Banetrening 2015.

19.02.2015:

Ja, du leste rett…. Det er 19.februar, og her er vi på Førde Stadion til årets første baneøkt!   Ikkje berre rekordtidleg – egentleg heilt utruleg – at vi berre 9 veker etter vi var her sist, no er i gang igjen!  Og dei som var her var den harde kjerne beståande av Geir, Johnny og Torbjørn.

Treninga:  Litt ulikt fokus for karane i desse dagar:  Johnny skal prøve å skape seg form til Innandørs-NM om 2 veker, medan dei to andre samlar timar og kilometer i oppbygging til ny sesong.  Økta vart slik:  2000m-1500m-1000m-500m.  Pausar 3-2-1 min.   Johnny stoppa litt før og hadde denne:  1500m-1000m-500m-200m.  Torbjørn var hare, sjef og først heile vegen. Tider:  7.31-5.29-3.30-1.36.  Geir hang på som ein klegg, men måtte gje nokre meter på siste draget.  Johnny hadde denne serien:  5.42-3.41-1.42-33.    Litt «rustne» var vi, men jammen var det godt å komme i gang igjen!

Ver og føre:  Det var 4 grader, litt vind og lett regn.  Vi er veldig nøgde med at det var såpass.

—————————

26.02.2015:

I dag var det eit ukristeleg ver, men tru du ikkje likevel at dei 3 tidlegare nemnde herrer var på plass?

Treninga:  Johnny tenkjer på NM og fekk pensa dei 2 andre inn på ei økt som i beste fall kan kallast uvanleg for ein maratonløpar, og iallefall i februar månad:  500m med 200m gangpause.  Johnny drog opp med 1.38 på første og 1.39 på dei to neste.  Så var Torbjørn der med 1.39 -1.37.  Så hadde Geir fått maskina i gang og tok skikkeleg over med 1.37 og 1.35!!  Johnny stod av etter 3 og sprang deretter 2 x 200 og 1 x 300m  (35-35 -54), medan Torbjørn fekk smake det midt i 5 draget og hadde 1.41 og 1.43 på dei to siste.   Då var alle «fint ferdig» og tykte det stod til liv!

Ver og føre:  Ca. 5 grader og striregn.  Vind frå nordaust.  Surt!

—————————

03.03.2015:

Då Johnny ladar opp til Vet-NM var det kun Geir og Torbjørn som møtte til økta i dag.

Treninga:  Dei to nemnde herrer gjennomførte ei solid økt:  10 x 1000m med start kvart 5.min.  Planen var å springe på 4min og det gjorde dei i 9 av draga.  På siste draget vart det litt fartsauke og klokka stoppa på 3.52.  Solide saker, men her skal det samlast intervall-meter før sesongen set inn.

Ver og føre:  Ca. 4 grader og oppholdsver!!

——————————–

12.03.2015:

Du verden i dag var det flott på stadion gitt…  Johnny og Torbjørn syntes i allefall det, og andre såg ein ikkje….

Treninga:  Økta i dag var 500m – intervallar.  Johnny køyrde 8 stk og Torbjørn 12 stk.  Start kvart 3.min.  Det gjekk etter måten lett trass tunge bein før vi starta.  Torbjørn starta på 1.52 og enda opp på 1.38.  Snitt ca. 1.44.  Johnny låg med ein snittfart på 1.51 utan å gå i kjellaren.  Ei kjekk økt vart det…

Ver og føre:  Vi er endå ikkje midt i mars og likevel var det sol og ca. 8 grader.  Lett vind frå aust.  Flott!

——————————-

19.03.2015:

Det går litt i «rykk og napp» med frammøtet her, og i dag var det kun Geir som fann vegen til bana.

Det vert rapportert om denne dosen:  5 x 1000m + 5 x 500m.  Tider:

1000m: 3:54 – 3:54 – 3:53 – 3:51 – 3:48 (start kvart 5.min)

500m:   1:47 – 1:43 – 1:44 – 1:43 – 1:41 (start kvart 3.min)

———————————–

26.03.2015:

Då Johnny var på jobbreise var det «maraton-gutane» Geir og Torbjørn som møtte i dag

Treninga:  Det er 3 veker til Rett Vest og maraton der.  Karane fann difor ut at her måtte ein sette fart.  6 x 500m (start kvart 3min) med følgjande plan:  Starte på 1.45 og auke farten med 2 sek pr. drag.  Dette vart utført til punkt og prikke med unntak av siste:  1.45-1.43-1.41-1.38-1.36-1.37.  Som ein forstår var det «tomt» på siste draget.  Ei skikkeleg mellomdistanseøkt var det!

At Johnny hadde «straffetrening»  fredag med same mengde høyrer sjølvsagt ikkje heime på denne sida.  Ei heller at dette gjekk på 1.47-1.47-1.48-1.47-1.47-1.43 utan å gå i kjellaren….

Ver og føre begge dagar:  Ca. 5 + og lett vind frå aust.   Flott altso,,,,

———————————-

09.04.2015:

Påska er over og no kjenner vi endeleg at våren er på gang.  Det var dei 3 «faste», Geir, Johnny og Torbjørn, som var på plass i dag.

Treninga:  Geir og Torbjørn skal springe maraton på Rett Vest laurdag 19.april, og søkjer litt meir fart enn vanleg.  Økta i dag var pyramide-intervall slik:  400-600-800-1000-800-600-400.  Pausane var 1, 1,5, 2, 2-2, 1,5,1 min.  Torbjørn hadde teten heile vegen med Geir på slep.  Johnny var med på 1. draget, men etter det lenger bak.  Tider i tet:  79-2.07-2.51-3.33-2.47-2.02-73.   Det var godt å få blåse ut og helse på mjølkesyra på siste draget!

Ver og føre:  9+ grader, litt vind frå nordvest, men veldig bra å vere på stadion!

————————————

16.04.2015:

Etter nokre sure dagar med snø og vind var våren å sjå igjen.  Frammøtet auka med 25% dag i høve det vi har vore hittil i år då Vidar H. slutta seg til.

Treninga:  Laurdag er det maratonløp i Florø for Geir og Torbjørn.  Dei fekk bestemme og la opp ei økt som passa Johnny best:  3 x 400m + 2 x 300 + 3 x 200m.  Pause ca. 2,5 min.  Johnny var først heile vegen og hadde desse tidene:  75-75-76-53-54-35-32-33.  Maratongutane heldt bevist igjen for å ha overskotet på plass til helga, så ting hadde nok sett annaleis ut om dei hadde gitt max.   For Vidar var dette ei særs uvant økt etter lengre tid med skadar og sjukdom.  Han helt seg beskjeden i baktroppen, men han kjem sterkare etterkvart.

Ver og føre:  Ca. 7 +grader og svak vind frå nordvest.  Flott å springe på ei nyleg støvsuga bane.

————————–

23.04.2015:

I dag var ein gamal storløpar – Kjell N – på plass.  Eit sikkert vårteikn  🙂  Utanom han var Johnny og Torbjørn her.

Treninga:  Etter at første maratonløp i 2015 er over, var det tilbake til ei litt «rolegare» økt enn sist:  6 x 1000m (start som vanleg kvart 5. min).  Torbjørn låg som venta først medan dei to andre opererte i lag frå 20 – 70m bak.  Tidene til Torbjørn var 3.57-3.55-3.51-3.46-3.41-3.31.    Johnny og Kjell låg jamnt på ein fart mellom 4.00 – 4.05 og hadde fått nok etter 5 drag.  Uansett så var alle einige om at det var godt å vere i gang med den slags økter igjen.

Ver og føre:  Litt sur vind og ca. 7 grader.  Ikkje allverden til vår, men det var no opplett om ikkje anna.

———————–

30.04.2015:

Så var april 2015 på veg over i historia og vi er framleis skadefrie!  I dag var det nesten «folksomt» på stadion, då vi var 5 stk.  Av gamlegjengen var Geir, Johnny, Kjell N og Torbjørn her.  Så dukka det opp ein tidlegare «storløpar» – Harald Sletvold.  Han har ei karriere bak seg som habil løpar for Gloppen FIL sine stafettlag for nokre år tilbake.

Treninga:  Vi samlar 1000-meterar og i dag sprang dei fleste heile 8 stk.  Torbjørn, Geir og Harald hadde ein serie som så:  4.00-3.58-3.56-3.55-3.50-3.48-3.41 på dei 7 første.  På siste var Harald først med 3.28 føre Torbjørn som hadde 3.30.  Geir like bak.  Kjell og Johnny danna baktroppen og hadde 5 x 1000m i 4.00-4.02 fart.  Johnny hadde i tillegg 500m (1.53), 400m (80) og 200m (33).  Ei solid økt!

Ver og føre:  Ca. 10 grader og lett vind.  Flott på stadion.

————————–

07.05.2015:

Som sist var det «heile» 5 stk. på plass og det var dei same som sist.  Kjekt det, men vi tek i mot fleire vi..

Treninga:  Det går framleis i å samle meter i form av langintervallar.  I dag var det denne dosen:  5 – 4 – 3 – 2 – 1 runder med slike pausar: 2, 1,5, 1,5 1 min.  Torbjørn, Harald og Geir tok som venta teten, medan Kjell og Johnny måtte spele «2.fiolin»..  I tet fekk vi desse tidene:  7.53-6.18-4.28-2.48-70.  Geir, som nett har stått opp etter sjukdom, måtte sleppe seg litt ned etterkvart, medan Harald var den sterkaste på siste draget.  Kjell og Johnny opererte i ein fart som ville gitt ca. 8.20-6.40-4.50-3.05-80.

Ver og føre:  Vi hadde ein smak av våren for nokre dagar sidan, men i dag var det sur nordavind og «kun» 7 grader.

*********************************

20.08.2015:

«The boys are back in town» sang Thin Lizzy i 1974.  Og i dag var vi igjen i gang med det «gode liv» – dvs. baneøkter på Førde Stadion!  4 mann var på plass og her er namna:  Geir, Johnny, Torbjørn og Vidar.

Vidar har slite med leggskade i månadsvis og var usikker på om han kom igjennom.  Johnny klaga over skrale kne, utan at det såg ut til å hemme så mykje.  Vi starta høveleg:  6 x 500m.  Som vanleg med start kvart 3.min.  Det gjekk bra fort i tet der Torbjørn låg heile vegen til Geir kom som ei kule på siste draget.  Tidene i tet låp mellom 1.40-1.42.  Siste draget var Geir nede på 1.36.  Johnny låg mellom 1.43 og 1.45, medan Vidar er under tilvenning og la seg bak.  Heldigvis kom alle seg igjennom utan skavankar.

Ver og føre:  Sol og sommar og vind frå aust.  Flott!

****************************

27.08.2015:

Då Vidar er på veg til Birken måtte dei tre andre (Geir, Johnny og Torbjørn) ta ansvar for ei god økt..

Og det vart det:  6 x 1000m med start kvart 5.min.  Torbjørn og Geir følgde kvarandre som skuggar heile vegen.  Farten auka etterkvart så snittfarten vart «hyggeleg»:   3.45-3.46-3.44-3.40-3.37-3.31.  Johnny låg på 3.53-3.54 fart med 3.49 på den fjerde.  Stod over den 5 og sprang 600m på 2.06 til slutt.  Alle var nøgde med dette.

Ver og føre:  Ca. 15 grader, vindstille og overskya.  Tilnærma perfekt løpsver!

——————-

03.09.2015:

Nok ein flott dag å vere løpar på.  I dag var desse på plass:  Geir, Johnny og Vidar.

8 x 500m (start kvart 3.min) var økta og den dosen klarte iallefall Geir.  Han hadde ein flott serie – omtrent sånn:  1.42-1.40-1.40-1-41-1.40-1.39-1.38-1.35.  Johnny låg på fart mellom 1.44 – 1.48 og gav seg etter 7 stk.  Vidar, som viser store framskritt etter skadeavbrekket i dag køyrde 6 stk med ein estimert fart i overkant av 1.50.

Ver og føre:  Austavind nesten 20 grader og sol.  Berre lekkert!

———————–

10.09.2015

Jau, vi driv på og sommaren den varer!  I dag var Geir, Johnny og Vidar som var på plass på Førde Stadion

Geir er i oppkøyring til Oslo Maraton om godt ei veke.  For å skjerpe han litt ekstra vart farten sett opp. tal repetisjonar sett ned og pausane litt lengre enn vanleg.  3 x 1000m var hovedøkta.  Pause 3-4 min.  Geir køyrde desse på 3.23-3.26-3.26.  Johnny låg på 3.30-3.40-fart med stoppa etter 600m på den siste.  Vidar var ca. 100m bak Geir heile vegen og det skulle bety 3.44-3.47 fart.  Som «dessert» vart det sprunge 1 x 400m.  Her hadde Geir sterke 68, Johnny 70 og Vidar 74.  Til slutt hadde Johnny og Vidar duell på 200m med tidene 31 og 34.  Ei frisk og god økt!

Ver og føre:  17 grader sol og sommar… Du verden!

——————–

17.09.2015:

Medan Geir ligg til «lading» for Oslo Maraton til helga var Johnny, Torbjørn og Vidar på plass for å ivarta tradisjonen på torsdagane.

Vi prøvde i dag ei økt som eg trur ikkje har vore sprunge i denne gjengen før:  400-600-800-1000-800-600-400m.  Pausar 2-3 min.  Det vart sett større fart enn vanleg og Torbjørn var først som venta.  På første draget hang Johnny med, men elles var «køen» som vanleg, men både Vidar og Johnny held bra følgje.  Tidene i tet:  77-2.02-2.47-3.36-2.48-2.04-74.  Hardt, men godt var det!  Neste gong er det 3000m test, så då får vi sjå…

Ver og føre:  Berre flott.  15 grader, vindstille og lettskya.

——————-

24.09.2015:

Geir måtte stå over treninga og Torbjørn er dessverre skada for tida.  Dermed var det Johnny og Vidar som møtte i dag.

3000m testen er liksom haustens «eksamen» – iallefall for Johnny.  Målet om å komme under 12min gjekk i år også.  Tida vart 11.55 etter desse passeringane:  3.52-7.55.  Vidar var dessverre 1 sek for seint ute og fekk 12.01.  Men, du verden for ein framgang den karen har hatt på få veker!!!

Ver og føre:  I dag var det ikkje så bra.  Sur vind frå vest med regn i kasta.  Heldigvis var temperaturen ok (11 grader).

———————–

01.10.2015:

Vi har runda inn i oktober, men likevel var det T-skjorte-ver i dag.  Då vi har sendt to av våre beste ut i verda på triathlon-konkurranse (Barcelona) passa Geir og Johnny skansen heime.

Det var fort bestemt at det skulle springast 500m intervallar i dag.  Start kvart 3.min som vanleg.  Johnny fekk lov å lede den første (1.45) og andre (1.47), men så tok Geir over.  Tidene gjekk sakte og sikkert nedover og den åttande og siste gjekk på 1.37.  Johnny stoppa på 7 og hadde fart mellom 1.45 -148.  Ei grei økt!

Ver og føre:  Ca. 10 grader og litt  sur vind frå nordvest.  Greitt nok …. det er jo oktober!

———————

15.10.2015:

Etter 14 dagars pause var det godt å komme tilbake på tartandekket…  Geir ligg til lading for maratonløp kommande laurdag og Torbjørn er kneskada.  Dermed måtte vi andre ta ansvar og møte opp.  I dag kom også Kjell N og i tillegg til han Johnny og Vidar.

Johnny var sein inn etter jobbtur, så dei to andre var alt i gang når han kom.  Dei sprang denne serien: 600-800-1000-800-600 (Tider 2.14-2.59-3.53-3.01-2.12)  Kjell var først med Vidar 5 meter bak.  Siste draget sprang Vidar åleine.  Johnny hadde 9x300m med 100m (1,5min) gangpause.  Tider er frå 54.7-57.1 (Snitt 56.0).  Vidar var med på annakvart drag og Kjell var også med på eit av desse.  Dermed hadde alle fått nok og lunta vel nøgde heimatt!

Ver og føre:  Fantastisk!  Ca. 12 grader og sol.

———————-

22.10.2015:

Brått var hausten slik vi vanlegvis kjenner han:  Regn og blåst.  Dette fekk Geir, Johnny og Vidar oppleve i dag.

Det vart ei lang økt for karane i dag – iallefall for 2 av dei, då Johnny måtte stå av før halvvegs med såre leggar.  Slik at dagens meny:  2×300+2×400+2×500+1×600+2×500+2×400+2x300m Pausane var frå 1,5-2,5min.   Geir var først heile vegen som vanleg gjekk det fortare etterkvart.  Her er tidene i tet:  56-56-80-78-1.40-1.46-2.07-1.42.1.39-80-78-56-54.   Dette vart heile 13 intervallar, så då får det heller våge seg at karane var slitne.

Ver og føre:  Masse regn og litt vind frå sørvest.  Heldivis var temperaturen 9-10 grader, så då gjekk det bra likevel.

———————–

29.10.2015:

Når no Johnny har «arva» kneskaden til Torbjørn og Vidar måtte gjere andre ting, vart det kun Geir som møtte i dag.

Han reiste ikkje heimatt men gjennomførte ei god økt på 6 x 1000m med fart på ca. 3.45.  Start kvart 5.min vil vi tru.

Ver og føre:  Flott haustver i dag.  Litt frost og glatt tidlegare i dag var vekke når økta gjekk.

————————–

05.11.2015:

I dag var det Hjelpemiddelsentralen i Førde som stilte mannskap til økta.  Geir hadde teke med kollèga Rune Mjåtveit, og dermed var dei to.

Det var litt av ei økt som var gjennomført:  2×300 – 2×400 – 2×500 – 2×600 – 2×500 – 2×400 – 2×300!  Pausar og fart i teten omtrent som for 14 dagar sidan.  Og korleis gjekk det så med debutanten Rune?  Jau, han må vere i god form då han opererte kun 10-15 sek etter Geir.  Her har vi ein god mann i feltet!

Ver og føre:  Vergudane må vere reist til syden og lete «ovnen» stå på.  13-14 grader og fint ver i november er spesielt.  Ein kikk på øktene i april og mai seier sitt.

—————-

12.11.2015:

Det tynnes i rekkene.  I da g måtte Geir ta økta åleine.  Godt for han – synd for oss andre.

«Itte no knussel» om han er åleine:  6 x 1000m med 1 min pause.  Tidene var:  5 x 3.45 og den siste på 3.38.  Vi andre som ligg på «sotteseng» har mykje å ta igjen!

Ver og føre:  Som vanleg er veret på vår side:  Opphald og fine forhold.

——————

19.11.2015:

Geir er no einsleg svale på Førde Stadion frå vår «gruppe».  Han held trottig på, og det vil nok vi andre få merke når vi møtest igjen!

6x1000m intervall etter vanleg standard  (1 min pause) var økta.  Geir hadde desse tidene: 3.48-3.43-3.43-3.43-3.43-3.41.  Er godkjent med god margin!

Ver og føre:  Det var flott ver, men såpass kaldt at det var rima på bana.  Ja, vi er no i slutten av november so da so……

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.