Banetrening 2022

06.01.2022: Då er det nytt år og ein ny sesong ventar. Sjølv om frammøtet ikkje er som dei har vore siste månadene, er det nokon trufaste som held ut. Det er bra, og berre vent, så kjem nok fleire. Under er referatet frå ein av desse Jens Ole:
Det var desse som møtte i dag: Reidar L. Magne Geir, Torbjørn Os, Geir N. Odd R. og meg. Korsagjelet nok eingong, der bommen var målet. 6 drag på glatt og litt «sløschig» føre. Minusgrader.
Odd har nok ein gong sine meter på oss andre, som denne gongen stort sett var Geir og deretter meg. Dvs. Geir var jamn med Odd på 2-3 av dei første rykka. Torbjørn litt bak meg, slik på det jamne, medan Reidar og Magne Geir litt bak han igjen. Litt vanskeleg å fote seg. Mange traumatiske diskusjonstema i rykkpausene som vektproblematikk gjennom julehøgtider for seriøse eldre idrettsutøvarar med store ambisjonar, og kor mange vonter dei samme seriøse utøvarane kan oppleve å ha, utan å bli kalla hypokonderar. Ingen konkrete svar, det er berre fortsette som ein stemnar.
Tider på mine drag: 3.33, 3.25, 3.19, 3.15, 3.12, 3.07. Odd sitt siste, 3.02.
Godt å vere i gang att etter litt sjukdom, vonter og overeting gjennom julehøgtida. No står utfordringane, oppturane, nedturane og ventar i kø!

—————————————
13.01.2022: Her følgjer referat frå dagens økt frå den alltid frammøtte Jens Ole:
«Gydatrim».
Tok ut i fæla motvind og regn og sikta rett mot Korsagjelet, der eg rekna med god plass og liten trafikk. Nokre tankar om at nokon (les underteikna) aldri lærer og blir vaksne sviv gjennom hovudet i stormkasta. Men den gang ei. Skimta med det samme ein gul vest som allereie var i gang med økta oppe i Gjelet. Reidar L. var det, så kom (faktisk) sjølvaste Kjell Ø. Så kom Geiren trippande med sine kommentarar, og som alltid kom Magne Geir til slutt. 6 drag i sterk motvind, regn og uling i lufta. Kjell anslo at vind utgjorde minst 20 sek pr drag. Opna på 3.33ca, så 3.30, 3.28, 3.26, 3.22, 3.21. Geir kvassast på mest alle drag og med 3.16 på siste. Kjell og eg saman på mest alle drag. Ved vending toppen, skimtar vi ein mann nede i svingen, som eg hevdar er M.G.Verlo. Reidar like bak der igjen. Rask heimtur på alle, der alle var godt nøgde og samde om at veret ikkje var så gale likvel. Heime kunne eg registrere: vekt klede, 3.2 kg,

—————————————-
20.01.2022: Ein trufast gjeng held «skuta flytande» og stiller opp kvar torsdag. Heldigvis mottek «redaktøren» referat frå ein av dei oppmøtte: Jens Ole. Her er dagens rapport:
Vi banka 6 nye til bommen i kveld. Reidar L, Magne Geir og meg. Kaldt, glatte hjulspor m. tunt lag nysnø på vegskulder. Litt motvind. Tider: 3.24, 3.20, 3.17, 3.18, 3.16 og 3.15.
Reidar slapp unna med kun 5, men den naturlege årsak var tidleg oppmøtte og tjuvstarta. Geir Ø møtte på sykkel, truleg berre for å sjekke at nivået ikkje er betre enn det har vore.
Elles eit herk å springe på fortau/lokale vegar, grunna ubrøyta «saltsnø». Nogg ein halvmaraton likvel 😉

—————————————-
28.01.2022: Desse held organisasjonen flytande: Jens Ole, KjellØ, Magne-Geir, Odd og Reidar. Og takk for det, då det er heller mange som enten ikkje kan, eller ikkje finn fram til møteplassen.
Vi held oss i Gjelet og spring for tida 6 gonger opp til bommen. Som vanleg har Jens Ole ein levande rapport som følgjer her:

«Den store bukken bruse, Odd R. dukka brått oppatt på trening og held nivået oppe. 3.10, 3.05, 3.03, 3.01, 3.00 og 2.53. Den første og siste tida meinar eg er rett, dei andre er litt ca.
Dei mellomste bukkane,Kejll Ø og meg (J.O.Å) hadde 3.18, 3.16, 3.15, 3.12, 3.11, 3.12. (Raud og solid sone i alle drag på underteikna…??? sikkert overtrening som vanleg 😉).
Dei to minste bukkane, Magne Geir og Reidar L. stoppa i svingen og var ved godt mot, trass litt halting hos Magne Geir nedatt mellom draga (kne). Skaden var imidlertid ikkje verre enn at Magne Geir på veg heimatt gløymte hua si under landbruksdebatten med Reidar.

Mildt og regn før draga, men opphald under draga. Tøya og kanskje noko motvind innimellom. Alle samde om at det var ei gild økt og vi strembar vidare, sjølv om kvild sikkert hadde vore det luraste»

—————————————-
03.02.2022:
Nok ein flott rapport frå vår løpande referent Jens Ole. Han og nokre få andre held gruppa gåande:
Dei gamle held skansen på verste føret ever!. Magne Geir Verlo, Odd Rognebakke og underteikna, Jens Ole Å. Skikkeleg slapseføre og glatt i Korsagjelet, men nokon (Odd) klarte 6 turar til bommen. Eg tok den vanlege ruta frå Sjukehuset, via Energibygget, der ingen var å sjå. Vidare til Sjøahola, der Odd kom nedatt etter drag 1. Slik vart det berre 5.5 drag på underteikna og 5 drag på M.G. Odd erklærte at han var inne i ein rolegare periode og ein kunne såleis forvente «overkommelege» drag. Dette held stikk på dei to fyrste draga, men så hardna det til (av gamal vane).
3.38, 3.36, 3.32(fall!) 3.17, 3.15 på underteikna, som var jamt med Odd på dei to første og deretter på Skothold på dei andre draga. Magne Geir nærmare bommen enn nokon sinne.
Mildt, opphald og skikkeleg slapseføre, men alle var samde om at det hadde vore ei gjevande økt! Eit stort samtaletema var komande HOLMENNKOLLSTAFETT, say no more!

———————————
10.02.2022:
Her følgjer nok ei god oppsummering frå Jens Ole:
Vinteren syner styrke og landskapet er kvitt. Skiløparen i nokon av oss dreg tydelegvis mot skisentera, medan nokon av oss dyrkar løpinga. Magne Geir Verlo og underteikna J.O.Å. møtte i Korsagjelet nok eingong, og jammen dukka legenda og årets Stolzen-vinnar Geir Øygard opp også.
6 drag til bommen nok eingong. Magne Geir kom litt seinare og rakk 5 stk, medan Geir fekk 3 stk. 3.19, 3.17, 3.13, 3.09, 3.09, og 3.05.
Mildt og bar veg, men det kaldna etterkvart og enkelte plassar krepa det litt på. Vi følte oss litt «slakke» men som vanleg var vi ved godt mot etter økta. Ja, så pass at nokon av oss tok nokre ekstra runder omkring i kveldsFørde.
Godt å få unnagjort vekas langtur, slik at sundagen kan nyttast litt meir fleksibelt (les familiært).

———————————
17.02.2022:
Dei held på dei tøffaste av oss (??) Her skal de høyre kva Jens Ole seier om den økta:
Tøffaste vinter ever? Nokon av oss held stand og arbeider trottig mot lysare tider. Magne Geir Verlo, Geir Øygard og underteikna møtte i Korsagjelet denne kvelden. Opphald og bar veg første halvdel, deretter slapseføre frå første sving til bom. Som vanleg 6 stk. drag, 3.16min. 3.15, 3.09, 3.06, 3.10, 3.08.
Sidan sluggerane ikkje møter, eller dei som møter nyttar sin treningsintelligens, får underteikna æra over å nå bommen først. Ved vending er likevel alle komne til siste sving, men på eine draget, som gjekk litt for fort, var det likevel ingen å sjå ved vending. Alle godt nøgde ved heimreis, medan nokon av oss pressa sjølvdisiplinen ein del meir i snøveret.

********************************
BLOGGING STARTAR OPPATT!

Ja, det har vore trent godt ut gjennom heile året, sjølv om det ikkje ser slik ut her. På sist beste har vi vore oppe i 12-14 stk., og på det
jamne like under 10. Fleire i gruppa har henta heim flott resultat!
Det har som sagt vore lite referat frå treningane å sjå her, kanskje mest fordi referenten har vore mykje fråværande. No ser det ut som at akkurat det ordnar seg, så då tenker ein at referata også kjem på plass igjen.

——————————–
10.11.2022:
I eit skikkeleg pøsregn møtes ein grei gjeng på stadion. Det var desse: Frida (ØYgard), KjellØ, Jens Ole, Johnny, Magne Geir, Tarjei Nyhammer og Torbjørn. Som ein ser er det eit par «nye» namn her, og det likar vi.

FLeire at tenkt å trekke under «tak», dvs den nye tunnelen gjennom Horneskletten, men vi fann ut at når vi likevel var blitt våte, kunne vi bli værande på stadion. Temaet siste vekene har vore terskel-intervallar. Så også i dag. 6x1000m med start kvart 5min var menyen. Det gjekk høveleg føre seg med eit «tog» i tet med kjellØ og Odd fremst, der også Frida og Jens Ole heldt greit følgje. Johnny og Magne Geir danna baktroppen, med Tarjei midt i mellom. Tidene i tet låg like under 4min, noko som skulle passe det nivået den gjengen har.

Ver og føre: Som sagt vått. Men det bles ikkje og det var over 10 grader,så då var det eigentleg greitt.

———————————-
17.11.2022:
Ein nydeleg haustkveld for dei 7 som møtte på Førde Stadion. Her er dei: Frida, KjellØ, Jens Ole, Johnny, Magne Geir, Reidar og Torbjørn. Vi hadde besøk av Atle også ei lita stund, men han hadde samla nok kilometer etter nokre få runder.

Nok ein gong ei økt som skulle vere terskel, og det var det vel for dei fleste. 15x400m med 30 sek pause – intet mindre. Odd tok som venta teten og der var han heilt inn. Jens Ole syner god form og hadde hand om 2.plassen, men Kjell var der han og. Elles er Frida solid og held seg midt i feltet. Odd i teten holdt seg stort sett i fart rundt 90 sek, men på slutten gjekk det litt fortare, og på siste draget var det «full spikar» der både Kjell og Magne Geir var framme i lag med Odd. Då vart tida plutseleg 80!
Ei kjekk økt!

Ver og førre: Svak vind frå aust, 4-5 grader og tørt og fint. Ja, betre kan vi ikkje få det, årstida tatt i betraktning.

——————————————
24.11.2022:
Ein månad til julafta, men det skulle ein ikkje tru når vi ser på veret.

I dag var vi desse på plass: Atle, KjellØ, Jens Ole, Johnny, Jørund og Magne Geir. Så dukka det opp ein ny kar, som eg trur heiter Mark, og høyrdes ut til å vere engelsk. Han vart med på dei 5-6 siste draga.

Det var god austavind i dag, så vi fann ut at vi ville halde oss til 500m-intervallar, så det ikkje vart så mange motvindsider. 12 stk. vart sprunge av dei fleste, som vanleg med start kvart 3.minutt. Terskelfart skulle det vere. Jørund, som vi ikkje har sett her på ei stund, tok teten og der vart han værande. KjellØ og deretter Jens Ole var toget. Farten låp på ca. 1.53-1.55 der framme. Men når ungdommen Mark vart med tok han over teten og såg ut til å ha mykje å køyre med. Jammen kjekt at vi kan halde på med sånne økter så seint i november.

Ver og føre: 6-7 grader og austavind. Tørt og fint.

——————————————-
01.12.2022:
Vi er runda inn i desember og første vintermånad. Men, det kan fortsatt trenast på Førde Stadion. Det hadde desse funne ut: KjellØ, Johnny, Magne Geir, Mark, Reidar og Svein.

Intervalløkta nok ein gong av typen «terskel». I dag sprang vi slik: 5-4-3-2-1 runde. Pausar frå 2-1,5min. Mark var som venta suverèn og stakk i frå dei andre. Bak han låg Kjell som ei einsam svale, men det var mellom 100-150m avstand. i allefall på dei tre første. Vidare var det 100m +/- til dei fire andre. Vi brukte Kjell som «nullpunkt» då alle stoppa når han var framme. Farten i tet var sånn på snittet godt under 4min pr.km for Mark og rett over 4min for Kjell. På slutten gjekk det fortare, og siste runda gjekk på 88 sek.

Ver og føre: Det var rima på bana, og på grensa når det gjeld feste. Men, det gjekk greit og alle kom igjennom utan men. Temperatur rett under 0 og vindstille. Flott!

————————————————
08.12.2022:
Då var vi ferdig på Førde Stadion, iallefall for ei stund, for i dag var det snøføre og kaldt. Frammøtet var i dag 5 stk, altså mindre enn vanleg. Det var desse: KjellØ, Jens Ole,Johnny, Odd, Reidar og Svein.

I dag tok vi i bruk ein ny «arena»: Det var gang- og sykkelvegen gjennom Hornnes-kletten. Her har vi ein ca. 400m lang «hall», som skal bli kjekk å ty til når føret i Gjelet ikkje er bra. Det er svak stigning mot vest, så ein kan få opp pulsen her. Vi sprang i dag 11 turar fram og tilbake, der 5 av desse var i motbakke. Pause var ca. 1 min. Det var Odd som var først på alle vestover med Kjell, Johnny, og etterkvart Jens Ole deretter. Andre vegen tok fleire det «pent» grunna litt sår hofte- og knemusklatur, men det gjekk iallefall lett.

Ver og føre: Som sagt var det for første gong i haust snøføre, og det såpass «mjølete» at Gjelet heller ikkje var så bra. Dermed vart tunnelen redninga. Det var vindstille og ca. -7 grader.

———————————————-
15.12.2022:
Nest-sist fellesøkt i 2022. Frammøtet var heller skralt til oss å vere, men det skuldast sikkert ei blanding av kaldt ver og juleførebuingar??
Dei som kom var: Jens Ole, Johnny, Magne Geir og Reidar.

Vi søkte tilbake til «hallen vår» – dvs gang- og sykkeltunnelen. I dag var det 10 turar fram og tilbake. Gjengen var forholdsvis samla med Jens Ole nokre sekund føre resten, både oppover og nedover. Dette blir nok ein mykje besøkt arena framover vinteren vil vi tru.

Ver og føre: Ca. -10 grader og vindstille. Snøføre som gjorde at Gjelet ikkje var valgt i dag.

Vi har altså funne ut at vi møtes også neste torsdag, då ved tunnelen.

———————————————
22.12.2022:
Det er tett oppi jul, men likevel såg 4 stk. seg tid til å gjere ein siste innsats før høgtida. Det var Geir, Kjell, Jens Ole og Torbjørn. Kjekt å sjå Geir tilbake etter å ha samla kilometer til det store 24-timers-stemnet på Bislet for nokre veker sidan. Her gjennomførte han ein stor prestasjon som alle vi andre berre kan beundre!

Igjen oppsøkte vi vår eigen innandørshall og økta i dag var slik: 2 seriar à 10x200m. hurtig jogg tilbake. Vi har ikkje høyrt noko om stillinga i feltet, men tippar at Kjell var i tet…

Med det er året over for vår del. Mange kilometer er tilbakelagt, mykje svette er levert og mykje godt prat har det vore. Velkommen tilbake over nyttår.

Comments are closed.