Archive for september, 2009

Styremøte 2009

tirsdag, september 22nd, 2009

Hausten er styremøtetid i vår organisasjon.  I fjor trur eg vi hoppa over styremøtet – noko vi fekk svi for på det etterfølgande årsmøtet, då sakene var ekstra mange.

Tidleg november skulle vere høveleg, og eg dristar meg til følgande møtedato:  Laurdag 7.november.

Stad for møtet vert vi nok einige om…

Tilbakemelding her på bloggen takk!!!

Gubbedugnad

mandag, september 7th, 2009

Jølster Skisenter har tenkt å prioritere opp turløypene ut frå Bjørkelia.  Eit av tiltaka er å få laga ei endå lengre rundløype i området ved Bakkevatnet i Gjesdalen.  For å få ei god løype må det ryddast skog der oppe.  Roald Bendik, vår mann i langrenns-miljøet, har teke på seg å få dette gjort.  Til det treng han hjelp.  Han spør først dei han helst vil jobbe i lag med – nemleg oss….

Derfor:  Søndag 20.sept kl. 09:30-14:00 vert det kalla inn til Gubbedugnad…. Frammøte ved bommen v/Kjartan Håland  (Vestre Gjesdalsveg).  Ta med deg ei handsag eller kraftig handsaks til felling av småskog.  Motorsag vert ordna.  Dersom du har høve å ta eit tak – skriv deg inn her..