Treningar 2022

08:01.2022:
Då er vi i gong med ein ny sesong. Den 44. i rekka! I dag møtte ein god gjeng for å sette kursen for formheving og formkonservering! Det var desse: Asbjørn, Dag (gangar), Erling Kjell (gangar), Henning, Johnny (gangar) KjellN, KjellS, Kjellaug, Leif, Magne, Roald, Rune og Turid (gangar). Det skulle bli 13 stk. det.

Det var vanskeleg å finne godt feste med mjølsnø og greier. Men, i motbakken frå Jølvassbu og opp til Øvrebø Hytter var det bra. Her vart det sprunge 5 drag à ca. 350m. Henning, som var lite sjå i fjor, er no tilbake for fullt. I dagens økt var han først opp på alle drag. KjellN, Magne og Asbjørn følgde på dei neste plassane. Etterkvart auka farten og avstandane minka, så alle fekk blese ut litt «slagg» etter jula.

Ja, det er litt vinter med snøføre, men det gjekk bra i dag så alle fekk seg ei god økt.

————————————
15.01.2022:
16 stk. møtte i dag og her var fleire ting å ta opp: For første gong hadde vi kvinneleg sjefstrenar (Kjellaug). Så hadde vi besøk at 2 nye, der iallefall Eli Anne Dvergsdal er godt kjent for oss. Den andre (karen) heiter Bjarne. Her er dei alle: Asbjørn, Bjarne, Dag (gangar), Eli Anne, ErlingB, Erling Kjell (gangar), Jostein, KjellS, Kjellaug, Leif, Magne, Roald, Rune, Torje, Turid og Aase-Britt.

Det vart bakkeløp i Årsetbakkane. Sju turar på ca. 350m. Eli Anne fauk som ein «vind» oppover bakkane, og den einaste som klarte å halde sånn nokolunde følgje var Torje. Det er elles ikkje kjent for referenten kva som elles gjekk føre seg, men eg vil tru alle vart godt slitne når dette var over.
Ver og føre: Eit par plussgrader og småglatt.

———————————–
22.01.2022:
Organisasjonen vår held koken, og det med god margin. Heile 18 møtte i dag, derav 5 gangarar. Her er dei: Asbjørn, Dag(gangar), Erling Kjell(gangar), Gry, Jostein, KjellN, Kjell Otto, KjellS, Leif, Morten, Osmund, Roald, Rune, Sverre(gangar), Siv (gangar), Turid(gangar), Øystein og Aase-Britt.

Det var litt vanskeleg føre i dag, men ein fann seg ei stripe på gangvegen frå Einehojen og austover. Her gjennomførte gjengen 10x300m i god stil. Det blir rapportert at Morten låg i tet. Kjekt forresten at han var med igjen etter få frammøte siste tida. Plassering vidare bakover vitast ikkje, men ein veit at alle gjorde (opp mot) sitt beste 🙂

Det var 2-3 +grader og snø/isføre. Truleg marginalt grep.

————————————
29.01.2022:
Litt tilbakegong etter det store frammøtet sist laurdag. Likevel – 14 stk. er ikkje å kimse av. Her er dei: Asbjørn, Dag(gangar), Erling Kjell(gangar), Johnny (gangar), Jostein, KjellN, Kjellaug, Kjell Otto (sykkel), KjellS, Leif, Roald, Rune, Siv (gangar), og Øystein.

Kjellaug hadde laga plan for dagen, men lot KjellN styre showet. Det var snakk om 300metrar. Ein varma opp ut til Einehojen og sette i gang innover mot sentrum, vidare innover sørsida og og heilt inn til gamleskulen. Det var 10 stk. Det var ei økt vi ikkje har prøvd før! KjellN og Jostein tok seg av teten. Deretter var det ein gjeng der vi fann Asbjørn, Roald, Leif, Øystein og kanskje andre.

Ver og føre: Sur vind frå vest. Snøføre, så litt glipptak. Ca 0 grader.

———————————-
05.02.2022:
Ja, frammøtet vart 2-sifra også i dag, men berre så vidt. Desse fekk seg kryss i dag: Asbjørn, Gry, Johnny(gangar), Leif, Magne, Roald, Rune, Sverre(gangar), Turid(gangar) og Øystein.

Det var vanskeleg føre, men Roald hadde tenkt ut ein plan: Roleg jogg innover sørsida i 25min, snu og fri fart heimatt. Når gangarane stod klar til å ta i mot gjengen, dukkar først Rune opp, så kom ei gruppe med Magne, Øystein og Gry. Men, om litt var alle tilbake i god behold. Dei let for at dette hadde vore kjekt!

Ver og føre: Vi har hatt eit sorgens ver i år, så også i dag. Snø, rundt 0 grader og småglatt. Vi lengtar etter høgtrykk!

————————————

26.02.2022:
Litt dårleg med referat siste vekene, men er er iallefall dagens: Her møtte 9 stk. Det var desse: Dag(gangar), Johnny(gangar), Jostein, Kjellaug, KjellS, Leif, Magne, Osmund og Roald.

Det var igjen asfalt å sjå etter ein lang periode med snø og dårlege løpsforhold. Dei som sprang tok turen innover sørsida der Roald hadde pønska ut ein plan: 5x1000m med 2 min pausar. Det var tur/retur frå Gjesdal Skule. Ein starta litt forsiktig men auka etterkvart. Det blir rapportert om tider feå 4.40 – 4.55. Det var Osmund og Jostein som kriga i tet med Magne som ein god nr.3.

Ver og føre: Ca. 3-4 +grader og ein litt sur vind frå vest. Elles ok.

———————————–
07.05.2022:
Det har vore trena jamnt og trutt, men referata har uteblitt. Men, no prøvar vi å ta oppatt tråden. Vi kan iallefall fortelje at i dag var det heile 14 stk. på plass. Det var desse: Asbjørn, ErlingB (sykkel), Gry, Jan, Johnny, Jostein, Kjellaug, KjellS, Leif, Magne, Osmund, Roald, Rune og Aase-Britt.

Etter oppvarming ned på bakkeslåttene hadde ny tilbakevendt sjefstrenar Johnny tenkt tempointervall i dag. Vi er jo midt i stafett-sesongen og neste helg er det fleire her som skal til Holmenkollstafetten!. Då vart det sprunge 5 drag på ca. 410m med 2 min pause. Jan var «hare» og førebilde og var først på alle. Det gjekk ganske så bra unnna med desse tidene i tet: 1.24-1.26-1.26-1.26-1.22. Osmund var stort sett nr. 2, men både Jostein og Johnny var på «skothald». Men, det var ikkje langt bak til Aase-Britt, Leif, Magne og Gry heller. Dette må seiast å vere godkjent!
Ver og føre: Litt sur vind frå vest, men sol og tørt og fint. Temperatur ca. 8 grader.

EPILOG VÅRSEMESTERT 2022:
Det vart lite referat frå treningane i vårsesongen å sjå her. Kanskje fordi den faste skrivaren var skada og lite god til verken å springe eller anna. Men, det vart trena jamnt og trutt av dei andre, og det er jo det viktigaste.

—————————————–
HAUSTSESONGEN 2022:

27.08.2022:
Ja, då er vi endeleg i gong igjen, og det såg ut til å vere sakna då heile 14 stk. møtte. Det var desse: Asbjørn, Dag, ErlingB (sykkel), Henning, Jan, Johnny, Kjellaug, Knut, KjellS, Kjell Otto, Leif, Roald, Torje og Trude (gangar). Det gledar oss at Henning har funne oss igjen etter eit års(?) pause. Elles var Kjell Otto og Johnny i skona igjen etter lang tids skadetrøbbel. Måtte det vare lenge til neste skade (for den kjem).

Treninga i dag var lagt i lysløypa rett aust for Bjørkelia. Her har vi ei fin strekke på nesten 300m i svak motbakke som passar oss godt. Den sprang vi 5 gonger der vi jogga tilbake til start. «Red-group» i dag var som venta Torje, Jan, Henning, Kjell Otto og Johnny (i den rekkefølgja). Det som skjedde bak desse var litt interessant der vi såg Leif, Knut og Dag. Sistnemnde har gått igjennom ei utruleg forvandling sidan han dukka opp gåande i februar/mars. Gamleguten er tilbake!
Etter økta samlast vi i gapahuken i Bjørkelia for å gjere stas på verdensmeisteren Kjell S. Kjekt å vere i gong igjen.

Ver og føre: Grått, litt trekk frå vest og ca. 15 grader. Noko av det betre vi har hatt i sommar.
Da,
_______________________________
12.11.2022:
Det har vore trent jamnt og trutt i heile haust, sjølv om det ikkje ser slik ut her. Kanskje fordi referenten ikkje har funne tid til å vere med..?? Men no gjer ein iallefall eit forsøk på å blåse liv i bloggen igjen.

Solid frammøte på denne fine haustkvelden. Her er dei: Dag, ErlingB, Gry, Jan, Johnny, Jostein, KjellS, Knut, Leif, Magne, Osmund, Roald, Rune, Siv, Torje og Øystein. Det blir 16 stk. det 🙂

Det blei lysløypa som vart staden i dag, noko som vistnok var sånn førre gang og. 7x270m i svak motbakke er ei fin økt. Det skilde seg fort ut ei tetgruppe der Torje var først med Jan hakk i hæl. Like bak der igjen låg Jostein, Osmund og Johnny. Tidene i tet var omtrent slik: 66-64-62-62-61-60-57. I gruppe to syner Dag styrke med å ligge først der. På siste draget tok han skikkeleg i og var nesten heilt «red group»! Nemnast må også KjellS som syner god form og ligg pent til i gruppe2. Imponerande for ein som snart er 86. Elles kom alle vel igjennom og vel heim.

Ver og føre: Rett og slett flott med 10gr og vindstille.

———————————-
19.11.2022:
Veldig godt frammøte i dag: 15 stk. Trur det var desse: Asbjørn, Dag, Jan, Johnny, Jostein, Kjellaug, KjellN, KjellS, Osmund, Gry, Leif, Magne, Roald, Rune, Turid og Øystein.

Det blir også rapportert om at folket var i lysløypa igjen og sprang motbakke-intervallar. 7 drag opp tyngste bakkane. Dvs. ca. 200m.

Det er også sånn at veret var like flott som sist – berre kaldare.

———————————–
26.11.2022:
2 damer og 9 menn på plass i dag, og nok ein gong eit suverent haustver. Det var desse: Asbjørn, Jan, Johnny, Jostein, Kjellaug, Leif, Magne, Roald, Rune, Turid (gangar) og Øystein.

For første gong i haust vart ei klassisk økt prøvd i dag: 500m-intervallar frå Bøafeltet og opp til (tidlegare) Jølster Hotell. 5 gonger vart det i dag. Det skilde seg fort ut ein kvartett, dvs. eigentleg var det Jan med 3 andre 30m bak. Det var Kjell Otto, Jostein og Johnny. Eit stykke bak desse låg Leif og Magne. Jan var sterk i dag der han hadde denne serien: 1.56-1.54-1.51.-1.50-1.41(!) Men, alle fekk ei god økt, og som vanleg var stemninga god når vi nådde tilbake til garasjen.

Ver og føre: Supert! 7-8 grader, lett skya og lett vind.

————————————
03.12.2022:
Så var det plutseleg desember og plutseleg vinter. På ein kald dag var frammøtet uvanleg lite med berre 8 stk. på plass. Dag, Johnny, Kjell Otto, KjellS, Leif, Roald, Turid (gangar) og Øystein.

Det vart ei «kombo-økt» i dag: Først 4x500m på gangvegen, så 2x300m motbakke i Årsetbakkane. På flatene var Kjell Otto og Johnny først, i nemnde rekkefølje. Tidene var 2.00-1.56-2.00 og 2.00. Opp bakkane var Kjell Otto fortsatt først, men på siste draget kom forsyne meg Dag og følgde han heilt til mål. Imponerande!

Ver og føre: Same temperatur som førre laurdag, berre med negativt fortegn. Elles var det vindstille, snø- og isfritt, så dette gjekk fint.

————————————
10.12.2022:
Då var vi framme ved «jule-tentamen» i Gubbetrimmen. Det er 20x200m intervall med 1min pause. Dette har vi drive med i over 30år, og framleis klarar vi alle å gjennomføre dette, for dermed å få godkjent semester (!!??) Kjekt at heile 13 mann møtte i dag og her er dei: Asbjørn, Dag, ErlingB, Jan, Johnny, Jostein, KjellN, Kjell Otto, Leif, Magne, Roald, Rune og Øystein.

Ein ny arèna for den slags vart innvia i dag: Det er skulevegen mellom Barneskulen og Ungdomsskulen der vi har ei fin opplyst stripe med svak stigning vestover og ditto unnabakke hin vegen. Det var Jan som var i front på alle draga i dag. Men, Johnny var nær med Jostein og Kjell Otto stort sett på 3.- og 4-plass. Vidare fann vi KjellN, Dag, Magne og Leif. Vi har ikkje kontrollmålt løypa og ikkje tok vi tida, men vi tykte vi sprang grådig fort! Det beste var at alle kom seg heilskinna gjennom uten å rive opp musklatur eller senefester.

Ver og føre: Vi har det grådig kaldt med ca. -10 grader. Likevel gjekk dette greitt og festet var prima til snøføre å vere.

Så minner vi om at neste gong er det juleavslutning der vi skal vere i varmestova i Bjørkelia. Frammøte kl. 16:00. Vi tek då først ein treningstur på 30min før vi fyrer opp ein grill utanfor døra. Ta med det du treng av mat og drikke. Sjå elles Facebook-innlegg om saka.

Comments are closed.