, ErlingD, Gyrid Johnny, Jon-Kristoffer, KjellN, KjellØ, Leif, OlaH, Roald, Siw og Aase-Britt.

Det var eit vanskeleg føre med slaps og væte overalt. Men, i motbakken frå Jølvassbu til Øvrebø Hytter fann vi brukbare forhold. Vi snakkar om ca. 350m og den sprang vi 6 gonger. KjellØ var som venta først heile vegen, men Jon-Kr. gav han god pes og var omtrent likt på dei 4 første. Johnny var nr.3 følgt av KjellN og Gyrid. På siste draget kom Gyrid som ei kule og tok omtrent igjen faren. Tøft!

Ver og føre: Ca. 1+grad regn og sørpeføre. Ikkje så lett å finne feste, men vi fekk no iallefall opp pulsen.

——————-
02.12.2017:

Det er mørkt, det regnar og det er sørpeføre. Likevel møter det jammen opp 15 stk. for å trene! Imponerande! Her er namna: Alex, Anders, Asbjørn, ErlingD, Johnny, Jon-Kristoffer, KjellN, KjellS, Leif, OlaH, Roald, Rune, Simen, Siw og Sofie. Yngste er 10 år – eldste er 81! Slå den!

Nok ein laurdag med utfordringar med underlaget. Vi tok sjansen på at det inne på Kjelsneset var litt feste og det var det, om ikkje heilt perfekt. Her sprang vi 8x500m. Pausane var sånn ca 1,5min. Alex var som venta først med Jon-Kristoffer, Simen og Johnny bak. Etter 5.draget måtte Alex hjelpe Sofie, som hadde problemer med ein fot. Då vart det lenger å springe for alle! No var det Jon-Kr som var først, med Johnny og KjellN tett på. Simen er også heile tida godt framme. Det vart ei solid økt som heilt sikkert vil vise igjen til våren!

Ver og føre: Etter mange dagar med kulde slo det om med mildver (+2 grader) og regn. Småglatt var det, men betre enn frykta.

—————-
09.12.2017:
Juletentamen i dag, men her var det var det få som fekk «godkjent». Kun 7 stk. på plass: Asbjørn, ErlingK, KjellS, KjellØ, Leif, Roald og Rune.

Tradisjonen tru: Ein av dei siste laurdagane før jul spring vi 20x200m intervall. Det er skremmande mange turar fram og tilbake, men likevel – alle kom seg heilskinna i gjennom. Staden var gangvegen mellom Gjesthalla og Jølvassbu. KjellS var som venta ikkje trua og først heile vegen. Dersom referenten skal tippe bør Leif ligge på andreplass, eller kom det opp nokre sprintarar… ??

Ver og føre: Full vinter i Jølster med snø og småglatt.

—————–
16.12.2017:
Rekord-tidleg avslutning i «Roalds Garage».. Om dette var årsaka til det litt mindre frammøtet enn vanleg vitast ikkje. Likevel vi vart 12 stk. til slutt!

Først var vanleg alle ut og pleia formen. Ein rett nok kortare variant enn vanleg, men nok til at vi vart svette… Når vi kom inn var som vanleg mat og oppdekning upåklageleg. Rakfisk på norsk toppnivå med anna godt attåt!

Vi var «nisselause» i dag, så Rune tok jobben med å dele ut prisane. Her er dei: Mest sakna: Dag, Terminens trenar: Johnny. Flest frammøte: KjellS, Asbjørn og Leif. «Årets
dame»: Siw H. Var det ein pris til?

Dette var altså vår 40. haustsesong! Kven hadde trudd det då vi starta å trene hausten 78.
No må målet vere å komme seg fram til 50!

Takk for denne hausten. Vi startar oppatt 6.januar 2018.

Comments are closed.