Treningar 2023

07.01.2023:
Då var vi tilbake og klar for nytt semester. For nokre av oss for over åttiande gong (!!). I dag kjende 12 stk. si besøkelses-tid og stilte opp ved garasjen til Rune. Det var desse: Asbjørn, Jan, Johnny, Kjellaug, KjellN, Kjell Otto, KjellS, Knut, Roald, Rune, Øystein og Aase-Britt.

I dag var ein av dagane då føret verkeleg var vanskeleg for vår idrett. Det hadde slått om til mildver så vegane var juklete med vatn… Det lukta lårhalsbrot lang veg! Men, sanneleg så fann vi oss ei stripe på 300m frå Gjesdalsbrua og ut til Jølvassbu som var ok. Vi måtte springe på Fylkesvegen, men det gjekk bra då biltrafikken er liten på desse tider. Her sprang vi 10 intervallar, og heldigvis kom alle seg vel igjennom både dette og joggeturen både føre og etter. Jan tok som venta teten og der var han på alle draga. Johnny hadde stort sett hand om 2.plassen inntil dei 2-3 siste, då Kjell Otto hadde fått opp dampen. Ja, det var godt å vere i gang igjen!

Ver og føre: Farleg glatt, ca. +7 grader og litt vind frå aust.

————————-
14.01.2023:
Det var 12 stk. på trening i dag. Referenten var ikkje ein av dei, og har ikkje heilt oversikten over kven alle var.

Det som vitast er at det vart sprunge 7 turar opp bakken frå Jølvassbu Camping til Øvrebø Hytter. Ein veit også at Jan var først i feltet. Resten er meir uklart.

——————————-
21.01.2023:
11 på plass på ein fin vinterdag der ein ser at vi går mot lysare tider 🙂 Dei som var her i dag var: Asbjørn, Jan, Johnny, Jostein, Kjellaug, Kjell Otto, KjellS, Leif, Roald, Rune og Turid (gangar). Kjell Otto var seint ute og nådde ikkje oss andre før vi var omtrent ferdig. Likevel oppmøtet får han for!

Etter ein roleg joggetur ned på Einehojen fann vi ut at gangvegen gav oss godt feste og gode forhold. Dermed vart det 6x500m intervallar her. Pausen var ca. 1 min.
Jan var først heile vegen, men Johnny var på sida dei 3-4 første draga, men så fekk han nokre meter. Jostein hadde hand om 3.plassen. Bak der var det mange, der både Roald, Leif, Asbjørn, og i starte Kjellaug låg. Tidene i tet låg rett over 2 min.

Ver og føre: Småkaldt (- 4-5gr) og vindstille. Bra feste, så dette var flott!

——————————–
28.01.2023:
Det har vore mange som har hatt diverse «sykjer» siste månaden, men det synes ikkje på frammøtet i vår organisasjon. I svinga det verkeleg med 19 stk (!!) på plass. Her er dei: Asbjørn, Dag, Gry, Jan, Johnny, Jostein, Kjellaug, KjellN, Kjell Otto, KjellS, Knut, Osmund, Leif, Magne, Roald, Rune, Siv, Turid(gangar) og Aase-Britt.

Litt utfordringar med glatt føre tidlegare på dag, men vi fann ut at gangvegen i sentrum var heilt ok når kl. var 17:00. Ei kjend økt vart det med 6x500m frå Bøafeltet og opp til «hotellet». Som venta tok yngstemann i feltet, Jan, kommandoen og teten. Der vart han liggande på alle draga. Farten låg på 1.56 på dei 4 første, deretter 1.54 og 1.46 på siste draget. Det var Johnny som låg på 2.plass på dei 4 første, men det var god plass (30m) fram til Jan. Jostein låg på 3.plass. På dei 2 siste fyra Kjell Otto opp og tok over 2.plassen. Elles ser vi at både Gry og Aase-Britt set mange av karane på plass og held seg langt framme i feltet.

Ver og føre: Eit par +-grader, vindstille og gråver. Det var greit å springe på gangvegen, noko vi må vere nøgde med på denne tid av året.

——————————–
04.02.2023:
Rapport kjem snart.

———————————
11.02.2023:
Strålande frammøte i dag og: 17 stk. det let høyre frå seg. Snittalderen er høg, men det gjer ingen ting. Det er berre «utapå». Desse var på plass: Asbjørn, Gry, Jan, Jostein, Kjellaug, KjellN, Kjell Olav, Kjell Otto, KjellS, Knut, Osmund, Leif, Magne, Roald, Rune, Siv, og Turid(gangar). Leif tok sjefsrolla og hadde tenk ut ein rasande bod meny: Først 3x300m bakkeeløp ved Halvard Flatabø. Så 4x350m intervall frå bru til bru. Det blir rapportert om at Kjell Olav var først, men Jan hakk i hæl, og kanskje først på siste draget. Vidare vil eg tru at Kjell Otto og Jostein låg.

Ver og føre: Det var iallefall tøya på Bakkeslåttene.

———————————
18.02.2023:
Vi helde på og frammøtet er nok ein gong to-sifra: 13 stk. Dei heldige var: Jan, Johnny, Jostein, Kjellaug, KjellN, KjellS, Osmund, Leif, Magne, Roald, Rune, Siv, og Turid(gangar).

Det var kome ein del nysnø, så vegane var litt glatte. Men, på Bakkeslåttene var det faktisk brukbart. Av ein eller annan grunn hadde sjefstrenaren bestemt seg for 1000-meter intervallar, sjølv om han ikkje kan fordra det! Det vart 4 stk. og sjølv om applausen ikkje stod i taket vart alle med. Det føregjekk frå brua ved Hallvard Flatabø og inn til bakken ved Jølvassbu. Den 1000-meteren er ca. 970, og det var det berre Jan som sprang, sidan vi andre stoppa når han var der. Første drag på stigning austover. Tidene var omtrent sånn: 4.10-4.02-4.00-3.47. Johnny låg på andreplass med Jostein nærmast. Deretter Osmund og KjellN. Det var god plass bak Jan, nærmare 80m på dei 2 siste! Det var ei tung økt, men godt gjer det etterpå.

Ver og føre: Det var «null-føre», men som sagt ok å springe likevel.
—————————————————————
25.02.2023:

11 frammøtte ved garasjen og ein som får kryss sjølv om han er på Island. KjellS har, så langt blitt nordisk meister på 800, 4x200m stafett og 3000m. Vi gratulerer og er spent på morgondagen og 400m. Namna er her: Asbjørn, Dag, Henning, Jan, Johnny, Jostein, Kjellaug, Leif, Osmund, Roald og Rune. Kjekt å sjå Henning tilbake og årsdebut hos oss, Elles har Dag vore lite å sjå grunna hamstring-strekk. Men, dessverre gjekk det ikkkje bra denne gongen heller.

På gangvegen var tørt og isfritt og frå Einehojen og inn til Jølstratunet sprang vi 6x500m. Pausen var 1,5 min. Jan er som vanleg først, men både Osmund og Johnny var ikkje så veldig langt bak. Jostein og Henning er like bak der igjen. Tidene i tet: 1,56-1,56-1,57-1,55-1,57-1,47.

Ver og føre: Ca 0 grader, overskya og vindstille. Fin dag.

—————————————————————–
04.03.2023:

13 stk i dag, og dermed sånn på snittet når det gjeld frammøte. Desse var å finne: Asbjørn, Gry, Henning, Jan, Jostein, Kjell Otto, KjellS, KnutS, Leif, Osmund, Roald, Rune og Øystein.

Ei litt «ny» økt i dag: 2x2000m med 2 min pause. Dette gjekk føre seg på sørsida, frå Gamleskulen til Hammarsbakken og tilbake. Det blir rapportert om at Jan var første både fram og tilbake. Vidare plassering vitast ikkje, men vi vil tru at både Osmund, Jostein og Henning var langt framme. Kanskje Gry også?

Ver og føre: Det var vel overskya og litt vind. Men greie forhold elles.

—————————————————
11.03.2023:
Vinter har teke skikkeleg tak igjen, så mange fann nok andre måtar å skjøtte treninga. Det såg vi på frammøtet som var mindre enn vanleg. 8 stk. Det var desse: Jan, Johnny, Kjell Otto, Kjellaug, KnutS, Leif, Magne og Roald. Dvs. Kjell Otto tok økta ein time før, men var på plass kl. 17:00, så den saken er grei.

Det var vanskeleg føre, så det vart «så-der» med farten. Trenaren tok gjengen med seg ned på Bakkeslåttene, og etter litt tøy og bøy vart økta slik: 3x2min drag innover vegen mot Vassenden. Så 4xbakkedrag frå Jølvassbu Camping til Øvrebø Hytter. Ingen overraskingar i feltet ut frå forventa plass. Jan var først. Så Johnny og deretter Leif og Magne.

Ver og føre: Overskya lett snøfall og «mjølsnø-føre». Men, vi gjorde det beste ut av det og fekk no opp pulsen iallefall.

————————————————
18.03.2023:
Strålande frammøte i dag med 17 stk. på plass. Her er dei: Asbjørn, ErlingB, Gry, Jan, Jostein, Kjell Otto, Kjellaug, KjellN, KjellS, KnutS, Leif, Magne, Osmund, Roald, Rune, Siw og Øystein.

For kanskje å førebu seg på neste laurdags timesløp vart det sprung 1000-intervallar. 4 stk. var talet og det føregjekk på sørsida innover mot Strand og tilbake. Etter det rapportane seier var Jan og Kjell Otto langt framme. Elles vitast ikkje meir.

———————————————
25.03.2023:
Ja, i dag var det testløp og likevel var frammøtet godt. Først må vi få ynskje ein ny gubbetrimmar velkommen: Kjetil Bjørset. Ekte jølstring med bakgrunn frå lange løp og langrenn. Her er alle som møtte: Torje, Osmund, Gry, Kjetil, Jostein, Jan, Kjell Otto, Johnny, Øystein, Leif Knut, Roald og Kjellaug. Det skulle bli 12 stk. det.

Øvinga i dag var altså å sjå kor langt vi kom på 1 time. Det var ein fin dag med sol og greier. Men ein sur østavind gjorde at turen vart tyngre enn det kunne ha vore. Torje synte at han iallefall held god form og kom heile 13,4km avgarde. Så var det fleire som havna rundt 12km, og det er jo ikkje så verst det. Vi tek alle i den rekkefølgja dei kom inn: Torje: 13400m, Osmund: 12520m, Gry: 12510m, Kjetil: 12400m, Jostein: 12360m, Jan: 12300m, Kjell Otto: 12020m, Johnny: 11900m, Øystein: 11000m, Leif: 10250m, Knut: 10125m, Roald: 9950m, Kjellaug: 9150m. Vel blåst til alle!

Ver og føre: Som sagt klarver og østavind.

————————————–
01.04.2023:
Det er 1.april, men ingen spøk for det (!??). Litt tynnare i rekkene enn vanleg, men påske, godt ver og anna er nok årsaka. Dei som var her var: Gry, Jan, Johnny, KjellN, KjellS, Leif, Osmund og Siw. Det blir 7 stk.

Vi tok kursen ut å Bakkeslåttene for å springe 6x500m intervall. Pausane var omtrent like lange om innsatsen. Jan var som venta først, men både Osmund og Johnny heldt forholdsvis bra følje. Vidare fann vi KjellN og Leif. Det gjekk bra unna med tider i tet slik: 1.54-1.50-1.51-1.48-1.50-1.44. For dei fleste var dette over terskelfart, men det skal vere sånn med sesongstart ikkje langt unna.

Ver og føre: Fantastisk dag med sol frå skyfri himmel og nesten vindstille. Ca. +5 gr.

———————————–
08.04.2023:
I dag var det «rekordframmøte» i negativ forstand då berre Jan, Johnny og Leif møtte.

Det vart 6x2min-intervallar rundt golfvegen. Jan var første og avstanden bak til Johnny vart etterkvart lenger og lenger. På siste var dei meir like, for då var det unnabakkar.

Ver og føre: Sol, litt kald trekk frå aust. Øvst i Golfvegen var det snø og is, så der tok vi det pent. Elles ok.

——————————–
15.04.2023:
Tilbake til normalen og vel så det, då heile 16 stk. møtte. Det var vel desse: Asbjørn, Dag, Jan, Johnny, Jostein, Kjell Otto, KjellS, Kjellaug, Leif, Osmund, Roald, Rune, og Turid (gangar). (Så må det vere 3 til som referenten ikkje hugsar kven var).

Det vart årets første intervall i lysløypa. 8x300m øvst oppe ved grinda. Her starta Osmund ut i tet og var der til 3-4 drag var igjen. Då kom Kjell Otto voldsomt og sprang ned tida til under minuttet. Elles var Jostein, Jan og Johnny bra med der framme.

Ver og føre: 12-13 plussgrader, sol og fint.

———————————–
22.04.2023:
I solskinet møtte det i dag 11 stk. Her er dei: Asbjørn, Dag, Jan, Johnny, Jostein, Kjell Olav, Kjell Otto, KjellS, Leif, Magne, Roald

Det nærmar seg sesongstart, så det er på tide å få opp farten. Difor bestemte sjefstrenaren at vi skulle springe tempo-intervall, og det ei klassisk økt frå dei åra Gubbetrimmen starta. Vi snakkar om slutten av 1970-talet. 4x500m med 3min pause. Og då som i dag var vi på Stampesletta. Det danna seg fort ein kvintett i tet der Kjell Olav og Jan drog i lag med Johnny, Kjell Otto og Jostein. Tidene i tet, og der var Kjell Olav heile tida: 1.45-1.42-.1.40 og 1.36. I pulje 2 såg vi Magne, men også etterkvart Dag ligg første. Veldig kjekt at begge desse to er med igjen for fullt.

Ver og føre: Ca. 14-15 grader, sol og litt trekk frå aust. Veldig flott å vere på sørsida i dag.

————————————–
29.04.2023:
Flott frammøte i dag med 16 stk. på plass. Her er dei heldige: Leif, Jan, Roald, Dag, Rune, Kjell Otto, ErlingB. Jostein, Kjellaug, KjellN, Magne, Knut, Turid og Gry, og Jens Ole(!).

Det blir meldt om 300m-intervallar i lysløypa.

————————————–
06.05.2023:
I eit flott vårver møtte 11 stk. til dagens økt. Det var: Asbjørn, Dag, Erling (sykkel), Jan, Johnny, Kjellaug, Knut, Kjell Otto, KjellN, Kjell og Leif.

Sjefstrenaren tenker på neste helgs Oslotur, og at vi skal vere mest mogeleg førebudde til den dagen. Difor vart det «konkurranse-fremjande» trening i dag: Tempo-intervall 1x1000m + 2x500m. Pausar 3,5 min. Her skulle vi altså prøve å komme opp i konkurransetempo sånn omtrent, og sanneleg var det mange som overraska positivt i så måte. Det vart ein trio i tet med Kjell Otto, Jan og Johnny fekk ei god luke på resten av feltet. Tidene i tet var desse: 3.45-1.43-1.43. Spesielt på siste draget såg vi at fleire tok tak og kom inn rundt 2min. Leif og Dag var dei beste i den gjengen.

Ver og føre: Sol, ca. 12 grader og nesten vindstille. Flott altså.

***********************************************’
HAUSTSEMESTERET:

26.08.2023:
Då var i gang igjen. Nytt semester – nye sjansar!
Ein del av «seniorane» er på si årleg fjellhelg, men likeel møtte 11 stk. på dagens økt. Kjekt å sjå nokre som ikkje har vore her på ei stund. Her er namna: Dag, Henning, Johnny, Jostein, Kjellaug, Kjetil, Leif, Magne, Osmund, Siv og Tor-Magne.

Vi tok turen ut på Bakkeslåttene, der sjefstrenar fann ut at det beste for han var 400m-intervallar (!!) Då blei alle med 🙂 Vi sprang 8 stk. (fortrinnsvis på terkel), og pausen var berre 1min. Johnny har pleia formn bra i sommar, og var først, iallefall på dei 7 første draga. Tidene låg på 92 og 93. Men, her var fleire som hadde holdt formen ved like i sommar. Jostein t.d. hadde stort sett hand om 2.plassen, og Kjetil imponerer med å ligge langt framme. Og så var det Osmund som hang bra med, og på siste draget var han først med dagens best strekktid: 87.

Ver og føre:
Sommar, lett vind frå aust og supre forhold.

—————————-
02.09.2023:
Medan folk er rundt om kring møtte desse dagens trening: Jan, Leif, Roald, Kjellaug, KnutS, Dag og Henning. Referenten har ikkje heilt fått med seg kva som føregjekk, men det skal vi nok få greie på.

—————————-
09.09.2023:
Ein litt spesiell dag i dag, då nokre det var ei «deling» her der nokre deltok på Kreftforeingens «Stafett for Livet» i Førde. Her deltok Dag, Johnny, Magne og Tor Magne. Så var Jostein på langtur og deltok på eit løp på «Stord», der han likegodt vann sin klasse. Og til slutt, og ikkje minst: Jens Ole deltok i Knarvik kombinasjonen halvmaraton 10km og 5km. Alt dette gjev kryss på lista. Men 6 stk møtte til vanleg vanleg tid og på vanleg stad. Det var desse: Leif, KjellS, Erling B, Øystein, Aase-Britt og Henning. Då blir det samla talet 12 stk.

—————————
16.09.2023:
I dag møtte 9 stk. til dyst: Leif, Roald, KjellS, Rune, Jostein, Knut, Magne, Aase-Britt og Kjetil.

Dagens økt var 2min-drag med start hos Halvar Flatabø, opp til Bjørkelia Stadion og vidare inn lysløypa til MoJo. Skulle ikkje forundre meg om Jostein og Kjetil låg langt framme.

———————–
23.09.2023:
Komplett namneliste kjem.
Det vart 10x300m intervallar på Bakkeslåttene i dag. Pause var 1min. Johnny tok teten og vere forholdsvis i fred her på dei 5-6 første. Både Jostein og etterkvart Torje var tett på og på dei to siste var det Torje som var først. På siste draget var også Osmund heilt framme. Det gjekk ganske fort til terskel å vere: Starta med 67, låg så jamnt mellom 64-66. På dei to siste var Torje ned på 60 og 58.

———————–
30.09.2023:
Ein god gjeng på plass i dag. 13 stk. Det er kjekt. Det var desse: Erling, Johnny, Jostein, Kjellaug, Kjell Otto, Knut, Leif, Magne, Osmund, Roald, Rune og Øystein.
I går og i dag vart Stolzekleiven Opp i Bergen arrangert. Her deltok mange jølstringar. Av dei som brukar å vere på våre treningar er desse: Gry, Gyrid, KjellØ og Aase-Britt. Dette kvalifiserer for kryss.

Dagens økt er ei stund sidan vi har sprunge: Bakkeløp i inste Gjesdalsvegen. Her var det først 5 drag opp til «bruneløa». Det er ein distanse på ca. 380m. Til slutt, og siste drag, derfrå og heilt til topps (ca. 440m). Osmund sette farten på dei første draga, men Jostein var i hælane. På drag 4 og 5 var han først, og auka tempoet monaleg etterkvart. Også siste draget var han klart først. TIdene i tet: 1.52-1.57-1.54-1.48-1.36-2.12. Kjell Otto og Johnny låg på dei neste plassane. Alle kom seg over toppen, og kunne tilfred jogge nedatt på vestsida.

Ver og føre: Etter ein våt dag var det omtrent opplett då vi trena. Temperaturen er grei: 11-12 grader.

—————————
07.10.2023:
I dag var det meir spinkelt i troppen en vanleg. Kun 6 stk. Men, folk er no høgt og lågt og har andre ting fore. Ein av våre deltok på Gloppen Halvmaraton: Kjetil som klarte fine 1.43. Elles møtte: Johnny, KjellN, KjellS, Kjellaug, Leif og Rune. Sistnemnde hadde ein kort variant, og stakk tidleg heimover for å førebu ein «privatfest»(??!!).

I fineveret sette vi kursen mot Golfvegen. Her vart det 6x2min intervall. Pausane låg rundt 1,5 min. Johnny var først heile vegen. KjellN var like stabil på 2.plass og Leif på tredje. Vi har nok sprunge fortare før her, men så har då heller ikkje vore så gamle før!

Ver og føre: Det vart ein fin haustdag med sol og lett trekk frå vest.

———————————
14.10.2023:
Flott frammøte i dag gitt: 14 stk. Det var desse: Jan, Johnny, Jostein, Kjellaug, Kjell Olav, Kjell Otto, Kjetil, Knut, Leif, Magne, Roald, Rune og Øystein.

Etter oppvarmingstur ut på bakkeslåttene var økta slik: 4x300m i svak motbakke + 4x400m på flata. Som venta var Jan i tet, og det heile vegen. Men, han vart pressa av Kjell Olav i motbakken og av Johnny på flata. På ei 4 siste var tidene 1.29-1.29-1.28-1.26. (Pause 1min). Elles Jostein sprek og låg både som nr. 2 og 3 i økta.

Ver og føre: Det hadde regna, men var ok då vi var ute.

———————————–
21.10.2023:
I dag var det betydeleg tynnare i rekkene, der desse 6 møtte: Jan, Kjell Olav, Kjell Otto, Leif, Rune og Roald.

Leif var sjef i dag og tok gjengen med ut i lysløypa. Her vart det sprunge 7 inervallar slik: 2 stk i motbakken + 2 stk. på flata. Deretter 4x1min drag heimover. Referenten har ikkje fått noko meir info om stillingen, men tips er at Jan var første med Kjell Olav på 2.plass.

Det kan elles rapporterast at vi hadde gubbar ute på storløp i Norges land. Hytteplanmila er vorte eit storstemne med over 4000 deltakarar. Her deltok både KjellØ og Jens Ole, og leverte sterke prestasjonar med 7. og 11.plass i 60-64 klassen. Slikt gir kryss på lista vår 🙂

Ver og føre (på Jølster): Ein flott haustdag med sol, men ein heller sur vind frå aust. Likevel fint.

———————————-
28.10.2023:
10 stk møtte til dagens testløp. Det var Dag, Johnny, Kjellaug, Kjell Olav, Kjell Otto, Kjetil, Knut, Rune, Roald og Aase-Britt.

Og testen var i dag timesløp, denne gongen fram og tilbake frå Helmen til Navelsaker. Det var gode forhold, om ein litt kaldt, så mange forbetra seg i høve til vårens løp. Her er kor langt vi kom:
Kjell Olav Førde 12850m
Kjetil Bjørset 12700m
Johnny Solheimsnes 12480m
Kjell Otto Gjesdal 12020m
Aase-Britt Øygard 11530m
Kjellaug Bromset 10590m
Knut Skurvtveit 10540m
Roald Juklestad 9700m
Dag Lien 9400m
Rune Grønfur 5000m (30min)

Ver og føre: -2 grader og vindstille. Flotte forhold.

————————————-
04.11.2023:
Ja, sommaren er nesten komen tilbake, og på denne fine jølsterdagen møtte desse: Asbjørn (Jippy!/Comeback), Dag, Henning, Jan, Johnny, KjellN, Kjetil, Leif, Magne, Roald, Rune, Øystein og Aase-Britt. Det skulle bli 13 stk. det.

Det er vintertid, og mørkt når vi tek ut. Men, vi har jo lysløypa og der var vi i dag. Vi har her ei strekke opp til grinda, ein distanse på ca. 280m i svak motbakke. Denne sprang vi 8 gonger, med lett jogg tilbake etter kvart drag. Jan var på plass så då var 1.plasse opptatt. Johnny var nr.2 med Henning i rygg. Vidare låg Kjetil godt an, ofte i lag med KJellN. På siste draget fann Tor Magne ut at det var meir «gass på tanken», og tok 2.plassen frå onkelen. Der framme ti tet hadde Jan tider på mellom 65 og 63. Det var ei god spredning i feltet, men er ikkje så farleg når vi møtes til start kvar gong 🙂

Ver og føre: Berre heilt supert! Det hadde vore opp i 12 grader i dag, men då vi var i gang var det vel sånn 7-8. Klårver og stjernehimmel. Denne kvelden vil vi hugse.

————————————–
11.11.2023:
På ein fin «vinterkveld» møtte 12 stk. på dagens økt. Det var desse: Erling, Jan, Johnny, Jostein, KjellN, Kjell Otto, Leif, Magne, Roald, Rune, Øystein og Aase-Britt.

Ei klassisk økt som er slik: 500m-intervall frå Bøafeltet og opp til det gamle hotellet. Jogg tilbake. Vi sprang 6 stk. Jan var i front heile vegen, og det med 30-40m leiing. Nesten like «åleine» var Johnny på 2.plass, iallefall på dei 5 første. På siste draget kom Kjell Otto forbi. Litt vidare bakover finn vi Magne, Leif og Aase-Britt. Tidene i tet: 1.55-1.54-1.54-1.53-1.53-1.45.

Ver og føre: Ca. -2 grader og vindstille. Føret var heilt ok.

———————————–
18.11.2023:
Ja, vi driv på og veret det same fine kalde. I dag var vi 13 stk. Her er dei: Erling, Henning, Jan, Johnny, KjellN, Kjell Otto, Kjellaug, Knut, Leif, Magne, Osmund, Roald og Øystein.

På gangvegen er det gatelys og godt feste, så då vart det her i dag og. 7x500m intervall var det, og det sprang iallefall Jan. Vi andre litt mindre. Johnny var nr.2 på dei fleste, men fekk litt ekstra konkurranse på siste draga av Henning og Kjell Otto. Tidene på Jan: 2.01-1.58-1.58-1.57-1.56-1.56-1.53.

Ver og føre: ca. -5 grader og vindstille. Rima på gangvegen, men godt feste.

—————————————
25.11.2023:
Snøen er komen og det ein god slump også. 12 mann på plass i dag, og 2-sifra tal oppmøtte likar vi jo. Det var desse. Jan, Johnny, KjellN, KjellS, Kjell Olav, Leif, Magne, Osmund, Roald, Rune og Torje.

Nok ein gang på gangvegen langs E39. Her er det godt brøyta og her det lys. Og nok ein gong terskelintvallar sa sjefstrenaren. Denne gongen denne serien: 2x500m (1 min pause) + 2x1000m (1,5min pause) + 2x500m (1 min pause). Det skilte seg fort ut eit slags 4-kløver med Jan, Torje, Kjell Olav og Johnny. Men på den siste 1000m oppatt frå Holmen såg vi at Jan og Torje var i ein klasse for seg. Men så var stillingen tilbake på dei 2 siste. Vidare bak de nevnt herrer fann vi Osmund og KjellN. Tidene i tet, der Jan stort sett var først: 2.00-1.56-4.09-4.13-2.02-1.51. Ei grei økt der alle kom seg fint i gjennom 🙂

Ver og føre: Ca. -2 grader, lettskya og vindstille. Snø på vegen men likevel ok feste, så vi kan ikkje klage på dette.

———————————————-
02.12.2023:
Då er vi inne i julemånaden og vinterkulden heng tungt over bygda som den har gjort siste månaden. Det var 10 som møtte i dag, og ein av desse var debutant. Helene Hauge heiter ho og bur Årdalen Indre. Velkommen skal du vere 🙂 Og ikkje berre det: Svein Årdalsbakke æra oss med eit sjeldent besøk. Verken han eller vi er heilt sikre på når vi såg han siste her, men det er vel over 1 år sidan. Dermed har vi oppmøtelista her: Asbjørn, Helene, Jan, Johnny, Kjell Otto, Leif, Roald, Rune, SveinÅ og Øystein.

Ein klassisk gubbetrimbakke er den frå Jølvassbu Camping og opp til Øvrebø hytter. Ca. 350m for dei som spring heilt opp, og det gjorde Jan på alle. Vi andre låg høveleg på avstand, med Johnny og Kjell Otto på dei neste plassane. Helene som høfleg hadde helde seg litt bak feltet fann ut at vi var ikkje SÅÅÅ gode, så dermed kom ho meir framover i feltet etterkvart , og på siste draget sette ho alle med unntak av Jan og Kjell Otto på plass. Slikt kan vi like!

Ver og føre: Nesten -10 grader og vindstille. Litt småglatt var det, men ingen ramla.

—————————————————
09.12.2023:
Juletentamen i dag. Kva det betyr skal vi komme tilbake til, men dei som gjennomførte var desse 11: Asbjørn, ErlingB, Helene, Jan, Jostein, Kjell Otto, Leif, Magne, Roald, SveinÅ og Torje.

Ja, det er då altså sånn at neste-siste økt før jul skal vi opp i «tentamen». Den har i nokre 10-år no bestått av 20x200m. Så også i år. Her var det ei tetgruppe der vi såg Jan, Torje, Jostein og Kjell Otto. Elles har referenten ikkje høyrt at nokon fekk strekk 🙂
Hugs at neste år er det julebord i Bjørkelia!

Ver og føre: Ogås det er litt usikkert.

Comments are closed.