Treningar 2018

06.01.2018:
Godt nyttår og velkommen tilbake til nye gode økter i vegane rundt Vassenden. Gubbetrimmen er i år inne i sitt 40.år som «organisasjon». Ja, det var faktisk i 1978 nokre av dei som i dag er i Gubbetrimmen starta opp med laurdagsøktene. Den gong trur eg vi hadde frammøte kl. 16:00, men det er mindre nøye.

I dag var det eit høveleg godt frammøte – 13 stk. Her er namna på dei som går på ein ny sesong: Anders, Asbjørn, Dag, Hallvard, Håvard, Johnny, KjellN, Magne, Leif, OlaH, Roald, Rune og Aase-Britt. Kjekt å sjå H&H Klakegg på plass igjen.

Treninga: Litt småskummelt føre i dag med is-juklar dekka av eit tynt snølag. Men, på sørsida var det ganske bra, men då vi skulle prøve oss opp Gjesdalsvegen, vart det umuleg. Vi sprang omtrent dette: 500-500-600-400 (motbakke) + 600m. Håvard sette avgarde i god fart, og det var berre Johnny som på nokre drag såg han igjen. Lenger bak er stillingen omtrent som vi kjenner han. Kanskje det beste av alt var at ingen ramla og slo seg.

Ver og føre: Fint ver, ca -2gr og litt vind frå vest. Men, som sagt: Det var glatt.

———————-
13.01.2018:
Igjen eit godt frammøte og som sist var vi 13 stk. på plass. Det var Anders, Asbjørn, Dag, ErlingK, Jan, KjellN, Jon Kristoffer, Magne, Leif, OlaH, Roald, Rune og Aase-Britt.

Treninga: Ass. sjefstrenar Rune måtte i elden i dag og han fann fram til ein god plass å vere: Bakken frå Jølvassbu Camping og opp til Øvrebø Hytter. Det er ca. 350m og vart sprunge 5 gonger. Ungdommen (Jon-Kristoffer) var først med Jan og KjellN deretter.

Ver og føre: Ca -2gr. og fint ver. Grusa veg, så det var ok å springe her.
————————-

20.01.2018:
Ja, igjen kom vi opp i 2-sifra frammøte. Dvs. akkurat – då 10 stk. møtte. Her er namna: Anders, Asbjørn, Dag, ErlingB, ErlingK, Johnny, KjellS, Leif, Ola og Rune. Som ein vil sjå er alle her kandidatar til V55-laget i Oslo, noko som vart snakka om fleire gonger. Spesielt velkommen tilbake til KjellS og ErlingB som begge har vore nede for teljing med sjukdom og skade.

Forholdsvis gode forhold på sørsida, så då vart den vald. Etter oppvarming inn til «Stampesletta» var det sprunge denne serien: 1000-800-600-400-100. Pausane låg på ca. 2min. Johnny var einsam i tet, heilt til siste draget då Leif verkeleg hadde fått fart på maskina og vann. Kryss i margen for den! Tidene i tet var ca. sånn: 3.56-3.06-2.17-84-35. Elles var Asbjørn nr.2 på dei 4 første draga med Leif og Anders deretter. Vidare bakover gjekk det høveleg føre seg, men alle gav (omtrent) det dei hadde.

Ver og føre: Ca. 0 grader, klarver og fint å vere ute. Gode forhold til januar å vere.
——————–

27.01.2018:
Ser man det! 17 stk. møtte i dag! Årsrekord og eit strålande tal «gubbar»! Her er namna på dei som var her: Anders, Asbjørn, Dag, ErlingB, ErlingK, Fredrik, Jan, Johnny, Jon-Kristoffer, KjellN, KJellS, Leif, Magne, Ola, Roald, Rune og Aase-Britt.

Det var farleg glatt på sørsida og litt «så-der» andre stadar også. Men, på gangvegen mellom Einehojen og Bøafeltet var det omtrent ok. Då hadde vi større utfordringar med ein sur austavind som gjorde halvparten av intervallane hardare enn resten. Økta var sånn: 6x500m. Start kvart 3.min. Jon-Kr var først, med Johnny 5-10m bak. Deretter var Jan og KjellN nær. Vidare bakover var Fredrik og Asbjørn godt i farten…?? Det vart ei solid økt og joggeturen heimatt var tung i den friske motvinden.

Ver og føre: Ca. +1 grad og sur austavind.

—————–
03.02.2018:
Ein fin vinterdag i Jølster i dag. 14 stk. fann vegen til stemneplassen for å få med seg ein god start på helga. Desse var: Anders, Asbjørn, Dag, ErlingB, ErlingK, Fredrik, Jan, Johnny, KjellN, KjellS, Magne, Leif, Roald og Rune.

Det var neste isfritt på sørsida, så vi tok økta på og ved Stampesletta. Ei litt «dristig» økt snitt-alderen på gruppa tatt i betraktning: 2×200,2×300,2×400,2×500,400,300 og 200m. Dristig fordi dette er uvant for ledd og lemer og skadar kan komme. Det var fleire som kjende at det «murra», men alle kom seg igjennom. Johnny var første heile vegen med Kjell, Jan og Fredrik deretter. På siste draga måtte Kjell roe litt ned grunna hamstring-trøbbel. Elles ser det ut som at både Magne, Asbjørn, Roald og Leif har «sett kursen» for Kollendeltaking. Reknar med at fleire melder seg etterkvart.

Ver og føre: Vindstille, ca -3 grader og ok føre. Noko av det beste vi har hatt i år.

——————-
10.02.2018:

I dag var det verkeleg tynt i rekkene: Kun 5 frammøtte! Det var Asbjørn, KjellS, Magne, Leif og Roald. Kva skjer? Ja, ja, det kjem seg vel….

Etter det ein har høyrt vart det sprunge 2 «langintervallar». Ein innover sørsida 3,5km og den same heimatt! Så enkelt kan det gjerast! Uansett honør for dei som var her.

—————-
17.02.2018:
Litt betre frammøte i dag. Det var 8 stk. Referenten har ikkje fått med seg namna, men det skal vi får ordna på…

—————-
24.02.2018:
Endeleg 2-sifra tal frammøtte. Her er dei: Alex, Anders, Asbjørn, Johnny, KjellN, Magne, Ola, Roald, Simen og Sofie.
I dag var det dagslys heile økta, så refleksvesten kunne vere heime. Kjekt det då..

På sørsida er det no nesten isfritt. Vi tok oss difor inn til Stampesletta der vi køyrde denne økta: 200-300-400-500-400-300-200m Pausar 1-1,5 min. Alex var som venta ganske så suverèn. Men, avleggarane hans Simen og Sofie imponerer. Simen som nr.2 heile vegen og Sofie kappa om 4.-5.plassen med Kjell og Asbjørn. Fekk ikkje med så mykje tider her, men 500meteren gjekk på rett over 1.30. Heligvis kom alle seg igjennom uten skadar.

Ver og føre: Ca. 0 grader, vindstille og lettskya. Veldig bra ver for oss!

——————-
03.03.2017:
Vi er inne i første vårmånaden. Ikkje det at det har sett slik ut siste dagane med ned mot -20gr i bygda. I dag derimot var det mildare, så dermed var det ok å trene. Frammøtet i dag var 12 stk. Det var desse: Alex, Anders, Asbjørn, Dag, Fredrik, Jan, KjellS, Leif, Roald, Simen, Sofie og Aase-Britt.

Stampesletta var arena nok ein gong og ei god økt er denne: 5x500m intervallar. Som venta var det Alex som tok teten med Simen på 2.plass. Vidare låg Jan og Fredrik. Men, etter 2 drag fekk Alex problemer med beina og måtte overlate ansvar til junior. Det skjøtta han vel og ingen tok han igjen. Sofie imponerer igjen og held seg føre trioen Roald, Asbjørn og Leif.

Ver og føre: Ca. -2gr og lett snødryss. Det var litt småglatt på sørsida, utan at nokon gjekk overende.

———————–
10.03.2018:
Rapport kjem seinare.

————————
17.03.2018:
I strålande vinterver kunne ein kanskje tru at alle hadde vore på fjellet og sånn sett hadde fått sin trim i dag… Men, neidå….kl. 17:00 var 13 stk. klar til springemoro. Her er namna: Anders, Asbjørn, ErlingB, Johnny, Jon-Kristoffer, KjellN, KjellS, Leif, Magne, Ola, Pål og Roald. Og Pål er altså son til sjefstrenaren og har vore med på dette ein gong før for mange år sidan.

SØrsida – Stampesletta og deromkring var arena. Her sprang vi dette: 1000-1000-500-500-500-500. Pausar 2-2-1,5 etc. Jon-Kr. og Johnny tok kjapt teten. Førstnemnde var sterkast i startane og vann 1000m med ca. 20m. Tider i tet 3.49 og 3.53. Vidare bakover var der ein klikk med Asbjørn, Magne, Pål og Roald. Når vi starta på 500m var Johnny åleine i tet og hadde desse tidene: 1.50-1.52-1.52-1.49.

Ver og føre: Det er kaldt i Jølster for tida. 10-12 minus om morgonen. Då vi var ute var det ca. -5. Elles stort sett berr veg. Frikst! er vel ordet for dette!

————————
24.03.2018:
Då er vi nesten framme i påska. Det er var i dag +-grader for første gong på lenge og 8 mann møtte opp ved tavla og garasjen til Rune. Det var Anders, Asbjørn, Johnny, KjellN, KjellS, Leif, Magne og Rune. Rune ja… han er lenge sida vi har sett. Influensa og sykje har han slite med lenge, men no er han så vidt i gang igjen, og starta roleg med å vere med på oppvarminga.

Det vart Stampesletta i dag og. 10x300m (1 min pause) var økta. Litt uvant dette, så vi prøvde å ta det pent… Johnny var ganske åleine i tet, men bak var det KjellN, Magne, Leif og Asbjørn som opererte – omtrent i den rekkefølga. Tidene i tet låg rundt 61-62 med ei solid avslutning på 57. Heldigvis ingen strekk-skadar på nokon.

Ver og føre: Det var 3+grader men ein sur vestavind og lett regn gjorde at dette vart kjølig nok…

————————
14.04.2018:
Det nærmar seg stafett-sesong så i dag var det testløp. Desse møtte: Anders, Asbjørn, ErlingB, Johnny, Jon.Kristoffer, KjellN, KjellØ, Leif, Magne, Magne Geir Verlo, Roald, Torbjørn Os, Trond Arild Bolset og Vidar Halland. Som ein ser er her nokre nye namn. Det er kjekt at de kom og velkommen!

Det var testløp på Stampesletta, på mange måtar ei kvie. Men, som vanleg godt når det er over. Det er fleire som er småsjuke og småskada. Her er resultata for dei som sprang:

500m:
—–
Leif Berg (MV55-59) 1.39
Asbjørn Knapstad (MV60-64) 1.49
Kjell Øygard (hare) (MV55-59) 1.39

1000m:
——
Trond Arild Bolset (MS) 3.00
Jon Kr. Navelsaker (G15) 3.11
Johnny Solheimsnes (MV60-64) 3.19
Kjell Øygard (startar) (MV55-59) 3.22
Torbjørn Os (M45-49) 3.23
Magne Geir Verlo (MV55-59) 3.30
Vidar Halland (MV55-59) 3.33
Erling Berg (MV60-64) 5.06

Ver og føre: Sol og svak trekk frå aust. Ca. 14 +grader. Du verden så flott!

———————-
21.04.2018:
Nok ein «testløp-laurdag». I dag kom 14 stk. og alle fekk tid. Her er namna: Anders, Asbjørn, ErlingB, Finn, Fredrik, Jan, Johnny, KjellN, Leif, Lydia Årdal(!), Magne, Roald og Øystein (Høyvik), og Øystein (Støfring). Som ein ser – eit nytt namn her: Lydia er døtra til Finn og dermed har også han ført vidare arven til neste generasjon!

Som sagt det var testløp, og som vanleg på Stampesletta. Først var 1000m køyrt, deretter 500m. Her er resultata:
500m:
—–
Johnny Solheimsnes (MV60-64) 1.24
Jan Sunde (MV45-49) 1.28
Fredrik Sunde (G-15) 1.32
Finn Årdal (MV55-59) 1.34
Lydia Årdal (J13) 1.36
Magne Solheimsnes (MV55-59) 1.36
Roald Juklestad (MV65-69) 1.43
Asbjørn Knapstad (MV60-64) 1.44
Øystein Høyvik (MV50-54) 1.45
Kjell Steinset (MV80-84) 1.47
Anders Hegrenes (MV70-74) 1.49
Erling Berg (MV60-64) 2.07

1000m
——
Øystein Støfring (G-17) 2.54
Leif Berg (MV55-59) 3.47
Asbjørn Knapstad (MV60-64) 4.04

Fleire melder seg på, og vi har no kamp om plassane på Kollenlaget. Det er bra!

Ver og føre: Ca. 9 grader og lett vind frå vest.

———————————————
28.04.2018:

Referat kjem seinare.

———————————————-
05.05.2018:

Referat kjem seinare.

———————————————-
12.05.2018:
Då er stafett-sesongen over og kvardagen har senka seg etter alt det kjekke vi har vore med på siste helgane. Det er kjekt å registrère at stemninga er slik at «neste år – då skal vi vere med igjen!». Det var 13 stk. på plass i dag og her er dei: Anders, Asbjørn, Gyrid, Henning Hellebust, Johnny, Jon-Kristoffer, KjellN, KjellS, KjellØ, Leif, Magne, Roald og Siv. Kjekt å sjå Henning tilbake etter ein periodes fråvær.

Treninga: Roald ville syne oss den nye vegen som er laga mellom skulane, og dermed var vi truleg dei første joggarane som testa ut den løypa. Vi samla oss ved Hallvard Flatabø før vi for første gong i år tok ein runde rundt Golfvegen. Her vart ein «klassikar» gjennomført: 5x2min intervallar (ca. 2 min pause). Det var Jon-Kr. som tok teten på dei 2 første. KjellØ og Johnny var i hælane. Også Henning var nær dei nemnde. På 3 draget kom KjellØ sigande og på 4.var han først. På siste draget var Johnny først framme, og vi kom heilt ned på «Flatabø-brua». Det er bra, og tyder på at det ikkje er tilbakegang i gruppa i det heile.

Ver og føre: Sommar! Ca. 17 grader, sol og flott. Kjekt!

——————————————-
19.05.2018:

Referat kjem seinare.

—————————————-
26.05.2018:

Referat kjem seinare.

—————————————-
02.06.2018:

Då er vi komne inn i første sommarmånaden, sjølv om det har vore sommar i lange tider no…
I dag var 9 stk. på plass for å få sitt kryss og sin trim. Desse var: Anders, Asbjørn, Hennning, Jon-Kristoffer, KjellN, KjellS, Leif, Ola or Roald.

Det vart «Stampesletta» i og ei god gamal økt: 200-metarar. 10 stk. og start kvart 1,5min. Jon-Kr. var som venta førstemann, medan Henning og KjellN slåss om 2.plassen. Vidare bakover er ikkje referenten informert om, men eg vil tru at Leif, Asbjørn og Roald var der…

Ver og føre: Sommar og sol. Vind frå aust og over 20 grader. Berre lekkert!

********************************************************************************

25.08.2018:
Vi er i gang igjen. Rapport kjem seinare.

02.09.2018:
Rapport kjem seinare.

09.09.2018:
Rapport kjem seinare.

15.09.2018:
Då var også sjefstrenaren på plass og kan følgje sin «hjord»… Høster er no verkeleg her med regn og surt ver i dagevis. Uansett 9 stk. møtte på treninga og her er namna på dei: Asbjørn, Dag, Johnny, KjellS, Leif, Magne, Ola, Roald og Rune.

Treninga: Ein golfrunde gjer seg, så også i dag. Den vart unnagjort i 4×3 min intervallar. Pausane vart sånn 1.30-1.40. Magne, Asbjørn, Leif og Johnny danna ei tetgruppe. Den vart etterkvart redusert til Magne og Johnny. Men, alle kom seg vel igjennom og vel heim..

Ver og føre: Det regna litt, men elles heilt ok å vere ute.

———————————–
22.09.2018:

Då var vi tilbake i Lærdal og Galdane Rundt. Eit flott løp i ei tøff løype. Vi stilte sterkt med 14 stk. til stades, der 8 sprang på tid.
Her namn og tider på dei som sprang konkurranseklassen: Asbjørn (49.51), Dag (63.49), ErlingB (65.26), Johnny (49.01), Magne (47.28), Roald (54.12), Vidar (45.09) og Aase-Britt (53.00). Vi gratulerer Vidar med bestetid og Aase-Britt med klassesiger!

I trimklassen var desse med: Turid, Rune, Sverre, Berny, Hilde og Trude.

Etter løpet var det årsmøte, middag og gøy i Flåm!

Om det vart trent heime vitast ikkje.

———————————————-
ETTER AT SEKRETÆREN (OG SJEFSTRENAREN) HAR VORE UTE I SITT VANLEGE SKADESTYR, HAR DET VORE LOGGA LITE TRENING HER. SPØRS OM VI MÅ OPPNEMNE EIN MEIR STABIL GUBBBE TIL BEGGE OPPGÅVENE?

DET SOM ER KJEKT Å REGISTRERE ER AT GUBBETRIMMEN GREIER SEG FINT UTEN VERKEN SJEFSTRENAR ELLER SEKRETÆR, OG NÅR EIN HØYER AT EIN ER OPP I 20 FRAMMØTTE, ER DETTE BERRE FLOTT.

MEN I DAG SKAL VI DOKUMENTERE TRENINGA

—————————————-

17.11.2018:

Ein liten drop i frammøtet i dag, då «berre» 12 kom… Men, du verden det er jo flott det og! Her er namna: Anders, Gry, Heidi, Johnny, Jon Kristoffer, KjellN, KjellØ, Leif, Roald, Rune, Siw og Aase-Britt. 5 damer der altså. Det er kjekt!

Etter ein joggerunde via «den nye skulevegen» enda vi opp på gangvegen nedanfor Bøafeltet. Her sprang vi 2x1000m nedover og 4x500m tilbake (Pausar 1,5-2min). Jon-Kr. var suverèn i tet og hadde omtrent desse tidene: 3.40-3.42-1.50-1.52-1.52-1.53. KjellN var nummer 2 på dei 2 første med Gry og Johnny deretter. Tilbake kom Johnny sakte innpå og var nr.2 på dei to siste. Gry held godt nivå og pressar «gutta»…

Ver og føre: Ja, desse dagane er berre fantastiske med stille varmt ver. Opp i 10 grader på dagen, og når vi var ute ca. 5-6gr. FLott!

————————–
08.12.2018:
Ja, det har vore dårleg med oppdateringar her siste tida. Men, treningane går sin gang, og det er mange som møter opp. Heilt opp i 20 stk. derav fleire nye og fleire unge. Det er meget bra! Frå nyttår igjen skal det bli logging som vanleg.

Uansett: Vi nærmar oss jul og i dag var det «juletentamen». Ein tradisjon vi har hatt i snart 30 år. 20x200m intervallar er oppgåva. Det er ei uhorveleg vøle, men jammen kom vi oss igjennom i dag også. Det var 12 som møtte opp og 11 som sprang i dag. Her er namna: Anders, Asbjørn, Dag, Gry, Jon-Kristoffer, Johnny, KjellN, KJellS, Osmund, Rune (oppmøte), Siw og Aase-Britt.

Vi tok oss ut på Einehojen under oppvarminga. På sletta innatt til Bøafeltet er det litt over 200m. Jon-Kristoffer var første på nesten alle, med Johnny som regel som nr.2. Osmund var også oppe og «kriga» om 2.plassen nokre gonger. Vidare bakover var det KjellN vi fann. Det vart tungt etterkvart men alle kom seg igjennom utan mèn, så det må vere bra.

Ver og føre: Etter ei veke med litt sørpe og glatt var det i dag flott på gangvegen. Vindstille, ca. +4 grader og grått. Fint dette til desember å vere.

NESTE GONG ER DET «JULEBORD». LES MEIR OM DETTE PÅ FRAMSIDA:

Comments are closed.