Archive for oktober, 2008

Onsdagstreningar

lørdag, oktober 18th, 2008

Eit tilbud for dei treng ei ekstra treningsøkt i lag med kjekke folk.  Møter du ved Gjesthalla (NB… Gjesthalla ja…) kl. 19:30 på onsdagane står det kanskje nokre andre gubbar der og ventar.    Her vert det høve til å heve formen endå meir, og som vanleg er dette heiilt ufarleg.  VEL MØTT!!!

Møte-aktiviteten

lørdag, oktober 4th, 2008

Siste året har møte-aktiviteten vore totalt fråværande i vår organisasjon.  Og her siom eg trudde vi kom til å bli berre betre og betre.  Ja-Ja…  Siste møtet i organisasjonen var vel hos Roald i fjor haust.  Årsmøtet hadde vi ikkje i vår, og no på hausten har vi vanlegvis hatt styremøte.  Sakene har sjølvsagt hopa seg opp, og det er etterkvart påkrevd å få desse opp til handsaming.

Så spørsmålet er:  Har vi ein laurdagskveld  før jul som kan passe?  Eg hadde tenkt at dette skulle vere årsmøtet 2008, men så kjem eg på at det truleg er utanfor statuttane (årsmøte på hausten) og så skal vel det også debattèrast, og dermed er første sak på plass….   Ja, kva seier gubbane?