Archive for august, 2015

Oppstart haustsesongen 2015

søndag, august 16th, 2015

Då å slutte ikkje er noko alternativ, er alle einige om at vi tek ein ny sesong.   Oppstart for denne er laurdag 22.august.  Som vanleg er oppmøte/frammøte ved «Garasje Grønfur» kl. 17:00.

Som eit ledd i vervekampanjen ber vi om at alle legg innsats i å få med minst ein ny «gubbe».

Då seier vi berre velkommen og KØYR!!!