Treningar 2014

innn04.01.2014:

Godt nyttår og godt nytt treningsår!  Ja, vi stoppar ikkje, og kvifor skulle vi vel det?  Inaktivitet er ikkje eit alternativ!  På årets første trening møtte 14 stk. og fekk sitt namn avkryssa på den nye flotte lista som Roald har laga.  No er det større bokstavar så opptil fleire ser kva som står her.  Her er namna:  Anders, Asbjørn, Dag, Erling D, Jan, Johnny, Magne, Leif, Oddvin, Roald, Rune, Turid, Vidar og Aase-Britt.   Her er plass til fleire, så målet om at kvar gubbe vervar ein ny står framleis ved lag.

Treninga:  For ein gongs skuld tok vi kursen austover.  Etter oppvarming var det klart for bakkeløp i Gjesdalsvegen Aust.  5 x 350m i nederste del etterfulgt av 1 x 450m til topps.  Jan er motbakkesjef, så også i dag.  Vidar og Johnny kom deretter.  Så var Leif, Magne og Asbjørn oppe og sloss om 4.plassen.  På siste draget vart som vanleg alt «rota til».  Jan var igjen først, men Magne og Asbjørn tok seg av dei neste plassane.  Elles kom dei fleste seg til topps og deretter er som kjent berre kos å jogge heimatt.  Ei solid økt!

Ver og føre:  Vi har eit fantastisk ver for løparar.  Det var 6 + grader, vind frå vest og flotte vegar!

———————

11.01.2014:

Årets andre trening og frammøtet er flott!   I dag kom 17 stk.  til økta:  Anders, Asbjørn, Erling B, Erling D, Kjell S, Magne, Leif, Oddvin, Roald, Rune, Sakik, Svein B, Svein Å,  Sverre (gangar), Turid, Vidar og Aase-Britt.   Kjekt at Sverre såg innom oss.  Det er lenge sidan sist.

Då sjefstrenaren er ute med skade, er det trygt å kunne overlate roret til assistenten Rune.    Han hadde funne ein ny trasè:   Start oppe ved Vassenden Skule, så 500m vestover til oppkøyringa til kyrkja.   Når første mann snudde,  snudde dei andre også.  Og først var Sadik og Vidar.  Sistnemnde mistenkter førstnemnde for å vere høfleg – elles hadde han nok sprung frå oss.  Magne, Leif og Asbjørn styra med 3.plassen og sånn.  Sjølv om det var snøføre, var det visst ikkje så veldig glatt.

Ver og føre:  Litt vinterver i dag.  Ca. 5 cm snø og -3 grader.  Det går det også.

——————————-

18.01.2014:

Vinteren går uten skikkeleg å komme.  Flott føre for løparar er det iallefall.  15 stk. gjorde seg nytte av det i dag.  Det var:  Anders, Asbjørn, Dag, Erling B, Jan, Kjell N, Kjell S, Magne, Leif, Roald, Rune, Svein B, Sverre, Vidar og Aase-Britt.

Treninga:  Rune var igjen i sjefsstolen, då sjefstrenaren er ute av drift.   Det vart bakkedrag frå Jølvassbu til Øvrebø Hytter.  6 stk. med jogg tilbake.  Her er vi på Jan sitt spesialområde og det synte han igjen i dag.  Først heile tida!  Vidar er like bak og så var det Kjell N.  Ei god økt, og sjelden å kunne oppleve så godt feste i januar.

ver og føre:  Ca. 0 grader og god vind frå aust.  Enkelte isflekkar her og der, men elles tipp-topp.

——————–

25.01.2014:

Folk er flinke å møte til trening.  I dag var det heile 18 stk. her – derav to gangarar.  Det var desse:  Anders, Erling B, Erling D, Jon Kristoffer, Kjell N, Kjell S, Magne, Leif, Magnus, Oddvin, Roald, Rune, Siv, Svein B, Sverre, Turid, Vidar og Aase-Britt.

Treninga:  Var nok ein gong planlagt og gjennomført av Rune.  Oppvarminga gjekk føre seg ned til Hallvard Flatabø.  Etter to stigningsløp med Erling i tet, vart det 4 x ca. 280m bakkedrag i motvinden.  Vidar var i tet heile vegen med desse tidene 58-56-50-51.  Men, det var ikkje over med det.  Returen til Jølvassbu vart delt i 2, der igjen Vidar var først.  Kjell N, var heile vegen på ein sikker andreplass.  Ei god økt på flott føre.

Ver og føre:  Ca. 0 grader og god vind – denne gongen frå vest.  Tørr og stødig grus.  Jau, løparar har det godt for tida.

————-

01.02.2014:

Då er vi komne til februar og vinteren har vi ikkje sett noko til.  Det er vi truleg glade for…  Det gode frammøtet held fram og 18 stk var på plass:  Anders, Dag, Erling D, Gunn, Jan, JonKristoffer, Johnny, KJellN, Kjell S, Leif, Oddvin, Siv, Svein B, Svein B, Sverre, Turid, Vidar og Aase-Britt.   Her er ein ny «gubbe» vil den årvakne lesar sjå.  Gunn Marie Sunde heiter dama og er fruen til Jan.  Velkommen til deg.

Treninga:  Sjefstrenaren var tilbake etter 4 veker utan asfalt under skoa…  Han sprang med «vit» og hadde det kjekt dar bak i feltet.   Det som føregjekk var 5 x 500m frå Bøafeltet til Hotellet.  I sur motvind vart strekka innover sentrum tyngre enn vanleg.  Vidar leia dei 4 første og tidene gjekk ned frå rolege 1.58 til sterke 1.46.  Jan var nr.2 og Kjell N på 3.plass.  På siste draget tok Jan verkeleg sats og vann med grei margin.  TIda var då 1.44.   Her var plutseleg Jon Kristoffer oppe på ein klar 4.plass.  Sterkt av ein 11-åring!  Elles merka ein seg at Aase-Britt ligg langt framme og byr opptil fleire kamp i gruppe-2.  Elles er det truleg første gong at vi har 4 damer samtidig på plass.  Det er bra og vi har plass til fleire!

Ver og føre:  Sterk vind frå aust – ca. 0 grader og tørr og finveg.  Glimrande!

———————-

08.02.2014:

Det berre lekkert – denne «vinteren» vi har.   Tørr fin veg og mild vind frå aust, det likar vi.  Igjen var frammøtet godt med 17 stk. på plass.  Desse var:  Anders, Asbjørn, Dag, Erling D, Gunn,  Jan, Johnny, Jon Kristoffer, Kjell N, Leif, Roald, Rune, Siv, Svein, Sverre, Vidar og Aase-Britt.

Treninga:  Det er lenge sida sjefstrenaren har fått sjekka status i gruppa.  Difor var det i dag standpunktprøve – også kalla testløp.  Distansen var 2000m, ein distanse vi har sprunge i mange år.  Som vanleg var det ein stille forsamling som tok seg innover sørsida i motvinden.   Sverre (gangar), Erling og Siv køyrde eige opplegg og var ikkje med på testen.  Dag fekk tendensar til strekk og sto av etter ca. 1200m.  Dei andre kom igjennom og resultata på mange var sterke.  Det skal seiast at medvinden var god, men likevel.  Her er alle resultat:  Vidar (7.07), Johnny (7.25), Jan (7.29), Kjell N (7.31), Asbjørn (8.07), Jon-Kristoffer (8.31), Aase-Britt (8.41), Roald(8.48), Leif(8.58), Svein B(9,20),  Anders(9.54), Rune(9.58), Gunn(10.25).   Sjefstrenaren vurderer Jon-Kristoffer sitt løp som det sterkaste… Han er endå berre 10år!    Vidar spring fort- sjølv om ambisjonane var under 7min.  Aase-Britt er sterkare enn før og det same er Asbjørn.  Jaudå, dette var ikkje så verst!

Ver og føre:  Ca. 4 +grader og frisk vind frå aust.  Tørr og fin veg!  Lett forhold for testløp.

For å sjå tidlegare resultat på desse testane trykk deg inn på knappen «testløp» på bloggen.

—————————————

15.02.2014:

Vi er klar til vinterferie.  Om det er det som gjer det vitast ikkje, men i dag var vi «kun» 12 stk. på økta.  Det minste talet i år.  Likevel dei 12 som var her fekk ei god økt.    Her er namna:  Anders, Asbjørn, Erling D, Gunn, Jan , Kjell S, Leif, Oddvin, Roald, Rune, Vidar og Aase-Britt.

Treninga:  Etter ein gjestevisit av sjefstrenaren førre laurdag, var han igjen over alle haugar.  Då er det godt å ha ein stabil assisterande.  Han meinte at økta frå 25.jaunuar var såpass god at den vart kopiert i dag.  Det var 4 x ca. 300m motbakkedrag frå Halvard Flatabø og oppå toppen.  Siste 2 gjekk austover innover Bakkeslåttene.  Vidar var som venta først, først i lag med Jan, men til slutt var han åleine i tet.  Oddvin overraska på 4. draget med offensiv haldning og god fart.  På 5. draget var Erling lenge langt framme, sjølv om han truleg hadde ein tjuvstart!

Ver og føre:   Ca. 4 grader litt vind og overskya.  Bra vinterver!

————————

22.04.2014:

Siste laurdagen i februar og endå er vinteren meir eller mindre fråværande.  Det er vinterferietid og frammøtet er litt farga av det.  Vi har i dag 12 stk. som sist.  I dag var desse her:  Anders, Dag, Erling B, Erling D, Gunn, Jan, Kjell S, Oddvin, Roald, Rune, Svein B og Sverre (gang).

Treninga:  Rune er igjen sjef og i dag var det ei økt med langintervallar som venta.  4 x ca.4min intervallar frå Vassenden Skule vestover og vending ved oppkøyringa til kyrkja og tilbake.  Då dei fleste som brukar å ligge langt framme ikkje var her i dag var Jan forholdsvis suverèn.  Dermed kan vi ta fram at både Roald og Kjell S hadde gode plassiffer.  Elles er Gunn godt framme i feltet og har lagt mange gubbar godt bak seg.  Bra!

Ver og føre:  Berre bra! 4 grader og lett regn.  Ikkje vind og bere vegar.

———————————

01.03.2014:

Så var vi komne til mars og vinteren blir berre mindre og mindre vinter!  Igjen var frammøtet som det bør vere – 17 stk.   Det var desse som var her i dag:  Anders, Asbjørn, Dag, Erlend, Gunn, Jan, Johnny, Jon Kristoffer, Kjell N, Kjell S, Oddvin, Roald, Siv, Svein B, Sveinung, Vidar og Aase-Britt.

Treninga:  4 stk. (Jan, Johnny, Kjell N, og Vidar) som skal til Haugesund på Nordisk og Norsk Meisterskap neste helg tjuvstarta økta med 600m test i Førde kl. 16:00.  Dvs. Johnny stod over testløpet grunna såre bein.  Dei andre hadde tidene her:  Vidar (1.39), Jan,(1,.46) Kjell (1,47).  Så var dei tilbake til økta starta hos Gubbetrimmen og den var slik:  4 x 2 min rundt Golfvegen (2 min pause).   Vidar var først med Jan, Sveinung og Erlend bak seg.  På siste draget kom Jan sterkt og var først.  Kjell N, Johnny og Jon-Kr. danna ei slags gruppe 2 i dag.   Ei god økt i supert ver og føre.

Ver og føre:  8 + grader vindstille og lettskya ver!  Supert!

———————–

08.03.2013:

Det er meisterskapshelg og 5 av gubbane var med i Haugesund på Nordisk og Norsk Meisterskap.    Det let ikkje dei andre seg stoppe av og heile 13 stk. møtte opp.  Her er namna:  Anders, Asbjørn, Erling B, Erling D, Gunn, Jon-Kristoffer, Leif, Magne, Roald, Rune, Siv, Svein B og Aase-Britt.

Treninga:  Rune, som stort sett har fungert som trenar i vinter, overlet i dag trenaroppgåva til ein annan veteran – Erling D.  Han tok seg av jobben med stort alvor og kommanderte 10 x 200m intervall.  Dette føregjekk på Bakkeslåttene og grusvegen der.    Pausane var i underkant av minuttet.   Ein ny situasjon, som vi håpar vil gjenta seg, skjedde i dag.  Yngstemann – Jon Kristoffer tok teten og nekta å gje den frå seg!  Magne følgde han heile vegen, men det er likevel junior som imponerer!  Meget bra!  Elles var det mange som tok i meir enn vanleg og det er bra.

Ver og føre:  3-4 +grader litt vind og gråver.  Litt surt, men greitt nok.

—————-

15.03.2014:

Laurdag 15.mars vil for alltid gå inn i historia som ein spesiell dag i vår organisasjon.  Oddvin er vekke og vi andre har tungt for å forstå det som har skjedd!   Som om ikkje dette var nok, gjer meldinga om det som har skjedd med Erlend like vondt.

Mange av oss samlast ved garasjen til vanleg tid også i dag, og det var ein alvorstynga gjeng som spaserte utover til Heimeyrkeskulen, og dit Oddvin deltok på si siste trening sist måndag.  Sjefstrenaren fortalde her om det som skjedde med Oddvin og om det som hadde hendt i dagane etterpå.   Etter dette stillte alle skulder ved skulder i ein sirkel og 1 minutts stillheit til Oddvin sitt minne.

Etter dette fortalde Vidar litt om situasjonen for Erlend.  Det var overbringa helsing frå Dag, og alle bad Vidar helse tilbake.  Vi håpar inderleg at begge to ein dag vil vere tilbake hos oss i joggesko og treningsklede.

——————————-

22.03.2014:

Våren nærmar seg og sjølv om vi fekk litt snø siste veka var dagen i dag ok for å opptre i joggesko.  I dag var vi heile 18 stk. – noko som let eg høyre.  Anders, Asbjørn, Finn, Gunn, Jan, Johnny, Jon Kristoffer, Kjell N, Kjell S, Leif, Magne, Roald, Rune, Svein Erik, Sverre, Tor Arild, Turid og Aase-Britt.   Her er fleire hyggelege gjensyn.  Tor Arild har ikkje vore med på over eitt år.  Svein Erik og Finn debuterer i 2014.  Flott!

Treninga:  Det gjekk vestover og ut til motbakkane opp mot Bjørkelia i dag.  4 x 350m motbakke + 1 x 500m flatt/unna tilbake til Halvard Flatabø.  Skånsomt for beina, hardt for lunge og hjarte….  Som venta var Jan sikker i tet i motbakkane.  Den einaste som følgde han var Svein Erik.  Lenger bakover var Johnny, Kjell N og Finn der, og ikkje minst Jon-Kristoffer som smelte til med ein imponerande 3.plass på siste motbakkedraget!  På siste draget innover flatene la Johnny seg i tet og var der til det var 40m igjen.  Då kom Svein Erik glidande forbi.  Ei god økt!

Ver og føre:  Lett vind frå vest ca. 5 +grader og fin veg.  Ok dette!

————————–

29.03.2014:

I nydeleg vårver møtte 12 stk. til økta i dag.  Det var desse:  Anders, Erling D, Gunn, Jan, Johnny, Leif, Roald, Rune, Svein B, Sverre, Tor Arild og Vidar.

Treninga:  Først vestover til uttøyingsplassen ved Hallvard Flatabø.  Så vidare i tilnærma samla tropp utover mot grustaket i Kvammen.  Her frå vart det kommandert 7 x 2min tilbake.   Og tilbake vart nesten innatt til Jølvassbu.  Pausane vart ca. 1,5 min.  Som venta var Jan, Johnny og Vidar i tetgruppa.  Mest dei to første.  Tor-Arild heng godt med, men manglar endå litt før han er «ship-shape».   Elles merkar ein seg at Svein B, er på veg framover og på siste draget var han tredjemann i feltet.  Det er bra.

Ver og føre:  ca. 10 + grader og sol.  Kan ikkje bli betre.

————————–

05.04.2014:

Då er det april og vi stormar vidare inn i våren.  I dag kom 16 stk til økta.  Roald sykla og Turid gjekk, elles sprang dei andre.  Her er namna på alle:   Anders, Asbjørn, Erling D, Finn, Gunn, Gyrid, Jan, Johnny, Kjell S, Kjell Ø, Leif, Roald, Rune, Svein B, Turid og Vidar.

Treninga:  Det er ikkje så lenge til stafettsesongen, så dermed er det på tide å skru opp farten.   I dag var det 8 x 1 min drag med 2 min pausar.  Dei beste sprang 310-330m på det minuttet.  Det var forholdsvis ryddig i fronten.  Vidar, Kjell Ø, Johnny og Jan danna ei slags tetgruppe i den rekkefølgja.  Vidare bakover var Gyrid langt framme og det same var Finn og Svein B.  På siste draget var Kjell først, men det var tett.   Alle kom gjennom økta og alle kom seg heimatt.  Det er bra.

Ver og føre:  Gråver ca. 5 + grader og elles greitt.

——————————-

12.04.2014:

I dag var det fleire ting å glede seg over.  Først av alt: Dag var på plass igjen!  Jammen kjekt å sjå han i blandt oss igjen!  Og han hadde lovande nyheiter om Erlend også, som syner framgang dag for dag…Så hadde vi 2 nye gubbetrimmarar på plass:  Jens Berg (bror til Erling) og døtra (som referenten ikkje har fått namnet til).  Dei bur i Hobøl, men var heimom på påskekferie.  Til slutt var frammøtet rekordhøgt for året:  21 stk.  Her er namna:  Anders, Dag, Erling B, Erling D, Gyrid, Jan, Jens, Johnny, Jon-Kristoffer, Kjell N, Kjell S, Kjell Ø, Roald, Rune, Siv, Svein B, Svein Å, Tor-Arild, Vidar, Aase-Britt +døtra til Jens.

Treninga:  Etter ein paraderunde nedom Bøafeltet samla gjengen seg ved Vassenden Skule.  Her var det ein kort og heller bratt bakke på ca. 200m som skulle springast 6 gonger.   Jan, Vidar og Kjell Ø tok snart teten med Gyrid like i hælane.  Dessverre fekk Kjell strekk på 3. draget.  Elles imponerer Jon-Kristoffer med å ligge langt framme i feltet.  Det same gjorde døtra til Jens.  Er her eit generasjonsskifte på gang??   Etter ein kort nedjobb var alle igjen samla ved garasjen for prat og uttøying.  Ei god økt!

Ver og føre:  Ein sur dag, men akkurat då vi var ute var det omtrent opplett.  Ca. 5 grader og vind frå vest.

—————

19.04.2014:

Påskeafta og du verden for eit ver vi har!    I dag var frammøtet som venta under pari, men likevel 10 stk. var på plass.  Her var også to debutantar:  Kristine Solheimsnes (døtra til Magne) og Aksel Nilsen frå Fauske i Nordland!   Sistnemnde har delteke på JølsterMaraton fleire gonger og opererer i same årsklasse som Kjell S.   Her er namna:   Aksel, Asbjørn, Johnny, Kjell S, Kristine, Magne, Rune, Tor-Arild, Turid og Vidar.

Treninga:  Det nærmar seg stafettsesong og sjefstrenaren meinar det må meir fart til!    Det betyr lengre pausar og få repetisjonar.  I dag gjorde vi dette:  800m – 600m-400m.  Pausen var 500m gang og det gjekk 7-8 minutt mellom kvar gong vi starta.   Vidar var suveren i tet og hadde desse tidene:  2.27-1.46 -66.  Johnny hadde ein like sikker 2.plass med Tor-Arild på tredje plass.   Elles er Kristine sprek og låg godt framme i feltet.  Det vart tungt nok og vår gamle «venn» mjølkesyra var på besøk hos opptil fleire!

Ver og føre:   Lett-skya, litt vind frå vest og heile 13 grader.  Kjempeflott!

——————

26.04.2017:

Kva skjedde i dag?   Eg må sjekke   🙂

 

——————–

03.05.2014:

I dag hadde vi besøk av fotograf!  Yes, det er Line Hårklau som var innom i høve søknaden sin til fotojournalist-skulen og opptaks-oppgåve der.  Med dette som bakgrunn skjerpa vi oss og sprang penare og fortare enn på lenge!  Dei som gjorde det var:  Anders, Asbjørn, ErlingD, Johnny, Kjell S, Roald, Rune, Svein-Erik, Vidar og Aase-Britt.  Med andre ord 10 stk.

Treninga:  Vi er inne i sesongen og i morgon er det Breimstafett.  Vidar og Johnny skal delta her, men likevel vart det fart og mjølkesyre i dag.  3 x 500m med 500m gangpause i mellom.   Vidar var som venta på hogget og var først heile tida.   Spesielt det andre draget på 1.23 var det sving over.  Svein-Erik og Johnny kom deretter, mend det var god luke.   På siste draget sprang alle full distanse og fleire overraska seg sjølv og andre med å springe under 2.00.

Ver og føre:  Fin dag med ca. 5 grader og vindstille.

————————

10.05.2014:

Det er Holmenkollstafett og der er gubbetrimmen representert med KjellØ, Jan, Johnny og Vidar.  Dei andre trena heime, og kva som skjedde skal vi straks ta rede på.

———————-

24.05.2014:

Etter å ha drive frivilleg trening på 17.mai, var gjengen samla igjen ved lista på garasjeveggen.  Frammøtet er ikkje «so da pla» men det er verst for dei som ikkje er her.  I dag kom desse: Dag, Erling B, Jan, Kjell S, Rune, Tor-Arild, Vidar og Aase-Britt.  Så hadde vi to på sykkel innom:  Magne og Sverre.

Treninga:  Rune måtte igjen steppe inn som trenar og hadde fått instruks om å føreskrive fart og få repetisjonar.  Det vart 5 x ca. 300m på Bakkeslåttene.  Vidar var ganske så einsam i tet og etter ein (for han roleg) start auka farten skikkeleg etterkvart der dei draget gjekk på 54 (320m).   Elles vert det rapportert om mange med heller tunge bein, men eg vil tru at dette var betre etter økta.

Ver og føre:  Flott ver ca. 15 grader og lettskya.

———————

31.05.2014:

Siste dag i mai og veret er det same gode.  I dag var frammøtet litt betre enn siste gongane.  15 stk. møtte.   Det var: Dag, Erling B, Fredrik, Gunn, Jan, Jens,  Johnny, Jon Kristoffer, Kjell N, Kjell S,  Magne (sykkel), Roald, Svein B (sykkel) Tor-Arild og Vidar.  Fredrik er  ny i år og det er bra.  Håpar han kjem oftare.

Før vi tok ut fekk vi besøk av Herdis (kona til Oddvin), som ville takke Gubbetrimmen for alt i samband med det tragiske som skjedde i mars.  Dødsårsak er no kjent og det var eit massivt hjarteinfarkt som var årsaka.  Det var ikkje muleg å kunne ha redda Oddvin sånn dette skjedde!  Våre tankar går til Herdis og familien i den tunge tida som har vore og tida som kjem!

Treninga:  Det er 3 veker til nokre av oss skal på Veteran-NM og farten må skruast opp.  I dag var det ei økt der dei som ville kunne kjenne på mjølkesyra.:  600m + 400m med 10 min pause.  Det gjekk unna og gode tider vart notert.  Her er dei 4 i tet:  Vidar (1.38-63)  Johnny (1.43-67), Jan (1.47-69).  Kjell N (1.49-70).   Også lenger bak var det bra fart utan at referenten har alle data i hovudet.

Ver og føre:  Sol lett vind frå aust og ca. 20 grader.  Fantastisk!!!

——————–

07.06.2014:

Då var juni her og pinseafta også.  Fineveret varer ved og  grunna alt dette er folk truleg over «alle haugar» .  Likevel – 10 stk. møtte til økta i dag.  Det var desse:  Anders, Dag, Johnny, Jon Kristoffer, Kjell N, Kjell S, Roald (sykkel), Siv, Tor-Arild og Vidar.

Treninga:  Sjefstrenar og nokre til luktar NM og det ber treninga preg av.  I dag prøvde vi ei heilt ny økt:  3 x 500m (1  min pause) så 8 min pause.  Deretter 2 x 300m + 1 x 200m.  (Også her 1 min pause).   Dette gjev 1 stk. 1500m og 1 stk. 800m.  Vidar hadde alt trena på Byrkjelo-bana og møtte kun opp som observatør og miljøskapar.  Dermed fekk Johnny ligge først og det gjorde han på alle.  Tidene i tet var desse. ( 1.34 – 1.38 – 1.39) (49.6 – 52.2 – 34.5).  Kjell N var nr. 2 omtrent heile vegen, medan Tor-Arild også held god fart.   Dette var ei solid økt som gjorde godt langt ut på kvelden.

Ver og føre:  Heilt fantastisk!  Over 20 grader og omtrent vindstille.

————————

14.06.2014:

I dag var frammøtet heller skralt.   7 stk er ikkje mange, men dei som var her er kjekke folk, så vi hadde det triveleg!  Desse var:  Anders, Asbjørn, Erling D, Johnny, Roald, Tor-Arild og Turid.

Treninga:  I dag tok vi kursen til gamle trakter – Golfvegen.  Det var ei runde i dag og og denne delte vi opp i 8 stk. 1.min drag.  Tor-Arild starta knallhardt og låg i tet til og med 6 draget.  Då kom Asbjørn sigande og var først.  Han har brukt det lange fråveret bra ser det ut til.

Ver og føre:  Ikkje anna å seie enn «berre lekkert»!  Sol ca. 20 grader og lett vind frå vest.

*************************************************

23.08.2014:

Vi er i gang med haustsesongen.  Det var det berre 5 stk. som hadde fått med seg, og møtte til økta.  Det var Anders, Erling D, Johnny, Roald og Tor-Arild.   Vi får tru at desse får selskap etterkvart.

Treninga:  MOtbakkar er alltid greitt å starte med.  Skånsomt for beina, hardt for lunge, hjarte og vilje.  I dag fann vi oss ein sjelden brukt trasè – lysløypa.  Først 3 drag på 400m, dertter 2 x 200m.  Tor-Arild åpna tøft og leda dei tre første.  Johnny nærma seg drag for drag og dei to siste vann han.  Dei andre tre dokumentere at dei har helde formen godt vedlike.  Ok då er vi i gang!

Ver og føre:  13 grader, gråver og vindstille.   Ok det.

——————————————————-

30.08.2014:

Skralt frammøte fortsatt, men ein svak auke kan registrerast.  6 stk.  Det var Anders, Asbjørn, Erling, Jan, Kjell S og Tor-Arild.

Treninga:  Etter oppvarminga ut til H. Flatabø proklamerte Erling av i dag burde vi springe 8 turar til toppen av bakken der!  Ein overraska gjeng fekk forhandla dette ned i 7 stk!  Jan var først heile vegen med Tor-Arild hakk i hel.  Asbjørn hadde stort sett hevd på 3.plassen.  Etter som det blir sagt, kom alle vel igjennom.

ver og føre:  Overskya ca. 18 grader og flott trimver.

————————————–

06.09.2014:

Vi er inne i september og tradisjonen tru er det Trekktrasèen Opp denne helga.  Her er mange av gubbane engasjerte i arrangementet, så det var ikkje anna  å vente enn at deltakartalet vart skralt.  Likevel – Anders, Kjell S, og Johnny tok seg ei økt i Bjørkelia etter stemnet.

Treninga:  Etter 10-15min jogg på grusbana vart det gjennomført 2min drag oppover vegen i Bjørkelia.  Pause 1min.  Vi gjorde det slik at midterste mann i feltet (Kjell) vart «malen».  Johnny gjekk tilbake og Anders gjekk fram Kjell.  Vi brukte 6, 5 drag opp til krysset mot kulverten.  Tungt må vite, men vi sprang heile vegen altso…!

Ver og føre:  Berre lekkert.  18 grader overskya og vindstille.

—————–

13.09.2014:

Framleis ikkje det store frammøtet.  I dag 8 stk. fordelt på 2 puljer:  Asbjørn, Erling, Kjell S,  Leif, Tor-Arild var på plass til rett tid, medan Vidar og Johnnykom 1/2 time for seint, men tok sjansen på å krysse av likevel!!!  Kjekt å sjå Leif tilbake etter 4 månader med skadetrøbbel.

Treningane:  Gruppe-1 hadde 7 motbakkerdrag i lysløypa.  Kvart drag ca. 200m.  Tor-Arild var først heile vegen og syner stabil og oppadgåande form.  Vil tru at Asbjørn var nr. 2 på dei fleste av draga .. eller?   Vidar og Johnny sprang intervallar rundt Golfvegen 1-2-3-2-1min drag.  Det var Vidar som var knapt føre heile vegen til siste draget då Johnny hadde mest igjen.

Ver og føre:  Flott haustver.  17-18 grader og sol… Flott altso!

——————–

20.09.2014:

No er hausten komen og frammøte skulle som vanleg auke.  Men, heller ikkje i dag vart det 2-sifra.   8 stk. var på plass:  Asbjørn, Johnny, Jon-Kristoffer,  Kjell N, Leif, Roald, Siv og Tor-Arild.

Treninga:  Ein ny variant rundt Golfvegen i dag.  4-3-2-1 min drag.  Pause 3-2-1min.  Johnny var først heile vegen, men Tor-Arild og særleg Jon-Kristoffer hang godt med.  Kjell N hadde stort sett hand om 4.plassen og må halde igjen grunna skadeplage.  Ei god økt der fleire vart slitne.

Ver og føre:  Det har regna godt i dag, men då vi skulle ut var det opphald.  Ca. 12 grader og vindstille  Godt treningsver.

——————–

27.09.2014:

Ein skikkeleg våt dag i Jølster.  Det sprutregna men likevel var det 7 tøffingar som ville ha økta si.  Det var:  Anders, Asbjørn, Erling,  Jan, Johnny, Leif og Rune.  Sistnemnde sesongdebuterte (!!) så han kan nok sjå langt etter julegrisen…

Treninga:  Vi likar oss rundt Golfvegen.  I dag var det 10 x 1 min.  Erling «styrte» pausane og då vart dei rett over minuttet.  Johnny var først stort sett heile vegen med Jan like bak.  I den einaste skikkelege motbakken var det omvendt.  Vi kom nesten heilt nedatt til oppkøyringa til Jostein Øvrebø, så det gjekk då nokolunde fort.

Ver og føre:  Som sagt det regna kraftig.  I tillegg vestavind.  Det som redda dagen var at temperaturmålaren trass alt synte 10 grader.

———————

04.10.2014:

Oktober er her og då kom endeleg frammøtet også!  15 stk. er meir som vi pleier og dette likar vi.  Her var opptil fleire som hadde sitt første oppmøte i haust.  Her er namna:  Anders, Erling D, Erling B, Jan, Jon Krisoffer, Kjell Olav, Kjell S, Kjell N, Leif, Magne, Roald, Rune, Siv,  Turid og  Aase-Britt.

Treninga:  Rune var sjef for første gnong i haust.  Etter ei oppvarmingsrunde utover Bakkeslåttene returnèrte gjengen til Jølvassbu camping.  Der vart det 4 x 4 min drag tur – retur kloppa på Bakkeslåttene.  Når første mann var framme – snudde alle.  Jan var i tet med Jon Kristoffer og Kjell N deretter.  Tungt oppatt var det men det skadar ikkje – som vi veit.

Ver og føre:  Fantastisk temperatur og ver.  Lettskya vind frå aust og 18 grader!  Det let seg høyre i okterber.

——————-

11.10.2014:

Det er haustferie, noko frammøtet kanskje ber preg av.  I dag var vi berre 7 stk. men du verden for ei god trening vi fekk!   Det var Erling D, Jan, Johnny, Kjell S, Leif, Rune og Aase-Britt.

Treninga:   Etter den «vanlege» joggeturen utover sørsida var det i dag bakkeløp som stod på menyen.  8 x 1 min opp Bjørkelia.  Pausane låg like over minuttet.  Dette er jo Jan si greie – så også i dag.  Han var først heile vegen.  Johnny var på 2.plass, men det var sanneleg ikkje så langt bak til Aase-Britt, Leif og Kjell S.  På siste draget kom Leif som ei kule og greidde nesten å slå Jan!  Kan det vere dei nye Hoka-skoa som gjorde han så god??

Ver og føre:  Ca. 11 grader lettskya og vindstille.  Fint å trene.

——————

18.10.2014:

Ei god økt for dei som var på plass i dag.  Det var berre 7, men det er verst for dei som ikkje var her.  Anders, Erling B, Erling D, Jan, Johnny, Leif, Rune og Aase-Britt.

Treninga:  Vi likar oss på Golfvegen.  I dag var det 10 x 1 min intervallar (Pause 1min også).  Det var ikkje rekordfart med jamnt bra.  Førstemann kom ned til huset til Jostein Øvrebø.  Og førstemann var Johnny med unntak av motbakken der han bytte plass med Jan.  Aase-Britt var tøff i dag og hadde hand om 3.plassen utanom nokre gongar då Leif var oppe.  Slitne var vi alle når dette var over.

Ver og føre:  12 grader – duskregn og litt vind frå alle kantar….

——————-

25.10.2014:

Siste økt før vintertida set inn og vi må trene i mørket…  I dag nådde vi 2 sifra tal sjølv om det var så vidt.  Desse var:  Anders, Asbjørn, Erling B, Erling D,  Johnny, Kjell S, Leif, Rune, Tor-Arild og Aase-Britt.

Treninga:  Sidan det er mørkt neste gong vi trenar, vart det Golfvegen i dag og.  Denne gongen motsett veg av det vi brukar å springe.  Pyramide-intervall 1-2-3-2-1 min med pausar frå 1-2,5 min.  Johnny var først heile vegen.  Tor-Arild var med på første draget, men fekk hald og måtte roe ned.  Då tok Leif over som ein god nr. 2.  Vi var berre 40m unna feristen, så det gjekk vel eigentleg ganske fort…

Ver og føre:  Ca. 10 grader og lett regn.  Vind frå vest.  Ein heller sur dag, men som vanleg er det verst før ein kjem seg ut.

————

01.11.2014:

Endeleg er vi tilbake til gamle høgder når det gjeld frammøtet: 15 stk. det let seg høyre! Vi kan også ynskje velkommen 2 nye gubbetrimmarar: Håvard og Hallvard Klakegg. Førstnemnde er berre 12 år, men ein av dei beste i landet, i spesielt motbakkeløp. Velkommen skal dei vere!  Her er namna:  Asbjørn, Erling B, Erling D, Finn, Hallvard, Håvard, Jan, Johnny, Kjell S, Leif, Roald, Rune, Svein Å, Tor Arild  og Aase Britt.

Etter ein lengre oppvarmingstur enn vanleg, starta økta på gangvegen ved Jølstraholmen.  6 x 500m  (Pause i underkant av 2 min).  Håvard gjekk rett i tet utan respekt for alle dei garva løparane i feltet.  Her vart han værande og køyrde draga i overkant av 1.40.  Det er ikkje mindre enn imponerande!  Johnny, Jan og Hallvard fordelte dei neste plassane seg i mellom.  Lenger bak var Finn, Tor-Arild og Leif i duell om 5.plassen og nedover. Det var ei god økt!

Ver og føre:  12 grader svak vind frå vest og elles flotte forhold for løparar.

—————————–

08.11.2014:

Igjen ein solid dag når det gjeld frammøtet – 14 stk.!   Og vi kan ynskje velkommen ein ny «gubbe»:  Siw Falkenstein.  Velkommen til oss!  Håpar du vil trivast.  Her er namna:  Anders, Asbjørn, Erling B, Erling D, Jan, Jon Kristoffer, Kjell N, Kjell S, Leif, Magne, Roald, Rune, Siw og Svein Å.

Det var Rune som var sjef i dag.  Han hadde tenkt dette:  14 x 200m på Bakkeslåttene.  Og sånn vart det.  Det var Jan som var først og styrde ballet.  Vil tru at Jon Krisoffer og Kjell N var dei som følgde deretter.    Ei tøff økt – spesielt for leggar og lår, men eg trur alle kom velberga igjennom.

Ver og føre:  Ca. 7 grader og lett regn. Heilt flott!

—————————–

15.11.2014:

Dette er berre flott på fleire måtar:  For det første er veret heilt supert for vår aktivitet og så var vi heile 19 stk. på trening i dag:  Jepp, det er rekord i haust.  Her er namna:  Anders, Asbjørn, Dag, Erling B, Finn, Hallvard, Håvard, Jan, Johnny, Jon Kristoffer, Kjell N, Kjell S, Leif, Roald, Rune, Siv, Siw, Tor Arild og Svein Å.

Etter ein oppvarmingsrund ut på Einehojen og innatt til Bøafeltet hadde sjefstrenar i dag tenkt ei «klassisk» gubbeøkt:  6 x 500m inn til Jølster Hotell.  Joggepause tilbake – noko som vi brukte ca. 3,5 min på.  Det var gode forhold og god fart.  Håvard er uslåeleg og god. Han køyrer draga på like over 1.40!  Også Jon Kristoffer er sterkare enn før og hadde 2.plassen på eit av draga, elles låg han tett bak nr. 3 og 4.   Elles Johnny nr. 2 med Jan og Hallvard like bak.  På siste draget var dei to sistnemnde føre Johnny.  Alle gjorde sitt beste såg det ut og og var god og matte når heimturen starta.

Ver og føre:  9 + grader og lett vind.  Tørre vegar og flotte forhold!

———————————

22.11.2014:

Vi kan igjen rapportere om «familieauke»:  To ny gubbar møtte til trening i dag.  Det var Øystein Støfring og faren Jostein Skår Støfring.  Velkommen til dykk.  Sjølv med 7-8 av dei faste vekk, var det likevel 14 stk. som møtte i dag.  Det var Anders, Dag, Finn, Erling B, Jan, Jon Kristoffer, Jostein, Kjell N, Kjell S, Magne, Leif, Siw F, Siw H og Øystein.  Skal tru om det møter 20 stk. snart?

Når både sjefstrenar, assisterande og vara til assisterande var vekk, er det godt at gamlelæraren, Anders, tok ansvar og losa gjengen gjennom økta.  Og den bestod av 4 x 1000m intervall med 3 min pause.  Det vart sprunge frå Vassenden Skule til Jølvassbu og tilbake.  Alle snudde når førstemann var halvvegs, så det vart eit stress for Jan (som var først) å hente innatt alle på veg tilbake.  Imponerande av Jon Kristoffer og Øystein som tok hand om plass 2 og 3, og vi merkar oss at Aase-Britt og Siw F no set mange av karane på plass.   Flott damer!

Ver og føre:  Litt kjølegare (ca. 0 grader) enn vanleg, men stødige forhold på vegen.  Flott dag!

—————————

29.11.2014:

Frammøtet er strålande nok ein gong.  18 stk.  Og endå meir gledeleg:  Endå ein ny gubbetrimmar dukka opp!  Kjellaug Bromset heiter dama. Velkommen til oss!  Her er namna:  Anders, Asbjørn, Dag, Erling B, Erling D, Finn, Hallvard, Håvard, Jan, Johnny, Jostein, Kjell Olav, Kjell S, Kjellaug, Leif, Roald, Rune og Aase-Britt.

Treninga: Oppvarmingsrunden gjekk ned på Einehojen.  Så følgde ei ny økt:  Først 4 x 500m på gangvegen for så å avslutte med 2 x 300m frå Jølvassbu og opp til Øvrebø Hytter.  Håvard er berre så sterk og var i tet heile vegen.  Johnny, Jan, Hallvard og Kjell Olav tok seg av dei neste plassane og bytte litt på kven som var nr. 2-3-4…  Lenger bak var det også mykje sterk springing.  På siste draget var iallefall brått Erling B heilt i tet i gruppe 2 og gav alt og vel så det.  Tøft!

Ver og føre:  Igjen ein super dag for oss som spring.  Ca. 0 grader vindstille og lettskya.

——————————-

06.12.2014:

Gubbetrim-familien er i stadig vekst.  I dag kunne vi ynskje velkommen to nye «gubbar»:  Elias Slåtten og Olav Østenstad.  Begge er fødd i 2001 og er gode løparar på høgt nivå i krinsen.  Velkommen til dykk!!!  Dermed er snittalderen monaleg senka!  Vi var i dag 19 stk. og tangering av  rekorden denne hausten.  Imponerande når vi ser at fleire av dei faste  ikkje var på plass.  Her er namna:  Anders, Asbjørn, Dag, Elias, Erling D, Finn, Jan, Johnny, Jon Kristoffer, Kjell-Olav, Magne, Olav, Roald, Rune, Siw H, Svein Å, Turid og Aase-Britt.

Treninga:  I dag var det glatt!  Uvant for alle og ei påminning om at vinteren er like rundt hjørnet.  Etter ei oppvarmingsrunde inn til Vassbakkane vart det bakkeløp i Gjesdal Indre.  5 x 350m + 1 x 450m.   Jan var først på alle drag, sjølv om Kjell Olav pressa han hardt på nest siste draget.  Det er elles imponerande å sjå «juniorane» Elias, Olav og Jon Kristoffer er heilt i tet og føre sjefstrenaren på alle draga.  Flott gutar!  Litt bak desse var det Finn, Magne og ikkje minst Aase-Britt som opererte.  Sistnemnde byr no fleire og fleire av karane tøff motstand.  Det var som vanleg god innsats over heile linja og alle var nøgde når vi jogga heimover.

Ver og føre:  Ca. 0 grader lett nedbør og småglatt.  Men, vi kom oss igjennom.

———————–

13.12.2014:

Luciadag og siste skikkelege økta i 2014.   I dag var frammøtet litt under pari – kun 12 møtte.  Desse tøffingane var:  Anders, Asbjørn, Dag, Erling B, Erling D, Johnny, Jon Kristoffer Kjell N, Magne, Roald, Rune og Siw H.

Treninga:  Det har vore ein fast tradisjon i vår gjeng å gjennomføre 20 x 200m intervall-økt når det nærmar seg jul.  Så også i år, sjølv om vergudane gjorde sitt for at dette ikkje skulle gå.  Det var snøføre, glatt og for det meste tett snødrev.  Men, vi kom oss igjennom, sjølv om nokre fekk problemer med beina.  Johnny var i klar leiing heilt til og med nr. 14, då fekk han ein lårstrekk og måtte stå av.  Kjell N, som hadde lege på 2. plass, rykka då opp med Magne og Asbjørn like bak.   Etter økta var praten lett og fin og alle var glade for at vi klarte det dette året også!

Ver og føre:  Som sagt var det vinterføre.  Ca. 0 grader og litt vind frå vest.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.