Treningar 2011

8. januar 2011:

Så er vi i gang eit nytt treningsår.  Skal tru kva vi kan få til i år?  Klarar vi å stoppe forfallet?  Eller er det til og med nokon om får reell framgang??  Uansett  i dag var første offisielle trening, og som vanleg etter ein ferie , er frammøtet litt dårlegare enn vanleg.  Her er dei som kom i dag:  Anders, Asbjørn, Gry, Kjell N, Jan, Johnny, Leif, Roald, Rune, Svein Arne og Aase-Britt.  Det er 11 stk. det.

Treninga:  Vanskeleg føre i dag, så det var ikkje så lett å finne nokon plass med godt feste.  Vi jogga nedover gangvegen til Jølstraholmen og ved golfbana på vegen opp mot Bjørkelia,  fann vi ein bakke på ca. 300m som kunne brukast.  Vi sprang opp 5 gonger.  Trioen Jan, Kjell og Johnny var først – med Jan litt føre på dei fleste.  Asbjørn hadde hevd på 4.plassen – heilt til siste draget då Leif kom som eit skudd.  I dameklassen var Gry som venta først.

Ver og føre:  Det var ca. 1 minus grad litt sur vind frå aust og snøbyger.  Vanskeleg føre.

———————

15.01.2011:

Første dag med varmegrader i 2011.  Det var uvant og litt kjekt.  I dag kom 13 stk. til treninga.  Her er namna:  Anders, Asbjørn, Gry, Ivar Andrè, Johnny, Kjell N, Magne, Leif, Oddvin, Ola H, Reidar, Rune og Svein-Arne.  Kjekt å sjå Reidar tilbake etter langt skadeavbrot.  Som ein vil sjå har han pleia forma godt.

Treninga:  Etter ein oppvarmingsrunde ned til Bøafeltet fann sjefstrenaren ein ny bakke å springe opp:   Frå Jølvassbu Camping – Øvrebø Hytter.  Ca. 300m og det skulle vise seg at det vart tøft nok.   Ivar var først på alle og var aldri trua.  Som nr.2 var Kjell heilt til siste draget då Leif kom som ei kule og var nær Ivar.  Gruppe-2 var i dag meir omfangsrik enn på lenge, og ryktet om denne gruppa sin «død» er sterkt overdrive!!!  Her fann vi i dag både Magne, Reidar, Johnny, Asbjørn, Gry og før nemnde Leif.  Også Svein-Arne var innom på 3 draget, då han imponerte alle med ein susande drag.  Også Reidar imponerer med å legge seg til på 3.-4.plass i feltet.  Han har ikkje tapt terreng sidan sist vi såg han – iallefall ikkje i høve til oss.

Ver og føre:  Det var småglatt, men betre enn sist.  Heile +4 grader og vind .

—————————

22.01.2011:

På ein småsur dag kom det 12 stk. til treninga.   Det var Asbjørn, Erling,  Ivar, Johnny, Kjell S, Magne, Leif, Oddvin, Reidar, Roald, Rune og Turid.

Treninga:  Svært vanskeleg føre i dag, så det var ikkje godt å finne noko eigna stad å vere.  Men, Indre Gjesdalsveg var nok ein gong redninga, sjølv om det også her var glatt.  6 x motbakkedrag derav siste til topps var økta.  Ivar var først med god margin heile vegen.  Johnny var nr. 2 og Magne nr. 3.   På siste draget bytte dei to siste om på rekkefølga.  Reidar imponerer med tøff springing og hadde hevd på 4.plassen heile vegen.   Det vart ei god økt – trass føret.

Ver og føre:   Det var lett regn og is over alt.   Temperaturen var ca. 1 + grad.  Får tru dette var den økta i 2011 med dårlegast føre.

———————-

29.01.2011:

Vinteren heng tung over oss, men det stoppar ikkje oss frå å trene.  I dag sette vi årsrekord kva frammøte angår då 16 stk. møtte.    Her er namna:  Asbjørn, Gry, Jan, Johnny, Kjell S, Leif, Magne, Magnus (stavgang),  Oddvin, Ola V, Roald, Rune, Roald, Svein Å, Svein Arne og Aase-Britt.  Vi legg merke til at løparane frå aust endeleg stiller sterkt.  Det er bra!

Treninga:  Vanskeleg – for ikkje å seie nesten umuleg føre å springe fort for tida.  Det vart difor å finne seg ein høveleg motbakke.  Det fann vi ffrå Jølvassbu til Øvrebø Hytter – ein bakke på ca. 300m og den vart sprungen 6 gonger.  Då frontløparane Ivar og Kjell N ikkje var her i dag var vi litt «nervøse» for at ein måtte springe lenger enn vanleg.  Heldigvis tok Jan ansvar slik at ingen andre trong å springe heilt til topps.  Johnny og Magne heldt 2. og 3.plassen, medan det bakom der var Asbjørn, Gry,  Ola og Leif.   På siste draget vart det som vanleg endringar.  Ola klemte til og tok ein sikker 2.plass, medan Leif og Magne også var langt framme.  Veldig strekt av Ola!

Ver og føre:  Ca. 0 grader opphaldsver og is og snøføre.  Vi ser fram til våren….

——————–

05.02.2011:

Vinteren ligg tung over bygda, og det er ikkje like enkelt å komme seg fram.   Trass dette er frammøtet prima.  I dag var 15 stk.  Desse var:  Anders, Asbjørn, Gry, Ivar, Jan, Johnny, Kjell N, Kjell S, Leif, Magne, Oddvin, Rune, Svein Å, Svein Arne og Aase-Britt.

Ikkje så lett å finne nokon plass å trene for tida.  Det er over 1 meter snø og laust og vanskeleg å springe.  Igjen vart redninga bakken frå Jølvassbu til Øvrebø Camping.  I dag var frontløparane på plass og Ivar tok oppskriftsmessig teten.  Jan hengde seg på med Kjell og Johnny bakanfor.  På siste draget drog Jan skikkeleg til og tok  sigeren.  Det var tydeleg å sjå at gruppe 2 var tilbake. I dag var vi igjen 3 grupper.  Ein legg merke til at Svein Å har hatt godt av å bli 50, for han vart plutseleg veldig langt framme.  Som sist sprang vi 6 repetisjonar.

Ver og føre:  Som sagt det er full vinter og laust og vanskeleg.  Ca. 0 grader i dag og lett snøfall.

———————–

12.02.2011:

Berre så det er sagt:  I dag var det for kaldt til å trene.  Dette hadde dei fleste funne ut sjølve, men nokre var ikkje god til å halde seg heime.  Første kom Magne og Johnny, så kom Oddvin.  Rune var der og, men han fekk ikkje kryss då han kun stilte som sekretær.  Litt seinare kom Ivar og jammen dukka også Asbjørn opp.  Han hadde ikkje fått gang på Caravellen, så han sprang likegodt heima i frå.  Då var vi altså 5 stk.

Når ein starta på vegen innover sørsida, vart det snart klart at dette ikkje kunne bli så lange økta.  Ein gjorde vendereis ved Kjell N og sprang 500m drag heimatt.  Dei fleste tok det roleg for å unngå å dra inn for mykje kald luft.

Ver og føre:  For ein gongs skuld var føret på sørsida ok.  Det var ca. -23 grader(!!!), noko eg trur er rekord for oss.  Elles så kan vi rapportere at neste gong treng ingen komme med rekfleksvest – det er lyst nok heile økta!

———————–

19.02.2011:

Framleis er det kaldt som søren, sjølv om det var 10 grader mindre i dag enn sist.  Frammøtet var dobbla då 10 stk. møtte.  Her er namna:  Asbjørn, Erling, Kjell N, Kjell S, Jan, Johnny, Magne, Oddvin, Roald og Svein Å.  Sekretær Runa stilte forresten i dag og – for å krysse av og sjå oss vel avgarde.

Trening:  Det er snøføre, men likevel bra feste.  På Bakkeslåttene sprang vi 10 x 300m med pausar på ca. 1min.  Det var kontrollert fart, då ein hadde instruks om å ta det roleg i kulden.  Kjell N. og Johnny var først heile vegen med Jan og Magne hakk i hel.  5. plassen såg det ut som at Asbjørn hadde okkupert.

Ver og føre:  Sjølv om det er kaldt kan vi likevel rapportere om 2 vårteikn:  Sola skein når vi la avgarde og vi treng ikkje lenger refleksvestar.  Det er håp.

———————-

26.02.2011:

Store endringar i ver og føre veke for veke.  I dag var det nærast vårleg..  Det var 11 stk. på plass i dag.  Her er namna:  Anders, Erling, Jan, Kjell S, Kjell N, Leif og Magne, Oddvin, Roald, Rune og Turid.

Treninga:  Rune var sjef i dag.  Han tok gjengen med inn til gamle Gjesdal Skule.  Der var det berr asfalt og greitt å vere.  Det var 12 x 200m med korte pausar som vanleg.  I teten hadde Kjell N og Jan eit friskt oppgjer.  Magne var like hælane på dei.  Nokre synes det var for korte pausar og nokre klaga over at dei ikkje fekk igjen pusten mellom draga.    Det høyres bra ut…

Ver og føre:  Ca. 5 + grader (!!!).  Og ikkje berre det.  Det var feste å få når gubbane sette opp farten (sin).

——————————–

05.03.2011:

Nei, no vil vi ha vår!  Etter snart 5 månader med vinter kjenner vi at nok er nok.  I dag var frammøtet imponerande… Heile 16 stk. på plass:  Asbjørn, Erling, Gry, Ivar, Kjell N, Kjell S, Jan, Johnny, Magne, Leif, Oddvin, Roald, Rune, Svein V, Svein Å og Aase-Britt.

Trening:  I eit forsøk på å få opp litt langtempo, var det følgande økt vi sprang:  1000-800-600-400-200m.  Pausane låg på 2,5 -1 min.  Ivar åpna tøft med ca. 3.30 på første draget.  Han heldt leiinga heile vegen, men dei andre nærma seg meir og meir.  Kjell N var nærast, medan Johnny og Jan kom deretter.    Lenger bak la ein merke til at Gry var langt framme på dei lengste draga og Svein Å var nær teten på siste draget.

Ver og føre:  -2 grader litt småsur vestavind og småglatt.  Som sagt:  No vil vi ha berr asfalt!

————————–

13.03.2011:

Nei, dette blir verre og verre – med vinteren altså.  Sidan forrige laurdag har det snøa 50 cm og 30 av dei kom natt til i dag.    Likevel så let vi oss ikkje knekke og slutte å springe.  I dag var frammøtet igjen flott då 13 stk. var på plass.  Det var desse: Asbjørn, Erling,  Gry, Kjell N, Johnny, Magne, Leif, Oddvin, Roald, Rune, Svein-Arne, Turid og Åsmund.

Treninga:  Det var glatt i dag og då er ofte Indre Gjesdalsveg redning – så også i dag…  5 x 300m drag frå botnen og 1 drag heilt til topps.  På dei første fem draga var stillingen ganske så statisk.  Åsmund, Kjell N og Johnny låg stort sett samla.  Bak der kom Magne, Gry, Asbjørn og Leif.  Dei andre var lenger nede i vegen.  Åsmund virka sterk og på siste draget bestemte han seg for å sette gamlingane på plass.  Grei siger til topps.

Ver og føre:  Det er over 1.30m snø på flatmark.  Det var 0-føre og glatt.   Vert det siste laurdagen utan godt feste??

————————

19.03.2011:

Godt oppmøte i dag, sjølv om fleire som burde ha vore her ikkje var her.  Så kan vi ynskje velkommen ein ny gubbetrimmar, og det ein skikkeleg ungfole…  Paul Kristian Solheimsnes heiter han og er i nær slekt med opptil fleire eldre her.  Her er namna:  Asbjørn, Erling, Gry, Jan, Kjell N, Kjell S, Magne, Oddvin, Ola V, Paul Kristian, Roald, Severin, Svein-Arne og Åsmund.  Med andre ord 14 stk.

Verken sjefstrenar eller assistent var her, men ein eller alle tok ansvar og det vart ei god økt som såg slik ut:  200-300-400-500-400-300-200m.  Etter som ryktet går var det Kjell N og Jan som heldt teten, men Åsmund var der eller like i nærleiken.

Ver og føre:  ca. 0 grader men omtrent berr asfalt for ein gongs skuld.

————————

26.03.2011:

Store hendingar i dag.  Den største først:  Vidar er tilbake!  Yes, etter nærmare 5 år kom guten igjen, og endeleg fekk vi sette kryss bak hans namn på lista.  Og ikkje berre det:  Dag var her og!!!  Litt «delvis» i den eine foten, men han kom igjennom både oppvarming og nedjogg og innimellom der var det noko som likna på intervall…Her er dei 11 som møtte i dag:  Anders, Dag, Jan, Johnny, Kjell N, Leif, Magne, Paul Kristian, Svein Å, Vidar og Aase-Britt.

Treninga:  Igjen vart område rundt Stampesletta vår arena.  Sjølv i dag opplevde vi parti med glatt veg, som om vi ikkje har hatt nok av det i vinter.  Økta i dag var som for 3 veker sidan:  1000-800-600-400-200m. Pausar frå 3-2 min.  Kjell N hadde teten heile vegen og sette standarden med 3.34 på første 1000.  Jan var tøff i dag og hadde stort sett hand om 2.plassen.  Bak der var Johnny, Magne og av til Vidar.  Sistnemnde var forbausande lett på foten, og får han halde på som han vil framover, vert det nok mange som ser hælane av han.  Flott!  Farten var god heile vegen så det vart god strekk i feltet.

Ver og føre:  ca. 0 grader og berr veg med unntak av Hammarsvika – den siste plassen i Jølster det blir vår…

——————-

02.04.2011:

Vi har runda ny månad, og veret har endra seg.  Vi har mildver…  Men, vi har også eit forferdeleg regnver.  Sånn sett var det imponerande å sjå at heile 14 stk. møtte i dag:  Anders, Asbjørn, Dag, Erlend, Finn, Ivar, Johnny, Kjell S, Magne, Leif, Ola H, Rune, Svein Å og Aase-Britt.  Kjekt å sjå igjen to sjeldne gjester:  Erlend og Finn.

Trening:  Det er på tide å prøve å få opp farten.  Det skulle springast 500m og desse skulle gå fortare enn tidlegare i vinter.  5 stk. med 2-3 min pause.  Ivar tok teten som venta med Johnny 10-15 m bak.  Så vart det opp i naseblod for Ivar og då måtte Johnny ta ansvar.  På siste draget var det Erlend som sette resten av feltet på plass.  Tidene på førstemann:  1.38-1.40-1.42-1.48-1.50.    Etterkvart som økta skrei fram vart det tungt både sånn og sånn, men mange gjorde ein god jobb.

Ver og føre:  Ca. 7 grader vind frå vest og regnver så det heldt…  Men vi er nøgde – for bortskjemde med godt føre etter denne vinteren er vi ikkje.

————————————————–

09.04.2011:

Ein bra dag å trene sjølv om sola let vente på seg.  I dag var vi 11 stk.  Desse var:  Anders, Dag, Finn, Johnny, Magne, Leif, Ola H,  Reidar, Rune, Svein Å, og Vidar.   Med 2 gubbar i utlandet, nokre på KM terrengløp (Gry, Ola V og Jan)  og andre på skitur, så er vi vel der vi skal vere.

Treninga:  Kun 3 veker igjen til første stafetten, så det er på tide å sette opp farten.  I dag køyrde vi det vi kan kalle «skarp intervall».  Først 1000m så gang 500m tilbake og så ein 500m.  Den gamle kjenningen «mjølkesyra» kom på besøk til fleire av løparane.    Finn og Johnny var likt inn på første løpet.  Tida var 3.22.  Deretter kom Vidar, Magne og Leif.  Alle under 3.45.  Deretter kom dei andre og med unntak av Dag og Ola sprang alle 1000m.  På 500m var Johnny først med Finn og Magne rett bak.  Tida var ca. 1.30 og alle kom under 2.00!!!   Godt å presse seg litt ekstra.   Ein merkar seg at Vidar viser sterke takter.  Han slit med såre leggar, men kjem han seg velberga gjennom den delen, skal nokon kvar få røyne seg utover våren.

Ver og føre:  Vindstille, grått og ca. 5 grader.  Greitt å trene i dag ja..

—————————–

16.04.2011:

Ein gledeleg dag for oss.  Det var nær rekordframmøte då heile 20 stk. var på plass!!!  Så kan vi fortelje om 2 nye på treninga:  Mona Årdalsbakke (gang) og Erling Berg.  Håpar dei likar seg og kjem igjen…  Her er namna:  Anders, Asbjørn, Dag, Erlend, Erling B, Erling D, Finn, Gry, Johnny, Leif, Magne, Mona, Oddvin, Ola V, Reidar, Roald, Rune, SveinArne, Svein Å og Turid.

Treninga:  Vi tok kursen ut til Bakkeslåttene og den mjuke grusvegen der.  Her sprang vi denne økta:  800m-600m-400m-200m.  Pausane ca. 3min.  Det skulle gå fort, og det gjorde det vel, for fleire var godt opp i syra før økta var omme.  Johnny hadde teten på dei 3 første med først Finn, deretter Magne og Erlend bak seg.  På siste draget gav Erlend full gass og då skjønar vi at vi ikkje er 30 år lenger…

Ver og føre: ca 5 + grader og lett yr.  Vindstille og ok.

——————

23.04.2011:

Det er påskeafta og veret er suverent…  Det gjorde til at mange nok hadde «brent krutet» i fjellet.  Men 6 stk. møtte opp for ei springeøkt:  Erling B, Kjell S, Leif, Rune, Oddvin og Vidar.

Treninga:  Det vart sprunge 12x200m på Bakkeslåttane.  Vidar hadde full kontroll på teten heilt til siste draget, då Leif gav full gass og helt teten.

Ver og føre:  Flott ver – sol og ca. 10 grader.

——————-

30.04.2011:

Ikkje frammøte av god gammal sort, men 11 stk. var på plass i dag.  Her er namna:  Anders, Erling B, Johnny, Kjell N, Leif,  Magne, Oddvin, Roald, Rune, Sverre og Vidar.  Kjekt å sjå Sverre tilbake, sjølv om han framleis slit  med sine skrale hofter.

Treninga:  For første gong i år vart Golfvegen brukt, sjølv om det endå er snø i øvre delar av trasèen.  Økta var 4 x 2min med 2 min pause.  Johnny, Kjell og Vidar køyrde hardt ut.   Nok ein gong imponerer Vidar med lett steg og høgt tempo.  Han følgde lett, men så – rett før ein var framme på første draget – rauk leggen…. Strekk!  På neste drag var Johnny og Kjell åleine i tet og slik vart på resten også.  Kjell, som skal springe opptil fleire etapper på Breim i morgon, skulle ta med ro,utan at det såg slik ut (eller kanskje gjorde han det??)  Bakover såg ein Magne, Leif og Roald.

Ver og føre:  Ein nydeleg vårdag der ein kunne springe i T-skjorte…  Ca. 12 grader og sol.  Yess….

———————–

07.05.2011:

«Kom mai du skjønne milde» heiter det i sangen og vi har verkeleg fått ein flott vår no..  Dette gjer at frammøtet er godt og i dag var heile 19 stk. på plass:.  Og ikkje berre det, ein ny gubbetrimmar dukka opp.  Det er Henning Hellebust.  Han bur i Sandalen, men høyres ut til å komme frå Viksdalen.  Velkommen skal skal du vere.    Her er namna:  Anders, Asbjørn, Dag, Erlend, Erling B, Erling D, Gry, Henning, Ivar, Kjell N, Kjell S,  Leif, Magne, Oddvin, Ola V, Reidar, Roald, SveinArne og Svein Å.  Elles nyttar vi høvet å gratulerer Turid og Rune med konfirmanten Hedda og deira feiring i dag.

Treninga:  Golfvegen var på nytt besøkt.  Her var det sprunge 8 x 1 min intervallar.  Ivar var sjef for økta og stort sett først på alle drag.  Kjell N var i hælane med Magne, Erlend og Reidar deretter.    Ei frisk økt.

Ver og føre:  Det er flott ver med ca. 14-15 grader og sol.  Flotte greier.

————————-

14.05.2011:

Det er Holmenkollstafett, og fleire av oss er der, Likevel kom det heile 10 stk. på plass ved Rune sin garasje i dag.  Det må også nemnast at vi hadde eit slags comeback i dag i og med at Sveinung dukka opp.   Her er dei:  Anders, Dag, Erling, Henning, Magne, Leif, Roald, Rune, Sveinug og Turid.  I Oslo var Gubbetrimmen representert på denne måten (etappar i parantes):  Johnny (1. og 15.)  Finn (2.), Kjell Olav (3), Kjell Ø (4. og 14.)  Jens Ole(8.)  Asbjørn (9), Kjell N (10), Oddvin(12), VidarH (13).

Treninga:  Rune hadde planlagt denne økta:  8 x 300m på Bakkeslåttene, og slik vart det.  Utan at referenten veit det, vil ein tru at Magne, Leif og Sveinung var i fremste rekke…

Ver og føre:  Fantastisk Jølsterdag.  Rundt 20 grader og sol.  Det er sommar…

————————

21.05.2011:

Det kan sjå ut til at sommaren 2011 vart kort og tidleg i år.  I dag vart vi sette godt tilbake med nysnø i fjella og kun få grader, vind og regn.  Men stoppar det oss?  Nei!    15 stk. på plass er respektabelt.   Vi nemner:  Anders, Asbjørn, Dag, Erling,  Jan, Johnny, Kjell S, Leif, Magne, Mona, Oddvin, Roald, Svein Å, Sveinung og Aase Britt.

Treninga:  Golfvegen er vår stad.  I dag var det 3 x 3min (pause 2min).    I og med at dei vanlege frontløparane ikkje var her i dag, tok Johnny ansvar og sette farten.  Jan følgde tett og Sveinung og Magne var heller ikkje langt bak.   Slik var det også på det andre draget, men så skjedde det mykje på siste draget.  Johnny var no slakk i steget, og det gjorde at først Jan, så Sveiung og Magne og til slutt Asbjørn passerte sjefstrenaren.

Ver og føre:  Surt er vel rette ordet.  Ca. 7 grader, sur vind frå vest og lett regn.  Men, vi står han av…

——————–

28.05.2011:

14 på plass i dag.  Kjekt at Vidar er tilbake etter leggstrekk.  Som ein skal sjå har han helde ved like formen.  Her er namna:  Anders, Asbjørn, Dag, Erling, Jan, Kjell S, Magne, Leif, Oddvin, Ola H, Roald, Rune og Svein Arne og Vidar.

Treninga:  Golfvegen som vanleg.  I dag pyramide: 1-2-3-2-1min.  Etter det ein har fått høyre var Jan sjef, men Vidar var lenge omtrent likt. Lenger bak vil ein tru at Magne var på 3.plass, men så…

Ver og føre:  Lett regn ca. 10 grader og vind frå vest.  Småsurt til å vere mai.

——————————

04.06.2011:

Vi er inne i første sommarmånaden og i dag var det eit snev av sommar med sol og fint ver.  Det er langhelg og mange er på tur.  Likevel var 15 stk. på plass i dag:  Anders, Erling, Gry, Jan, Johnny, Kjell S, Magne, Leif, Oddvin, Reidar, Roald, Rune, Svein-Arne, Turid og Aase-Britt.

Treninga:  Etter mange laurdagar nede i skogane rundt Golfbana, var det i dag kjekt å ta ein tur inn langs vatnet.  6x500m i området ved Stampesletta.  Start kvart 3. min.  Jan og Johnny var først der Jan som regel var meteren føre.  Magne hadde hand om 3.plassen, medan Gry og Reidar kom deretter.  På siste draget synte Roald krefter og tok ein sikker 4.plass.  Tidene i tet:  1.42-1-45-1.46.-1.45-1.43-1.43.   Ei god økt!

Ver og føre:  Sol ca- 13 grader og lite vind.  Flott å vere ute.

——————————–

11.06.2011:

Flott oppmøte i dag.  17 stk.  Det likar vi.  Her er den ærede forsamling: Anders, Asbjørn, Erling, Gry, Johnny, Kjell N, Kjell S, Leif, Magne, Oddvin, Reidar, Roald, Rune, Svein Å, Sverre (Sykkel), Turid og Aase-Britt.

Det er siste vanlege økta på denne sida av sommaren. Neste laurdag er som kjent avslutning med «Gubbenes Mester».  I Golfvegen køyrde vi dag denne varianten:  Kor lang løpstid brukar ein på 1 runde som er delt inn i tre delar.  Pausar mellom kvart drag var 3 min og løpstida var ca. 2min på kvart drag.  Det vart sett god fart og Kjell N synte alle kven som er best.  Han gjennomførte dette på 6.05 – noko som er ganske så imponerande.  Johnny hadde 2.plassen på alle draga og Magne 3.plassen med unntak av første draget då Leif var framme på 3.plass.  På siste draget var Reidar og Roald like bak Magne.

Ver og føre:  Overskya – lett regn.  Litt vind frå aust og ca. 14 grader.  Heilt greitt å trene, men vi ventar veldig på meir sommarver.

—————–

18.06.2011:

Då er det sommarferie  og 1. halvårs siste økt er over.  Det vart litt av ein dag med Gubbenes Mesterskap samt ein flott stund på Juklestad Brygge etterpå.  Vi hadde også ein ny kar på plass – ein som er forventa å sjå meir til:  Reidar Eide.  Broren til Aase-Britt og ein tidlegare storløpar frå Breim – no busett i Førde.  Så må vi ta med at Gyrid Øygard var på plass.  Kun 10 år, men ho klarte seg bra.  Her er namna på dei som var her i dag:  Anders, Asbjørn, Erling B, Erling D, Frida, Gyrid, Jan, Johnny, Kjell N, Kjell S, Kjell Ø, Magne, Reidar E, Reidar S, Roald, Rune, Turid og Aase-Britt.   Det skulle bli 18 stk.   I tillegg kom Oddvin og Sverre til den sosiale delen.

Det var Gubbemesterskap med 4 øvingar:  800m m. potet kast.  Vardebygging, Temposykling og Pilkast.  Vinnarane i dei ulike øvingane var:  Johnny 1. og 2. øving.  Kjell Ø 3. øving og Magne 4. øving.   Mester vart Magne, som med ei stor runde på pilkast vann heile greia føre Kjell N og Johnny.

Ver og føre:  Ca. 20 grader lett-skya for flott ver.  Superdag!

——————–

OPPSUMMERING 1. HALVÅR:

Veldig bra frammøte der snittet til slutt vart 15,03 pers.  Det er nesten rekord.  Med rekurtteringsplanene vi har bør dette kunne løftaste monaleg.  Då vil sjeftrenar med medhjelparar ynskje alle ein god sommar.  Ta vare på forma, slik at du er klar i august.  For dei som har lyst å møtast vert det treningar på Førde Stadion måndagar kl. 16:15 i heile sommar!

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

20.08.2011:

Då kan vi ynskje velkommen til nok ein sesong.  For Gubbetrimmen startar sesongen i august, og om eg ikkje tek heilt feil er det den 34. sesongen vi startar på(!!!).  Ikkje mindre enn imponerande kor seige vi er….   Mange er ute på eitt og hitt, men likevel møtte 13 stk. til økta i dag:  Anders, Asbjørn, Dag, Gry, Jan, Johnny, Kjell N, Oddvin, Roald, Rune, Svein Arne, Sverre og Turid.

Treninga:  Golfvegen er vår plass – så også i dag.  Ein høveleg start skulle det vere og det vart det truleg for dei fleste.  1 minutts drag rundt Golfrunden.  Pause 2 min.  Det gjekk skikkeleg kvasst i teten der dei tre NM-deltakarane Jan, Johnny og Kjell opererte.  Effektiv tid rundt Golfvegen var 5.33 – noko som truleg er det raskast vi har gjort!  Dei tre helt seg samla og fordelte førsteplassane seg i mellom.  Men ei god luke bakover, var det vel Asbjørn, Gry og Roald som tok dei neste plassane.

Ver og føre:  Lett regn i starten – seinare opphald.  Temperatur ca. 15 grader,  så det var flott å vere ute.  Godt å vere i gang igjen.

————-

03.09.2011:

Tilbake på plass etter at ein førre laurdag var opptekne med Trekktrasèen Opp.  Det var 13 stk. på plass i dag.  Det var Anders, Arne H, Asbjørn, Dag, Erling, Kjell N, Kjell Ø, Jan, Magne, Oddvin, Ola H, Rune og Turid.

Ass. sjefstrenar Rune tok gjengen med seg vestover til Bakkeslåttene.  Der venta 14 x 200m m.korte pausar.    Det vart køyrt hardt, spesielt i teten der Jan og Kjell N pressa kvarandre heile vegen.  Lenger bakover seier ikkje anmeldaren noko om, men eg vil tru at Kjell Ø. og Magne var omtrent nr. 3 og 4.

Ver og føre:  Gråver, opphald og fin temperatur.  Det var flott å trene i dag!

————————

09.09.2011:

Hjortejakta er starta, og det er elles masse anna som skjer, så frammøtet er ikkje det beste endå.  Men skryt til dei som møter opp.  I dag var vi 9 stk. og det var:  Anders, Arne, H, Erling, Kjell Ø, Leif, Oddvin, Roald, Rune og Turid.

Igjen tok Rune gjengen med seg vestover til grusvegane på Bakkeslåttene.  Her vart det sprunge 4 x 4 min.   med  2 min pause.    Rune hadde i dag lagt inn ein ny vri på dei 3 første:  Etter 2 min snudde alle og sprang tilbake…  Som venta var Kjell  godt i tet, men vi kan rapportere at Roald no er ein god nummer 2 (Han er sikkert god som nr. 1 og…).  Deretter var det stort sett Leif som tok seg av 3.plassen.

Det kan elles nemnast at Johnny representerte Gubbetrimmen på 1.runde i løpskarusellen i Eikefjorden i dag.

Ver og føre:  Ein fin haustdag.  Overskya ca. 15 grader og vindstille.   Flott!

—————————

17-09-2011:

Det er tydeleg at folk er mykje opptatt på andre arènaèr for tida for frammøtet er heller svakt.  Likevel vi kan i dag ynskje velkommen til ein ny kar.  Det er Erling Støylen som på sine gamle dagar er blitt løpar…!!!  Velkommen skal du vere.  Her er namna på dei som møtte:   Asbjørn, Erling B, Erling S, Jan, Kjell S, Kjell Ø, og Oddvin.

Rundt Golfvegen var økta 5 x 2min intervall.  Det gjekk kjapt i tet der Kjell kom heilt tilbake til H. Flatabø sin gardsveg.  Ein vil tru at Jan var ein god nummer 2.

Ver og føre:  Ca. 14 grader lettskya og fint.

————————–

24.09.2011:

Frammøtet er ikkje allverden – det må ein ha lov å seie.   Folk er opptekne på fleire frontar.  I dag var f.eks. fleire gubbetrimmarar med på Stolzekleiven Opp i Bergen.    Det var 7 stk. på plass og dei var:  Arne, Erling, Johnny, Leif, Oddvin, Ola og Roald.

Sjefstrenaren – som er tilbake etter mykje skoft – kommanderte «standpunktprøve» over 3000m.  Ola og Erling (sprinterane) fekk lov å springe 2000m.  Dette føregjekk i området Stampesletta – Hammar.  God innsats av alle.  Her er resultata:  Ola (11.10), Erling (11.37), Johnny (12.03), Leif (13.45), Roald (13.47), Arne (14.54), Oddvin (15.20).  Resulata vert også lagt inn under knappen «testløp» som du finn oppe til høgre.

Ver og føre: Flott i dag!  Skya, svak vind frå vest og ca. 14 grader.

———————-

01.10.2011:

Frammøtet er på veg opp… I dag var vi 12 på plass.  Det var:  Anders, Erling B, Erling D, Jan, Johnny, Kjell S, Kjell Ø, Oddvin, Reidar, Rune,  Svein Å og Aase-Britt.

Det vart golfvegen igjen og intervallar.  1-2-3-2-1 min.  Pausar frå 1,5 -2min.  Johnny åpna tøft og tok teten på første.  Så kom Kjell Ø og seig litt i frå.  På nest siste yppa Jan seg i motbakken, og så kom Johnny igjen og vann siste draget også.  Vi kom 50m forbi starten, så farten var bra.  Bak Jan var Reidar på sikker 4.plass og syner at han har formen inne, sjølv om vi ikkje har sett han før i haust.

Ver og føre:  Overskya vindstille ca. 16 grader.  Flott haustver….

————————————

08.10.2011:

Endå er vi i færraste laget… Roald lurer på om vi har nådd toppen….??   Det har vel dei fleste av oss på fleire måtar, men sjefstrenaren trur at folket kjem på plass etterkvart.  Desse var her  i dag:  Anders, Erling B, Erling D,  Johnny, Leif, Magne, Roald, Rune, Sverre (sykkel) og Turid.

Sjølve økta føregjekkk nok ein gong i området Golfvegen.  1 runde rundt vegen vart delt opp i 3 delar.  2min + 2 min + resten.  Pause 2min.  Tid på bestemann 6.38.  Og bestemann var Johnny i forholdsvis trygg avstand til broderen.  På siste draget oppdaga både Leif og Roald at dei hadde for mykje igjen og pressa Magne.

Ver og føre:  Det var klart, sol og vind frå aust.  Ca. 8 grader og fint å vere ute.

———————–

15.10.2011:

Det er haustferie og folk er «over alle haugar»… I allefall to (Kjell N og Erling) er på treningsleir i syden og andre trenar sikkert andre stader.  Uansett i dag var det 9 stk på plass då klokka klang:  Anders, Erling B, Jan, Kjell S,  Leif, Oddvin, Ola H, Roald og Rune.

Treninga:  Det vart Golfvegen igjen (og godt er det å vere her).  Rune hadde knekt ut ein ny plan:  4 x 4 min der dei fremste (Jan, Leif, Roald) måtte gå tilbake til midt i feltet, der alle så møtest etter 2 min og sprang vidare.  På denne måten tok ein seg rundt golfvegen og nesten innatt til Jølvassbu.    Dermed vart det ein kort og grei heimtur.  Ei god og spennande økt!

Ver og føre:  Av ein eller annan grunn har vergudane gløymt å halde regnet gåande siste fem  laurdagane.  Det er vi glade for.  I dag var det ca. 8 grader og fint ver.

————————

22.10.2011:

Kor er alle?  Har dei lagt opp?  Vi er no nede i «kjernefamilien».  7 frammøtte er ikkje som vi pleier å ha det.  Skryt til desse for frammøtet:  Anders, Johnny, Kjell N, Leif, Oddvin, Roald og Rune.

Treninga:  Vi prøvde ein god gammal «klassikar» i dag.  Start i krysset og bakkeløp opp mot skisenteret.  Ca. 350m pr. drag og av dei var det 4 stk.  Vi avslutta så med ein 400m innover mot Flatabø.  Kjell var først opp med Johnny ganske nær – inntil det fjerde draget, då Kjell verkeleg gav gass.  Johnny fekk revansje på siste draget.  Tidene til Kjell i motbakken:  1.30-1.30-1.34 og 1.24.

Ver og føre: Igjen vert vi velsigna med bra ver.  Det var grått, men 10 grader og ikkje regn. Det er vi nøgde med.

—————————

29.10.2011:

Endeleg  liknar dette noko.  14 stk. på plass i dag – dobbelt så mange som sist – og eit tal som meir representerer oss.  Namna i dag:  Anders, Erling B, Gry, Jan, Johnny, Kjell S, Magne, Oddvin, Ola H, Roald, Rune, Svein Arne,   Svein Å og Aase-Britt.

Treninga:  Kva passa betre ein sånn fin dag enn testløp.  Oktobertesten vart golfrunden.  Dvs. 1900m med kupert grusveg.  Anders, som har drege på seg ein skikkeleg leggstrekk, måtte vere funksjonær, elles var alle med.  Johnny, Jan og Magne drog hardast avgarde.  Magne slapp først, medan Jan heldt Johnny sånn nokolunde innatt på køyrevegen.  Då slokna han og Jan kunne hente sigeren heim.  Det var fleire som debuterte her og dermed persa.  Av dei som har vore med før, var det kun ein som persa og det var Ola.  Kanskje ikkje så rart det var flerie, då  dei tidlegare registerte tidene er frå 2003, 2004 og 2006.  Her er resultata:  Jan (7.04), Johnny (7.10), Magne (7.37), Gry (7.47), Roald (7.58), Kjell S (8.18), Svein Å (8.19), Aase-Britt (8.20), Rune (8.33), ErlingB (9.14), Oddvin (9.37), Ola (10.40), Svein A (13.44).  For heile historikken sjå under knappen «Testløp».  Ta også ein titt på «Statistikk».

Ver og føre:  Nok ein fin laurdag.  Ca. 10 grader og lettskya.

—————————

05.11.2011:

Eit frammøte sånn «midt på treet» – då 11 stk. møtte i dag.   Vi har 4-5 på skadelista, eller under opptrening etter diverse operasjonar, så dette kjem seg nok.  Som sagt 11 stk. og det var:  Arne H,  Erling B, Erling D, Finn, Johnny,  Magne, Leif, Oddvin, Roald, Rune og Aase-Britt.

Treninga:  Det er mørkt, så vi søkte oss difor til stabilt underlag – dvs. sørsida.  Her køyrde vi denne økta:  6 x 500m (Pause 1,5 min).  Johnny køyrde hardt ut med 1.39 på første draget.  Der vart han værande og tidene vart vidare 1.42-1.44-1.44-1.44-1.42.  Finn hadde 2. plassen og Magne 3.plass, medan Leif og Roald kjempa om 4 .plassen.  Det vart i ei god økt, der mange tok seg godt ut.

Ver og føre:  Vi er framleis velsigna med godt treningsver på laurdagane.  I dag var det 10 grader lett regn og vindstille.  Måtte det vare til Jul!

———————

12.11.2011:

Nok ei økt der ass. sjefstrenar Rune måtte ta ansvar for hjorden.. Dei talde i dag 11 stk. og heiter:  Erling B, Erling D, Finn, Jan, Magne, Oddvin, Ola H, Roald, Rune, Svein Å og Aase-Britt.

Treninga:  Det var 200m intervall i dag.   Dette føregjekk på grusvegen på Bakkeslåttene.  Jan, Finn og Magne var stort sett rekkefølga heile vegen.  Som vanleg var det korte pausar med Rune som sterk og klar innpiskar.

———————–

19.11.2011:

Ein grei gjeng på plass i dag.  Dei var 12 i talet og heitte:  Erling B, Erling D, Finn, Gry, Jan, Johnny, Kjell N, Kjell S, Leif, Ola V, Rune og Svein Arne.

Treninga:  I dag var økta då Ola V verkeleg slo igjennom.  Vi har sett at han har sprunge fort på løpskarusellane i haust, men i dag sette han heile gjengen på plass – iallefall dei to første draga.  Og guten er berre 12 år så det er sagt!  Vi sprang denne økta:  1000-800-600-400-200m.  Pausane var 1,5-2min.  Det vart køyrt hardt frå første drag då det etterkvart var Ola, Kjell N og Finn som kjempa i tet.  Tida var under 3.30.  Neste drag vann også Ola, 3-4 meter føre Kjell.  No hadde Finn sleppt seg bak til Johnny og Jan.  På neste drag var Kjell første mann, så var det Johnny og til slutt vann Jan.  Altså ei god blanding.  Ei solid økt som ein kjende resten av kvelden.

Ver og føre:  Det er flott haustver.  7 grader og overskya og vindstille.

————————-

26.11.2011:

Ei stor hending vart oss til del i dag:  Vi fekk besøk av «pressa».  Jepp –  intet mindre!  Det var storavisa Firda som gjesta oss ved sportsjournalist Asgeir Årdal med mål om å lage eit innslag om akkurat Gubbetrimmen.  Om det var ryktet om dette som gjorde det eller ikkje, veit eg ikkje, men faktum er at det var rekordframmøte i dag når det gjeld denne hausten.  Vi kan også ynskje velkommen ein ny gubbetrimmar.  Det er Hallvard Sunde frå Førde.  Reine ungdommen, men det treng vi og det likar vi!  Her er namna:  Anders, Frida, Gry, Hallvard, Jan, Johnny, Kjell Ø, Leif, Oddvin, Ola H, Reidar, Roald, Rune, Svein Å,  Sverre og Aase-Britt.  Det er 16 stk.

Treninga:  For at journalisten skulle få sjans å ta nokre bilder av oss søkte vi oss utover gangvegen i sentrum der det er gatelys.  Første drag var 500m frå Bøafeltet til Hotellet.  Deretter vart ein ny motbakke prøvd:  Årsetbakkane.  Dei var tunge, men det likar vi som kjent!  Kjell Ø var først heile vegen , men Jan imponerer og pressar Kjell på alle draga.  Bak der var stort sett Johnny, men på siste draget var det slutt for han, og Hallvard fann ut at her var det berre å gje gass.  Dermed følgde han dei to i teten heilt opp.  Elles er Gry langt framme i slike felt, så også i dag.

Ver og føre: Skikkeleg grisever!  Ca. 0 grader regn/sludd, men vindstille.  Litt snøsørpe på gangvegen.

———————————-

03.12.2011:

Haustens suraste kveld, men likevel vart vi 11 stk. til treninga.  M.a.o.  veret er eit «ikkje-tema».  Vi hadde i dag gleda av å ynskje velkommen 2 nye gubbetrimmarar.  Jon Kristoffer Navelsaker er tidenes yngste «gubbe».  Kun 8 år!  Velkommen også til moderen Siv Hestad!  M.a.o. nesten heile familien på plass.  Og til Roald:  No er tavla full… Vi får ikkje plass til nye namn! (Ei sikker styremøtesak dette)  Her er namna:  Erling B, Finn, Jan, Johnny, Jon Kristoffer, Kjell N, Oddvin, Siv, Svein Å, Sverre, Aase-Britt.

Treninga:  Det var greitt føre, så vi fann oss ein arena på gangvegen i Vassenden sentrum.  5 x 500m frå Bøafeltet til Hotellet.  Kjell, Jan og Johnny var i tet i starten.  Så var det Jan og Johnny og på siste draget klemde Jan til og tok ein sikker 1.plass.  Tidene låg frå 1.36 -1.40.  Det er godkjent!  Vi let oss imponere av 8 åringen.  Han sette mange på plass og på eit av draga var han heilt i hælane på Finn.

Ver og føre:  Vestavind, regn og sludd.  Likevel var føret ok og undervegs i økta letta det opp.  Ca. 1 + grad.  Skal tru kva tempen er i Egypt der 3 av våre er for tida…

——————

10.12.2011:

Om det er julestria eller anna som vert prioritert skal vere usagt, men frammøtet held ikkje god gamal standard.  I dag var vi kun 7 stk.  Dei heldige var:  Asbjørn, Erling, Johnny, Oddvin, Roald, Svein Å og Aase-Britt.  Kjekt endeleg å sjå Asbjørn tilbake.  Du har vore sakna i haust!

Treninga:  Ei klassisk økt som gubbane har køyrt like før jul i alle år er 20x200m intervall (!!!).  Nok ein gong gjekk vi til verket med mål om å klare det i år og.  Vi fann arenaen på gangvegen ved Gjesthalla.  Det var snøføre, men greitt nok for vår fart…  Første draget var Svein og Johnny like.  Deretter var Johnny åleine i tet heilt til siste draget, då Svein gav skikkeleg gass og vann.  Etter det  ein kunne sjå var det duell om 3.plassen der Aase-Britt baud både Asbjørn og Oddvin hard kamp.   Ei solid økt som tok si tid og som sat godt i kroppen etterpå.

Ver og føre:  Vindstille, lettskya og ca. 0 grader.  Ein fin kveld å vere ute.

———————-

17.12.2011:

Årets siste treff… Ein fin førjulskveld med lett snøfall samlast desse til mat, prat og song i garasjen til Roald:  Anders, Asbjørn (kun frammøte), Dag, Erling B, Johnny, Kjell N, Magnus, Oddvin, Reidar, Roald, Rune, Svein Å, Sverre, Aase-Britt.  Også broderen til verten Egil gleda oss med sitt frammøte.  Dermed var vi det ein kan kalle eit godt lag.

Ikkje for det… Det vart ein lett joggetur for dei fleste før vi benka oss til bordet, der sponsor Ivar A nok ein gong hadde levert prima rakfisk.   Stemningen var upåklageleg som vanleg.  Oddvin framførte eit bestillingsverk i form av ein song.  Denne finn du på framsida under diskusjonen om Juleavslutninga 2011.  Elles hadde Turid gjort sin jobb – som vanleg på ein solid måte med omsyn til utmerkingane.  Her er utmerkingane som dei vart i år:  Årets nykommar:  Erling B.  Flest frammøte:  Oddvin.  Mest fråværande:  Dag!!!

Her er eit resymè for haustseseongen 2011:  20 treningar.  184 frammøte (Snitt 9,2 som er dårlegaste på mange år).  Høgste tal frammøtte: 17 stk.  (26.nov).  Nye gubbar:  Halvard Burø Sunde, Jon Kristoffer Navelsaker, Siv Hestad.

8 Responses to “Treningar 2011”

 1. Roald sier:

  Har ingen komentar, men bra at no er det mogeleg ! (åarsmøtevedtak ?)

 2. Erling sier:

  det gjekk så bra sist vi spela golf etter å ha kvila meg i form at eg prøver med same opplegget på løpinga og for å kanskje få fram ein glimrande sesong derfor stilte eg ikkje i dag. Ei helsing til de dar bak, i år bit vi oss fast på mellomsjiktet

 3. Dag sier:

  Ja dette er sørgjelege greier, vi / de er heilt inne på svoren når det gjeld frammøte. Eg varslar med dette om at planlegg å starte opp att når vi skriv 2012, men vil prøve meg på juleavslutninga for å sjå om eg kjenner att noken (eller vise versa)

 4. Aase-Britt sier:

  Hei. Eg har ikkje lagt opp, men har vore på treningsleir i Syden ei veke(vart riktignok ikkje så voldsomt med trening).Hausten har vore hektisk, men frå komande laurdag satsar eg på at eg skal verte meir trufast på gubbetreningane!

 5. Gry sier:

  Har registrert at div gubber med jevne mellomrom reiser på treningsleir hist og pist i verden. Vi fant ut at dette kanskje burde prøves ut, så på desember reiser vi på vår første treningsleir…. to uker i Egypt. Er spent på hva slags resultat dette kan gi. Er spesielt spent på om et slikt opplegg kan få opp farten (eller utholdenheten) på den mannlige halvdelen av gubbe-besetningen her i huset… 🙂

 6. Roald sier:

  Tøff trening på laurdag, vi måtte no vise oss fram for media ! Minner om garasjegløgg m. m laurdag17 des. Håpar alle kan komme

 7. Gry sier:

  Ille, men gubben og meg går glipp av 3 treningsøkter framover, og garasjegløggen, pga den over nevnte treningsleiren…. Vi ønsker derfor bare å si: GOD JUL til alle medgubber og gubbinner!! 🙂

 8. Roald sier:

  God jul til alle gubbar og gubbiner ! ( men da e vel ikkje so mange som er inne å les da )

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.