Treningar 2024

06.01.2024:
Då var vi i gang igjen, og det i eit Jølster i full vinter. Frammøtet vart nesten to-sifra (9 stk) sjølv om flokken var litt «spreidd». Vi må også nemne at ein ny Kjell er komen med: Kjell Skeide. Han har sett på oss i skjul i mange år, før han no har teke sjansen på å møte opp. Velkommen! Namna er då desse: Johnny, Kjell Otto, KjellN, KjellSkeide, Magne, Rune, Torje, Siw og SveinÅ.

Med, spreidd meiner ein at Johnny, KjellS og Siw køyrde eige opplegg og var ikkje med resten av gjengen på det dei gjorde. Og kva det var er referente usikker på.

Ver og føre: Det var iallefall kaldt

————————————–
13.01.2024:
No snakkar vi: 14 stk. møtte i dag. Det var desse: Asbjørn, Helene, ErlingB, Jan, Jostein, Kjellaug, KjellN, KjellSkeide, Kjetil, Roald, Rune, Siw og SveinÅ.

Det var ein krevjande føre då vi har fått veromslag med yr i lufta. Men, på sørsida fann fungerande trenar Leif plass for 4x500m intervallar. Korleis det utarta seg vitast ikkje, men vi vil tru at Jan låg i tet??

Ver og føre: Slush-føre og glatt. Ca. 0 grader og yr.

————————————–
20.01.2024:
Dette møtte til dagens økt (11 stk): Asbjørn, Helene, Kjellaug, Kjell Otto, Kjellaug, KjellN, KjellSkeideKnutS, Leif, Roald, Rune og SveinÅ.

—————————————
27.01.2024:
Desse møtte til dagens økt: Asbjørn, Dag, Helene, Jostein, Kjellaug, Kjell Otto, Kjellaug, KjellN, KjellSKeide, KnutS, Leif, Roald, Rune, SveinÅ og Øystein. Så hadde vi to som var på innandørsNM for veteranar: Johnny og Kjell Olav. Førstnemnde vart faktisk meister (!) og fekk «gullkryss. Totalt blir dette 17 stk.

————————————-
03.02.2024:
Desse møtte (9 stk): Kjell Otto, KjellN, KjellSkeide, Kjetil, Jostein, Leif, Roald, Rune og Øystein.

————————————-
17.02.2024:
11 stk. i dag og det er jo godkjent. Det var desse: Asbjørn, Helene, Johnny, Jostein, Kjellaug, Kjell Otto, KjellN, KnutS, Leif, Roald og Rune. Før vi starta opp vart sjeftrenaren gratulert og gjort stas på etter 2 stk. gull under Veteran-NM for 3 veker sidan. Eit heimedreia trestykke som mest truleg passar best til kopp 🙂

Ryktet gjekk om at det var gode forhold inne på Kjelsneset, så då tok vi kursen dit. Og ja, det stemte. Her vart det kommandert 500m-intervallar. 7 stk. skulle det vere. Pausane var sånn ca. 1 min. Johnny og Jostein holdt stort sett følgje med Kjell Otto og Helene deretter. Tidene låg mellom 2.00 og 1.57. Det er ok så tidleg på året. Kjekt å sjå at Helene held fin form og sett dei fleste av karane på plass. Alle kom seg heim utan skadar eller anna, så då var vi nægde.

Ver og føre: Ein flott Jølsterdag med vindstille og sol. Temperatur låg rundt -4 grader. Kjekt å oppleve godt feste under skoa etter alle månader med frost og snø.

——————————————
24.02.2024:
Hos oss er det ofte sånn at når veret er som verst kjem det flest på trening. Så også i dag. 15 stk. let seg høyre 🙂 Det var desse: Dag, Helene, Johnny, Jostein, Kjellaug, Kjell Olav, KnutS, Leif, Magne, Roald, Rune, Torje, Øystein og Aase-Britt. Før vi tok ut fekk Kjell Olav Rune sin spesial-dreia pokal for sin to NM-gull. Applaus!!!

Etter litt nøling tok vi kursen innover sørsida igjen. Intervallar vart i området «Stampesletta» der vi sprang dei slik: 2×500 + 2×400 + 2×300 + 2×200. Pausane var 1-1,5 min. På første draget trykte Kjell Olav skikkeleg til og fekk med seg Torje. 1.45 var i raskaste laget, så dei roa det litt ned deretter. Johnny, Jostein, og like bak der Helene, utgjorde i lag med KO og Torje den såkalla «red group». Nemnde Helene, som er vårt nyaste medlem, syner meir og meir styrke og parkèrer mange av karane! Og flokken vi snakkar, der var Magne, Aase-Britt m.fl. var oppe teten. Tidene i tet var omtrent slik: 1.45-1.57-90-92-63-64-40-36. Litt uvant kost dette, så det reiv litt i «ny» musklatur for fleire.

Ver og føre: Ca. 0 grader sur trekk frå vest og regn var det vi møtte. Men, som vanleg vart det slik at når ein først var i gang gjekk det eigentleg fint. Det var iallefall bar asfalt og det er det viktigaste.

——————————————
02.03.2024:
Gubbetrimmen lever i beste velgåande er noko dagens frammøte er eit bevis på. 18 stk 🙂 Desse fekk vi sjå i treningklede i dag: Dag, Finn, Gry, Helene, Jan, Jostein, KjellN, Kjellaug, Kjell Olav, Kjetil, Leif, Roald, Rune, Siv, SveinÅ, Torje, Øystein og Aase-Britt. Når vi så veit at Erling, Johnny og Magne er på «treningsleir» austanfor, kan dette bli endå betre når alle er heime. Eit vårteikn er det at Finn møter og elles er det kjekt at vi har 4 jenter med.

Leif var sjef for opplegget, og det vart noko heilt nytt! Etter oppvarming ut til H. Flatabø vart det sprunge 6 drag frå han og ut til krysset i Bjørkelia, ein distanse på ca. 550m. Deretter vart det 2x500m austover der ein endå opp ved (ikkje på) kyrkjegarden (!!). Referenten er ikkje sikker på stillingen i feltet, men reknar med Kjell Olav, Jan og Torje var der framme.

Ver og føre: Flott ver og gode forhold. Våren er nesten her.

——————————————
09.03.2024:
Det flotte frammøtet står ved lag, og sjølv om det var strålande ver møtte 15 stk. (!!!). Det var desse: Helene, Jan, Johnny, Knut, Jostein, Kjellaug, Kjell Skeide, Kjell Otto, Leif, Magne, Roald, Rune, SveinÅ og Turid. Veldig kjekt at Turid stakk innom oss. Lenge sidan sist. Ho køyrer som ein veit eige opplegg med gange.

Vi andre tok kursen innover sørsida. Her hadde sjefstrenaren tenkt ut denne økta: 2x1000m + 4x500m. Pausane var 1,5 min og 1min på dei korte. Det skilde seg fort ut ei gruppe i tet med desse: Jan, Jostein, Johnny, Kjell Otto og Helene. Like bak kom SveinÅ, der han i år syner seg i ein heilt ny versjon. Han nærmar seg med andre ord «red group» 🙂 Jan var først på alle med desse tidene på draga: 4.15-4.18-2.01-1.58-1.56-1.50. Johnny og etterkvart Jostein låg på andre plass, medan Kjell Otto og Helene var nokre meter bak desse igjen.
Ei flott økt.

Ver og føre: Vindstille, sol og ca. 2-3 grader. Nydeleg.

——————————————–
16.03.2024:
Nok er gong er talet 15. Dei heldig som fekk vere med på denne økta var: Finn, Helene, Jan, Johnny, Kjell Olav, Knut, Jostein, Kjellaug, Kjell Otto, Leif, Magne, Roald, Rune, SveinÅ og Turid.

I dag vart det Bakkeslåttene som var arena. På flatene her sprang vi denne serien: 2×200 + 2×300 + 2×400 +2×500 + 500, 400, 300,200m (ein av kvar). Pausane 1-1,5min. Ein solid dose med andre ord. «Red group» skilde seg fort ut og dei som kunne reknast inn i denne var: Jan, Kjell Olav, Johnny, Jostein og Helene. Jan var den sterkaste, men Kjell Olav var godt framme starten før han fekk kjenning med ein leggstrekk og stod av. Kjekt at Helene yppar seg seg at gamlekarane ikkje får fred 🙂 Vidare bakover i feltet ser vi at SveinÅ er først med resten av flokken i hælane.

Ver og føre: Fint ver, svak vind frå vest, men elles flott.

——————————————
23.03.2024:
14 stk i dag, noko som er flott. Det var desse: Dag, ErlingB, Gry, Helene, Johnny, Kjell Otto, KjellS, Knut, Kjellaug, Leif, Roald, SveinÅ og Torje. Kjekt å sjå Gry tilbake og ikkje minste KjellS som endeleg var på plass igjen etter ein vinter med mykje plager. Håpar han no kan få drive på.

På Stampesletta vart det sprunge 10x300m intervall (1 min pause). Red group var i dag Torje, Johnny og Kjell Otto. Der Torje hadde 3-4 sek leiing på dei to andre. Tidene er framme starta med 1.04, men dei fleste låg på 1.01 og 1.02. I gruppa i midten var det Gry som førte an, med fleire andre ikkje så langt bak. I ok økt der folk fekk kjenne på fart og pust.

Ver og føre: Ca. +7 grader og svak vind frå aust. Tørt og fint på vegen. OK dette.

————————————–
30.03.2024:
Det er påskeaftan og våren bankar heldigvis på. Sjølv om det var frivillig (!??) oppmøte i dag kom det faktisk 10 stk 🙂 Det var desse: Dag, Helene, Jan, Johnny, Jostein, Leif, Magne, Sveinung (Lien), Tor-Magne (Solheimsnes) og Øystein. Kjekt å sjå Sveinung og Tor-Magne på plass. Førstnemnde er det årevis sidan vi har sett her, men guten legg seg godt plassert i feltet.

Sjefstrenaren gjorde gjengen merksam på at sesongen er nær, og at det t.d er berre 3 veker til Oldenstafett. Det vart difor forsøkt å sette litt meir fart i gjengen, noko som betalte seg i færre intervallar og lengre pausar. Men, det skulle syne seg at økta vart tung nok. Dette var programmet: 1000m – 800m – 600m – 400m – 200m. Pausane var 200m gange. Jan var som venta først, og det på alle drag. Johnny var nr.2 på første drag, men utover i økta tok både Sveinung (og på 2 drag) Jostein seg forbi. Tidene på Jan i tet var gode dei: 3.39-2.55-2.07-80-37. Elles er som vanleg Helene like bak. Det vart ei økt der mjølkesyra kom på besøk for opptil fleire av oss.

Ver og føre: Vindstille, ca. 7-8 grader og opphaldsver.

—————————————-
07.04.2024:
«Jeg velger meg april»… var det ein kjent diktar som sa. Kven? Uansett i dag var det rekordframmøte med 20 stk. på plass 🙂
Her er dei: Dag, ErlingB, Finn, Helene, Johnny, Jostein, Kjell Otto, KjellS, Kjetil, Knut, Kjellaug, Leif, Magne, Roald, Rune, SveinÅ, Øystein, Aase-Britt og Trond (Gjesdal). Kjekt å sjå sistnemnde på plass igjen. Det er lenge sidan sist.

Sjeftrenaren luktar stafettar og konkurransar og dermed behov for å få litt tempo i flokken. Difor vart Stampesletta valgt med sin oppmålte distansar. I dag var økta 5x500m med 2min pause. Då Jan mangla i feltet, måtte sjefstrenaren prøve å ta «harejobben». Men, det synte seg det ikkje var så enkelt, då både Jostein, Trond og Kjell Otto var føre på 2-3 av draga. Og faktisk var Helene også heilt der framme. Tidene på førstemann var desse: 1.48-1.49-1.50-1.53-1.50. På siste draget, då alle måtte springe full distanse med tilhøyrande tidtaking, såg vi at det er fleire som har nivået på plass.

Ver og føre: Vind frå øst, litt regn og ca. 7 grader.

—————————————–
13.04.2024:
Nok ei trening med strålande frammøte med 19 stk. registrert. 15 av desse møtte på vanleg stad, medan Jan, Johnny, Jostein og Osmund fekk kryss for si deltaking på KM i terrengløp i dag. 3xgull + 1xsølv der må vere bra, og hugs å ikkje spør kor mange som var med! Her er namna på dei som møtte på Vassenden: Leif, Roald, Rune, Magne, Kjell Otto, Kjellaug, KnutS, ErlingB, KjellS, Kjell Olav, Finn, ReidarE, Kjell Skeide, Trond og Lars Kyte(!). Sistemann er debuterer hos oss og synes å vere ein sterk løpar, og plasserte seg langt framme i feltet. Han er aktuell til Kollenlaga våre. Velkommen!

Økta i dag var 6 x 2min. Kor langt ein kom på desse 2 minutta sa ikkje min informant noko om, men Kjell Olav var iallefall først.

Ver og føre: Regnbyger 7 grader og vind frå vest.

Comments are closed.