Archive for oktober, 2012

Styremøte

lørdag, oktober 6th, 2012

Vi held koken på treningane, der frammøtet er mykje betre enn i fjor på same tid.  Men, korleis er det med møteformen?  Etter tradisjonen skal vi ha styremøte i løpet av hausten.  Med erfaring frå fleire slike runder, er det ikkje lett å finne ledig kveldar som ikkje har ein kvardag dagen derpå…

Uansett:  Hiv dykk ut på  Kva laurdagskveldar er ledig før jul?  Kven kan vere husvert for møtet?